Media: Voortschrijdend Inzicht

Duidelijke Berichtgeving

Woensdag verscheen in De Standaard een artikel, dat het bewijs is da ook journalisten blijk kunnen geven van “voortschrijdend inzicht”, vooral als ze over de juiste informatie beschikken. Bon, de kop van het artikel had iets minder de sensatie mogen opzoeken – “En als we reisagenten nu eens betalen om te blijven werken?” maar bon, passons.

Voor één keer: kijk naar Nederland!

De journalist verwijst naar de Nederlandse situatie, waar werknemers in deze crisisperiode een vervangingsinkomen krijgen van de overheid, maar bij hun werkgever aan de slag kunnen blijven. De trouwe lezer van Travel360° herinnert zich wellicht dat wij tien dagen geleden een artikel publiceerden, waarin deze situatie werd aangehaald, en waarin we dit als een zeer belangrijke denkpiste aanbevolen voor de Belgische overheid. Met dank overigens aan Walter Schut van ANVR, die ons alle informatie bezorgde over de situatie in Nederland.

Een citaat uit het artikel in de Travel360° nieuwsbrief van 19/10:

Verlenging Economische Werkloosheid. Maar Dan Anders.

Het mag duidelijk zijn dat een verlenging van de economische werkloosheid nodig is, tot pakweg halverwege 2021. Maar er moet gesleuteld worden aan deze maatregel.

In België geldt: “als je economisch werkloos bent, dan mag je niet werken”. Een redelijk archaïsche maatregel, vooral om misbruik door bedrijven tegen te gaan.

In Nederland volgt men, voor een gelijkaardige maatregel, een andere logica. Op 17 maart 2020 werd afgekondigd : “Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV (Uitvoeringsinstituut Werkverzekeringen) zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Dit heet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Naarmate dat de situatie verandert, zouden de eisen om in aanmerking te komen opgeschroefd worden, en de tegemoetkoming omlaag gebracht worden.

Even kort door de bocht generaliseren in één one liner: in België krijg je een uitkering om niet te werken, in Nederland krijg je een –weliswaar uitzonderlijke- uitkering om wél te werken.

De reissector heeft in deze fase  gesubsidieerde werknemers nodig, die slimme, innovatieve maar ook operationele werken kunnen voorbereiden en uitvoeren, - terwijl er nog niet direct omzet gegenereerd wordt. De corona maatregelen hebben de reissector cash-loos achter gelaten. Om weer op te starten, is er hulp nodig

Maar er is méér.

Het bewuste artikel in De Standaard eerder deze week, gaat echter nog dieper in op de situatie, de problematiek en de uitdagingen van de georganiseerde reisindustrie in deze corona tijden. Aan het woord komen Koen Van Den Bosch (VVR), Ronny Bayens (Connections) en Piet Demeyere (TUI). En Eddy Duquenne van Kinepolis. Die laatste is ook niet onbekend met de reissector.

Over impact en invloed

De Standaard wordt tot de kwaliteitsklanten gerekend. Dat is belangrijk, wat zowel journalisten als hoofdredactie behoren vaak tot de “inner circle” van de politieke klasse. Artikels in pakweg het Laatste Nieuws hebben impact, artikels in De Standaard of in De Tijd hebben invloed. Het ene kan soms leiden tot het andere, maar uiteindelijk heb je invloed nodig om op het beleid te wegen.

In het bewuste artikel van woensdag laatstleden, worden nog zeer belangrijke punten aangehaald en duidelijk gemaakt.

 

  • De huidige situatie zorgt er niet alleen voor dat de omzet dit kaar gedecimeerd werd, maar ook dat de noodzakelijke voorbereidingen voor een heropstart van de activiteiten (met innovatieve en dynamische producten en diensten) zeer lastig te realiseren is.
  • Er hangt een pakket met 307 miljoen reisvouchers boven de markt, waarbij een nauwkeurige administratieve opvolging noodzakelijk is
  • Er dreigt een ware braindrain in het toerisme, waarbij de beste talenten weigeren om in passief in werkloosheid af te wachten, en jobs buiten de sector zoeken – en vinden.
  • De sector beseft zeer goed, dat er nood is aan opleidingen: mensen die gisteren een bepaalde job (goed) uitoefenden, zullen klaar gestoomd moeten worden om, ook binnen de reisbranche, nieuwe uitdagingen aan te gaan.
  • De sector heeft een breed ondersteuningsplan nodig, dat inspeelt op verschillende noden, van steun voor gemiste omzet tot mogelijkheden voor de versterking van het eigen vermogen op korte termijn.

Zeven kabinetten

In het artikel in De Standaard wordt ook fijntjes aangegeven dat een uitvoering van een degelijk breed ondersteuningsplan, vraagt om de tussenkomst van 7 (!) ministeriële kabinetten. Als u soms vraagt wat onze vertegenwoordigers van beroepsverenigingen aan het doen zijn: ze bereiden vergaderingen met kabinetten voor, maken hun punt tijdens vergaderingen, en volgen de vergaderingen op met actiepunten en extra informatie.

Tegelijkertijd lobbyen ze op elk niveau om de situatie aan alle kanten te belichten, informeren ze hun leden en antwoorden ze op vragen van diezelfde leden. Dat is een job, voor een team van 12 tot 15 man. U mag zelf uittellen hoe onze verzamelde beroepsverenigingen met een fractie van dat aantal deze taak tot een goed einde proberen te brengen.

By the way, voor wie dit artikel tot het einde gelezen heeft: links en rechts ziet u de naam van Ronny Bayens opduiken. De CEO van Connections is in zijn eigen bedrijf nooit bij de pakken blijven zitten, maar neemt nu ook actief engagement om de hele sector te ondersteunen. Zoals steeds doet hij dat energiek, en discreet. Hulde.

 

 

30-10-20 - par Jan Peeters