Start Zomerseizoen op 1 Juni?

Evolutie UK, B, NL

Uiteraard heeft een en ander te maken met politieke profileringsdrang. I know. Maar het was niettemin extreem opvallend hoe de Britse Premier Boris Johnson in zijn speech naar aanleiding van de aankondiging van de “roadmap for easing lockdown restrictions in England”, man en paard noemde als het over reizen en vakanties ging.

UK - 12 April: herziening maatregelen voor internationale reizen

Johnson kondigde een herziening van de maatregelen op internationale reizen aan, die wellicht bevestigd zou worden op 12 april. De Prime Minister zei letterlijk “so that people can plan for the summer”. Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat op die manier de reissector kan “heropenen voor de zomer” en dat er “alle kans is dat de luchtvaartmaatschappijen nog dit jaar zich zouden kunnen herstellen. Een "heropstart" datum van 15 mei wordt officieus voorop gesteld. 

3 UK Feiten

Men zou zich kunnen afvragen wat de woorden van een opportunistisch politicus als Johnson waard zijn. Feit is, dat de UK al ver staan met hun vaccinatie-aanpak: zo’n 18 miljoen Britten zijn reeds gevaccineerd. Tweede feit: de lobbyingkracht van de grotere spelers in de outgoing reisindustrie is in de UK krachtiger dan in andere Europese landen. Derde feit: Om op een zonzekere vakantie te kunnen rekenen, moeten de Britten het vliegtuig nemen. Dit alles maakt dat er vanuit alle kanten druk wordt uitgeoefend op de regering om –hier komt het vermaledijde woord- perspectief te bieden aan de bedrijven en de bevolking.

Het Gevolg: een Booking Boom in de UK

Dadelijk na de communicatie van Premier Johnson, is er in de UK een rush uitgebroken op vakantieboekingen. Zowel reisagenten als online aanbieders worden “as we speak” bedolven onder aanvragen en boekingen. Call Centers en reisagentschappen worden voor het eerst sinds lang weer volledig bemand, want de vraag is groot. Voorlopig zijn het pakketvakanties in al hun vormen die de deur uitvliegen.

Hoe ziet het eruit voor België?

Het ziet er naar uit dat de Europese regeringen voorzichtig hun communicatietiming op één lijn aan het krijgen zijn. Johnson hield zijn “release” speech vorige week in het parlement, in België nam de Eerste Minister op maandag al een voorschot op de besluiten van het overlegcomité van vrijdag.

Voor de eerste keer werden in een persconferentie van de regering rechtstreeks specialisten aan het woord gelaten, en de boodschap was duidelijk: voorlopig geen of weinig versoepelingen, maar vanaf 1 mei zou er veel mogelijk kunnen zijn.

Belangrijk: de EU heeft België 10 dagen gegeven om met overtuigende argumenten te komen rond het nu geldende reisverbod. Met andere woorden: vrijdag, of ten laatste begin volgende week, sneuvelt dat reisverbod.

 Reken er echter maar op, dat er op dat moment vanuit de politiek weer stevige stemmen zullen weerklinken om de consument ervan te overtuigen niet te reizen. Maar -zie conclusie van dit artikel- deze positie zal meer dan waarschijnlijk binnen zeer afzienbare tijd onhoudbaar zijn.

 Hoe ziet het eruit voor Nederland?

Eigenlijk: hetzelfde verhaal, met pakweg een week vertraging. Tijdens de persconferentie van gisteren 23/02 bevestigde Premier Rutte (dat tóóntje van die Rutte, dat opgeheven vingertje – pure arrogantie in een calvinistische verpakking – maar dit helemaal terzijde) dat de regels strak zouden gehouden worden, en bevestigde hij ook dat de reissector voorlopig nog aan de ketting ligt. Uitzicht op hervatting van de vakantiereizen wordt niet gegeven. Maar ook hier wordt in regeringskringen met grote aandacht naar de UK gekeken. 

Wat is Het Perspectief?

Wij wagen ons aan een voorzichtige voorspelling, voornamelijk gebaseerd op 3 uitgangspunten.

-De vaccinatie-aanpak zal, zonder twijfel, tegen einde maart – begin april een zeker volume beginnen te ontwikkelen. Tijdens de tweede helft van april zal de vaccinatie in NL en België op kruissnelheid komen, zodat begin mei meer dan 100.000 personen per dag zullen kunnen een prik krijgen. Dat zal de consument moed geven, en de druk op de politiek om te versoepelen zal onhoudbaar worden.

-De meeste Europese toeristische bestemmingen zullen tegen begin mei de quarantaine verplichtingen volledig kunnen laten vallen, en een adequate sneltest-strategie met zo weinig mogelijk frictie gerealiseerd hebben.

-Europa zal tegen eind April/begin Mei een uniforme aanpak rond een “vaccinatie-paspoort” klaar hebben, met de nodige uitleg en richtlijnen voor de consument en de sector in alle EU landen.

Conclusie

Als die 3 uitgangspunten bewaarheid worden, dan lijkt 1 juni een datum, waarop officieel de herstart van vakantiereizen mogelijk wordt. Dat betekent concreet: de aankondiging van de datum zou dan gebeuren begin mei, met de klassieke reserves over “de cijfers’.

De meningen zullen verdeeld zijn over deze datum: wie droomt van een vroegere heropstart zal hiermee niet akkoord gaan, wie vreesde dat ook de zomer 2021 een maat voor niets zal worden, zal dit onverwacht goed nieuws vinden.

 

Travel360° Take: Ook als er de komende dagen geen verandering is in de overheidsstandpunten en –communicatie, kunnen de meeste spelers in de sector zich niet veroorloven om te blijven werken zonder perspectief. Wij raden dan ook aan, om de datum van 1 juni als startshot van het zomerseizoen te nemen, en vanaf nu op te bouwen naar een “zomerseizoen van 5 maanden”. Vanaf het moment dat het huidige ellendige reisverbod niet meer geldt, is er een momentum om de boekingen te stimuleren. Want wie pas aan de vooravond van 1 juni in actie komt, vist zeker achter het net.

 

 

 

 

24-02-21 - par Jan Peeters