“We're Here To Help”

VVR CEO

Voor de eerste keer kreeg een VVR-topman een plaats als gastspreker tijdens een congres van het samenwerkingsverband Selectair. CEO en Afgevaardigde Bestuurder Koen van den Bosch bracht een belangrijke, indruk makende boodschap. Die boodschap ging niet over de VVR. Maar toch zorgde Koen voor een stap richting imago verbetering van de beroepsvereniging.

2 Hot Topics

De onderwerpen waren raak gekozen, want twee “hot topics” zullen heel wat reisprofessionals wakker houden tijdens de komende weken en maanden: de nieuwe wetgeving op de privacy en uiteraard de EU richtlijn op “pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen”. Geen eenvoudige onderwerpen, een zware materie en nog wat losse eindjes en onzekere interpretaties aan alle kanten: logisch dat de meeste reisondernemers beide dossiers zo lang mogelijk voor zich uit geschoven hebben. Er zijn immers steeds dringendere, en vaak ook leukere dingen om te doen.

Maar nu begint de tijd te dringen. Zo wel op vlak van privacy wetgeving als wat betreft de gevolgen van de aankomende nieuwe reiswetgeving zijn er heel wat aandachtspunten, waarvan velen zullen leiden tot aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Verregaande Gevolgen

Nog nooit in de recente geschiedenis van het toerisme zijn in dergelijke korte tijdsspanne twee maatregelen klaargestoomd, die zulke verregaande gevolgen kunnen hebben. Tegelijkertijd waarschuwen de Europese bureaucraten ervoor, dat het niet naleven van deze spelregels zwaar kan bestraft worden. Een ondernemer die dagelijks op het scherp van de snee moet werken en zich hard moet weren om een redelijke rendabiliteit en gezonde winstcijfers te kunnen realiseren, zou zich voor minder zorgen maken.

VVR Comes to the Rescue

De boodschap van de CEO- Afgevaardigd Bestuurder van de VVR was klaar en helder: de uitdagingen zijn immens, maar “we are here to help”. Koen Van den Bosch bracht twee belangrijke boodschappen. Ten eerste: hijzelf en het team van de Vereniging van Vlaamse Reisagenten, beheerst de materie, is in gesprek met de belangrijkste actoren (inclusief de lokale en Europese overheid) en doet het nodige om alles op een bevattelijke en constructieve manier uit te leggen aan de leden, inclusief achtergronden en toepassingen in de praktijk. Ten tweede: Koen Van den Bosch gaf duidelijk aan, dat de VVR samen met alle andere vakverenigingen uit de Belgische reissector de dialoog zoveel mogelijk openhoudt, om ook na de finale besluitvorming te blijven wegen op mogelijke interpretaties en penalisaties.

Nieuwe, duurbare energie 

Twee belangrijke boodschappen. Maar voor de goede verstaanders was er nog een derde, onuitgesproken maar zeer duidelijke boodschap: er waait een nieuwe wind door de VVR. Een wind met positieve boodschappen, met een constructieve kijk op de zaken, en met een “can do, will do” mentaliteit. De strijdlust is ongeschonden, maar de energie wordt aangewend om zaken voor elkaar te krijgen, niet om zaken te blokkeren. De barricade wordt ingeruild voor de kijktoren, en dat is een goede zaak.

11/10/2017 - door Jan Peeters