Airbnb next step

Live there

De klanten van Airbnb zijn geen toeristen: het zijn mensen die tijdelijk op een andere plek leven. In een gloednieuwe communicatiestrategie maakt Airbnb op een scherpe manier het verschil tussen hun consumenten en “de rest”. Weer een gedurfde, wel overwogen stap van een bedrijf dat de traditionele reissector meer en meer op z’n kop zet. Don’t “go to” Paris. Don’t “tour” Paris. And please: don’t “do” Paris. Een nieuw werkwoord wordt geïntroduceerd: “Airbnb in Paris”. Airbnb is een speler waar de hele toerisme-industrie van kan leren.

Airbnb was niet de eerste speler die de markt van accommodatie-delers en verhuur van privéwoningen betrad, maar vandaag nemen ze wel een leidersrol in een steeds groter wordend marktsegment. Vanuit die leidende positie gooien ze traditionele klant-aanbieder conversaties overboord, en verwijzen ze uitgewoonde terminologieën naar de prullenbak. Ze gaan voor een heel hoog gegrepen doel: het creëren van een nieuwe reizende generatie. De Airbnb generatie.

Net zoals Apple onder Steve Jobs, weet Airbnb CEO Brian Chesky perfect waar de pijnpunten bij de reizende post baby boom generaties liggen. Deze generatie wil niet “toerist” genoemd worden, ze willen niet het etiket van “bezoeker” opgekleefd krijgen, en ze willen zeker niet het gevoel hebben dat ze een tijdelijke externe bezoeker zijn van een stad of een streek. De “Apple generation” zette zich af tegen de wereld van Microsoft,en Apple maakte dat de Apple gebruikers zichzelf zagen als slim, modern, trendy en succesvol. De rest is geschiedenis.

Op een gelijkaardige manier is er een “Airbnb generation” in opkomst, die zich afzet tegen de traditionele vormen van toerisme. Recent hield Airbnb een onderzoek bij 2.300 Amerikanen. Hieruit bleek dat de bevraagde personen een probleem hebben met de groeiende drukte bij toerisme attracties, en dat ze het een stresserende ervaring vinden: 52% bevestigde dat het te vergelijken is met je belastingsaanvraag invullen.

Uiteraard is dit een gestuurde bevraging, die past in de communicatiestrategie van Airbnb. Toch is de positionering van het bedrijf een wake up call voor het traditionelere deel van de reisindustrie. Het valoriseren van de consument, het verbeteren van het zelfbeeld van de gemiddelde reiziger, is een slimme strategie. Op deze manier speelt Airbnb op de juiste manier in op de wensen en dromen van de opkomende X en vooral Y en Z generaties.

Mogen wij even chargeren? Eigenlijk vraagt Airbnb aan elke potentiële reiziger: tot welke groep wil je behoren. Als je tot deze groep wil behoren, dan behoor je tot de Airbnb generatie:

 

Als je evenwel tot deze groep hieronder wil behoren, wel … dan ben je anders. Dat is niet erg, maar dan ben je als reiziger niet van de Airbnb generatie. Ouch, that hurts. Het is confronterend, maar het is een sterke en gedurfde stellingname.

 

De nieuwe TC commercial van Airbnb, gebaseerd op de “live there” strategie, is net gelanceerd. Het bedrijf heeft in zijn acht jaar geschiedenis al een klantenbasis van 80 miljoen personen opgebouwd. Airbnb is een fenomeen, dat geschiedenis schrijft in de reisindustrie. Doet de confrontatie een beetje pijn? Dat is de bedoeling.

20/04/2016 - door Jan Peeters