Selectair & TUI

Uitzonderlijk Contract

Tijdens het Selectair congres in Berlijn, werd op zondagochtend een nieuw vijfjarig contract tussen TUI en Selectair ondertekend. Een in vele opzichten uitzonderlijke beslissing, die door TUI General Manager Dirk Van Holsbeke werd toegelicht.

Dirk Van Holsbeke is een man, die veel belang hecht aan duidelijkheid. Hij houdt niet van holle woorden of mistige schemerzones, hij wil dat de zaken helder neergezet worden. Dat weten zijn medewerkers, en dat weten zijn zakenpartners. Na de plechtige ondertekening van het hernieuwde samenwerkingsakkoord met Selectair, nam Dirk dan ook even het woord. Voor alle duidelijkheid.

Het resultaat van heldere keuzes

“Dit contract is voor mij het resultaat van een proces dat begon, twee jaar geleden, tijdens het Selectair congres in Kreta (*) . In die periode werd het voor mij héél duidelijk dat er slechts enkele spelers binnen de Belgische reisindustrie bereid waren om heldere, open keuzes te maken voor de toekomst.”

De erkenning: Selactair is een retailmerk

“Selectair heeft in het recente verleden de strategische keuze gemaakt, om uit te groeien tot een echt retailmerk. Dat is geen gemakkelijke opdracht. Wij hebben vanuit TUI alle stappen die in dit kader genomen zijn, gevolgd en ik moet eerlijk toegeven: het is een gedurfde strategie, waar wij veel respect voor hebben. Vandaar onze beslissing om vandaag en ook in de toekomst, verder alle steun te geven aan Selectair. Wij weten als geen ander hoe moeilijk het is om binnen een organisatie, van iedereen het nodige engagement te krijgen om zich achter een visie en een doelstelling te scharen. Selectair lukt daarin, met een groep van zelfstandige ondernemers. Dat verdient respect. “

“Voordat dit contract tot stand kon komen, hebben wij heel hard gewerkt. We hebben een tiental vergaderingen gehad, en zijn uiteindelijk tot een nieuw, uitdagend maar voor alle partijen eerlijk akkoord gekomen. Het is op basis van het getoonde engagement, op basis van de keiharde resultaten in het verleden en in het beslissende afgelopen jaar, dat wij samen besloten hebben om in vertrouwen verder te gaan. Het zijn dus de leden van Selectair, die ervoor gezorgd hebben dat een dergelijk uitzonderlijk contract nu kon worden getekend.”

Uniek in de geschiedenis

“Ik zou bij deze gelegenheid willen onderstrepen dat dit samenwerkingsakkoord uniek is, en dat we hiermee samen geschiedenis schrijven binnen het Belgisch toerisme. Het is een overeenkomst, die toekomstgericht én prestatie gebonden is. Tijdens dit congres in Berlijn werd eens te meer bevestigd dat Selectair de visie, de middelen en het doorzettingsvermogen heeft om deze overeenkomst succesvol vorm te geven.”

(*) Een woordje achtergrond: Op de laatste avond van een tot dan toe vrij gezapig verlopend Selectair congres 2015 in Kreta, lanceerde de speciaal ingevlogen General Manager van –toen nog- van Jetair een echte bom: hij wees in niet mis te verstane termen op de honderdduizenden klanten die het tour operator gestuurde deel van de reisindustrie gedurende de afgelopen jaren was kwijtgespeeld. Dat resulteert –tot op vandaag- in een historisch laag marktaandeel van de “georganiseerde reissector” : minder dan 25%. Dirk koppelde deze mededeling aan een onvermijdelijke ingreep: de prijzen moeten zo mogelijk nog scherper, en de commissie moet omlaag. Later zou blijken dat de rebranding naar TUI gepaard ging met een belangrijke verscherping van de distributie-politiek.

 

12/10/2017 - door Travel360°