Over Airlines …

En Faillissementen!

Soms kom je in onze sector rare coalities tegen. Een voorbeeld: recent bevestigde IATA dat volgens een rapport van de Europese Commissie, tussen 2011 en 2020 slechts 0,07% van de flight-only passagiers zouden het slachtoffer zijn van een faillissement van een luchtvaartmaatschappij. Men gaat zelfs een stap verder: slechts 12% van die 0,07% (dus: 0,0084% van het totale aantal flight only reizigers) zou in het buitenland stranden en hulp nodig hebben om gerepatrieerd te worden.

Europese Commissie - vreemde redenering

De bovenstaande vaststelling, was een onderdeel van de reactie van de Europese Commissie op de vraag van verschillende landen, om te overwegen om nieuwe regels op te leggen rond de bescherming van de klanten van luchtvaartmaatschappijen bij mogelijke falingen. Als je het ons vraagt: geen vreemd initiatief, in de nasleep van de mega-falingen van Air Berlin en Monarch. Trouwens, de redenering van de Europese Commissie klopt voor geen meter. Volgens de Belgische cijfers van het Garantiefonds reizen, kreeg in de periode 1997 – 2018 slechts 0,056% van de reizigers te maken met het faillissement van een reisbureau of tour operator. In de vergelijkingsperiode die de EC aangeeft (ervan uitgaand dat de aangegeven periode van 2011 – 2020 een typefout is) van 2011 – 2018 had slechts 0,017% van de reizigers te maken met het faillissement van een reisbureau of tour operator. Dat maar liefst vier keer minder dan de “flight only” reizigers.

IATA: vreemde argumenten 

 Toch doet IATA er alles aan, om initiatieven richting een “garantiefonds voor airlines” met hand en tand tegen te houden. En ze vinden hiervoor blijbaar steun binnen de Europese Commissie. De argumenten zijn, op zijn minst, opmerkelijk te noemen. Wij lijsten enkele van de belangrijkste IATA-argumenten tegen een insolventieverzekering voor luchtvaartmaatschappijen op:

 -Een garantiefonds zou het concurrentievermogen van de luchtvaartmaatschappijen beperken en de kost voor de reizigers verhogen.

Standpunt GFG: Dit is uiteraard klinkklare onzin. Als je die redenering doortrekt, heeft geen enkele verzekering zin – er is altijd een verhoging van de kosten.

 -Er zouden al voldoende manieren voor de consument zijn om zichzelf te beschermen: de garanties van de credit cards, of directe verzekeringen bij tour operators of reisagenten, of de bescherming via het IATA Billing and Settlement Plan (BSP), waarbij terugbetalingen mogelijk zijn via de reisagent, volgens afspraken met IATA.

Standpunt GFG: blijkbaar vinden de airlines het volkomen normaal dat de reissector – hun klanten dus!- opdraait voor de kosten van een eventueel faillissement van een luchtvaartmaatschappij. Dat heet afwentelen van het risico op een ander. Vreemde manier om je verantwoordelijkheid te nemen.

 -In de praktijk beweert IATA dat de risico’s gewoon te groot zijn: luchtvaartmaatschappijen zouden met andere woorden onverzekerbaar zijn tegen falingen.

Standpunt GFG: waar hebben we dat nog gehoord: “Too big to fail” – in de bankensector, toch? Het getuigt van enige arrogantie om dergelijke beweringen te durven doen.

GFG: Gefronste wenkbrauwen

Vanuit de dagelijkse praktijk van het Garantiefonds Reizen, fronsen wij dus de wenkbrauwen als we de argumenten van IATA even op een rij zetten. Immers, onze leden – tour operators, reisagentschappen – weten ondertussen maar al te goed wat het betekent als één van de grotere of kleinere airlines failliet gaat. Het betekent dat onze leden ervoor mogen opdraaien, in vele gevallen zowel financieel als operationeel.

Oproep naar Europa

In het kader van de ontwikkelingen rond de nieuwe Reiswet en de bijbehorende verantwoordelijkheden van elke speler, zou het een goede zaak zijn als er vanuit de Europese Commissie een initiatief komt, om een garantiefonds ter bescherming van airline passagiers te steunen. Wij menen recht van spreken te hebben: het Garantiefonds Reizen is opgericht door en voor de Belgische reisindustrie. Een beter voorbeeld van een “mutuelle” is nauwelijks denkbaar. Waarom zou een zelfde principe niet mogen gelden voor luchtvaartmaatschappijen?

 

13/03/2018 - door Garantiefonds Reizen