Meer dan 3 Decennia Selectair

35 Jaar Jong

“35 jaar is een mooie leeftijd” zei Selectair Voorzitter Pieter Demuynck aan het begin van zijn speech, ter gelegenheid van de viering van 35 jaar Selectair. Pieter keek terug, en wou het bewust niet over de toekomst hebben. Een keuze die veel aanwezigen apprecieerden: op een zonnige, warme avond in mei even nostalgisch terugblikken naar het verleden, daar is niets mis mee. We volgen even het traject, op onze eigen manier, met onze eigen accenten.

Selectair is een Millennial, gesticht door Baby Boomers

Selectair is gesticht begin tachtiger jaren van vorige eeuw. Een periode zonder fax, zonder GSM, zonder internet en zonder “wij-weten-het-beter” klanten. Kortom: de prehistorie. Tijden die definitief voorbij zijn. Touroperators dicteerden de wet: marktleider Sunair voorop, gevolgd door Sunsnacks en het toenmalige kleine opdondertje Jetair. Commissievoorwaarden waren genereus, business lunches waren copieus. Vele reisagenten waren welgestelde ondernemers.

Samenwerking tussen reisagenten was in die periode vooral een inkoopverhaal: de groeperingen konden voor hun leden uitzonderlijke basis- groei en super commissies bedingen. Ik noem geen percentages, want daar word je vandaag alleen maar humeurig van, als reisagent.

Try. Fail. Try again. Succeed.

Vanaf het eerste decennium heeft Selectair steeds de ambitie gehad om méér te zijn dan een aankoopcentrale. Marketingideeën werden uitgeprobeerd, internationale samenwerkingsverbanden werden opgezet, congressen werden georganiseerd. Niet alle initiatieven waren even succesvol, maar het moet gezegd: Selectair bleek al snel een “lerende organisatie” te zijn.

Dat bleek ook broodnodig, want halverwege de negentiger jaren werd Selectair zowat leeggeroofd door het schoolvoorbeeld van “een goed idee dat slecht werd uitgevoerd”: Hello Holidays. Dit initiatief – een samengaan van zelfstandige reisagenten in een coöperatie onder de koepel van een eigen tour operator – was goed, zolang het beperkt bleef tot een powerpoint presentatie. In de praktijk ging zowat alles fout, wat fout kon gaan. Vele reisagenten worden tot op de dag van vandaag nog spontaan onwel bij het horen van de naam Hello Holidays.

Never Waste a Good Crisis.

Voor Selectair bleek dit achteraf een voorbeeld van “never waste a good crisis”. De overgebleven leden bekeken de werking kritisch, de structuren werden aangepast en de laatste full time directeur werd aan de deur gezet, en zijn Selectair credit card werd doorgeknipt.

Selectair voerde kwaliteitsnormen in, die het voor vele kandidaat-leden onmogelijk maakten om lid te worden. Die zochten hun toevlucht bij andere samenwerkingsverbanden, die de touwtjes minder strak in handen hielden. Toch groeide Selectair opnieuw. De combinatie kwaliteit- en kwaliteitsbewaking, was uiteindelijk de aanleiding tot een lange termijn contract met Jetair. Dat bleek een gouden zet: Selectair groeide mee met Jetair (en vice versa moet ik er omwille van politieke correctheid bijvoegen) , en maakte vanop de eerste rij de participatie van TUI, de groei van Jetair naar marktleider en de grote rebranding naar TUI mee.

Toen bleek, dat die rebranding gepaard ging met een radicale ommezwaai van de TUI Benelux distributiepolitiek, slaakten enkele Selectair bestuursleden een zucht van opluchting: het huidige contract, dat in november 2014 werd getekend, loopt nog tot 2019. Wij schreven in 2014 over “Vertrouwen, Visie en Remuneratie”. Het is een publiek geheim dat in de maanden na de TUI rebranding – en tot op heden- verschillende Selectair leden keuzes moeten maken tussen zelfstandigheid en een vorm van TUI-overname of franchise.

A bumpy ride!

Uiteraard moest het samenwerkingsverband, net als alle andere spelers in de reisindustrie, op vele momenten een tandje bij steken. De verschillende golfoorlogen, 9/11, tour operators en airlines die tegen de vlakte gingen, de opkomst van OTA’s, economische crisissen, politieke onrust, terrorisme: iedereen kreeg en krijgt nog steeds zijn deel voor de kiezen. Toch is het opvallen dat het ledenbestand van Selectair in de afgelopen jaren stabiel blijft.

What About The Future?

En de toekomst? Zoals in de eerste alinea vermeld: daar wou men op het feest even niets over loslaten. Toch wordt er hard aan gewerkt, sinds een kleine twee jaar. Het was in het voorjaar van 2016, dat wij het voltallige Selectair bestuur tegen het lijf liepen in de lobby van een Leuvens hotel. Brainstormingsessies met een externe (marketing)consultant, bleek later.

De grote vraag vandaag is dan ook: is Selectair klaar voor de toekomst? Het antwoord is: nee. Maar dat klinkt harder dan het is. Geen enkel bedrijf kan vandaag beweren “klaar te zijn voor de toekomst”. De veranderingen gaan zo snel, de innovaties gebeuren aan een zo duizelingwekkend tempo, de wereld draait aan een dergelijk dolle snelheid door – dat alles maakt dat de toekomst absoluut onvoorspelbaar is.

Er zijn enkele troeven, die Selectair in de komende maanden en jaren verplicht is om voor 100% uit te spelen.

Wendbaarheid

De eerste troef is wendbaarheid. De organisatie moet in staat zijn om razendsnel beslissingen te nemen, en om even snel te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. Niet eenvoudig in een democratisch samenwerkingsverband. Wellicht zal een deel van het democratisch proces en het recht op inspraak moeten sneuvelen.

Commitment

Een tweede troef is direct hiermee verbonden: commitment van alle leden. Het aloude verhaal van de “passieve leden” moet eruit. Leden die geen enkele rol spelen in de fundamenten en de uitbouw van de organisatie, zijn niet meer dan ballast. Om lid te zijn van een modern, vooruitstrevend samenwerkingsverband, is het niet meer voldoende om jaarlijks je lidgeld te betalen.

Omnichannel

Een derde troef is het verder in de praktijk brengen van een omnichannel aanpak. De nieuwe website was een zeer belangrijke stap, de daaruit voortspruitende initiatieven zijn essentieel. Ook hier geldt: de ketting is maar zo sterk als de zwakste schakel. Selectair heeft merkstatus gekregen, en dat heeft zo zijn gevolgen: de gewenste merkidentiteit moet overal, op elk moment en via alle kanalen worden waargemaakt.

Spirit

Een vierde troef is spirit, eendracht en motivatie. Die troef hebben wij kunnen testen tijdens de openingsdrink van het feest, in Grimbergen. Trump was net in België gearriveerd, maar het Selectair feestje was beter, hebben wij vernomen uit zeer goede bron. Happy Birthday, Selectair. May your future be bright. Hell, yes!

29/05/2017 - door Jan Peeters