Reiswereld Roept Om Hulp

Diverse Initiatieven

In de afgelopen weken zijn er verschillende initiatieven gelanceerd, om op diverse manieren en via diverse boodschappen duidelijk te maken dat de reissector in zéér zwaar weer is geraakt door de gevolgen van de corona crisis. Alle initiatieven zijn op één of andere manier opgepikt in de media, en een delegatie van initiatiefnemers achter de grootste actie werden ontvangen door Vlaamse en federale ministers – en een partijvoorzitter.

Van Frustratie naar Boosheid en Paniek

Het einde van de moeder van alle chaotische en frustrerende zomerseizoenen is in zicht. Voorlopig ontbreekt elk korte of middellange perspectief, voornamelijk omdat de crisis van overheidswege nog steeds niet structureel wordt aangepakt. Dat maakt dat in de reissector de frustratie langzaam maar zeker plaats maakt voor boosheid, en paniek.

In dit artikel bekijken we de drie initiatieven, die recent gelanceerd zijn vanuit de sector, en analyseren we de vragen en de eisen die er gesteld worden. Aan het einde van dit artikel schetsen we de situatie, en stellen we een mogelijke oplossing voor.

Twee Reisadviseurs schrijven Open Brief aan de Reiziger

In een “Open Brief aan de Belgische Reiziger” vroegen Caroline Cooreman (T’ Reiskoffertje – Edegem) en Bo Speybrouck (Reizen Vancouillie – Blankenberge) vooral om begrip bij de reiziger voor de positie van de lokale, zelfstandige reisagent. De auteurs wijzen op de combinatie van vrijwel zero verkoop, een met kleurcodes blunderende overheid en het vele herboek- en annulatie werk dat reisagenten zonder enige remuneratie moeten verrichten.

Vervolgens doen zijn een pleidooi voor de rol, de toegevoegde waarde en de troeven van de lokale, zelfstandige reisagent – en vragen zij om ook op vlak van reizen en vakanties te “winkelhieren” (een term die Unizo lanceerde).

Avitour pleit voor Gewaarborgde Verzekeringen

Het samenwerkingsverband Avitour lanceerde een persbericht “Reisagenten maken zich grote zorgen”. Avitour positioneert zich als de grootste groepering van onafhankelijke reisadviseurs, met meer dan 240 aangesloten leden. Ook de auteurs van de Avitour tekst wijzen erop dat de hele Belgische reissector in de gevarenzone zit – niet in het minst door wat zij de “knipperlichten omstandigheden” noemen rond de reisadviezen.

In dit persbericht worden zeer concrete maatregelen gesuggereerd. Men vraagt de overheid om een Covid-19 reisbijstand en annulatieverzekering te waarborgen, voor wie het komende jaar via een Belgische reisorganisatie zijn vakantie boekt, inclusief een annulatiewaarborg wanneer een bestemming na boeking “verkleurt” naar rood.

450 Ondernemers willen dialoog en overheidssteun op sectormaat

Het initiatief dat het breedst gedragen wordt (ondertekend door meer dan 450 onafhankelijke reiskantoren/reisorganisatoren) heeft als roepnaam SOS – Save or Sink. Ook deze groep wijst op de rampzalige toestand waarin de reisindustrie zich bevindt, én haalt uit naar de negatieve berichtgeving in de media, al dan niet geïnspireerd door uitspraken van medische specialisten. Er wordt dan ook gepleit voor een dialoog met zowel politici als virologen, om te komen tot een concreet lange termijn reddingsplan.

Op financieel vlak pleit deze groep voor een overheidssteun op verschillende vlakken: een dekking van de vaste kosten van elke onderneming, een verlenging van het overbruggingsrecht maar dan gekoppeld aan omzetverlies, niet meer volgens het “open of gesloten” criterium, en een verlenging van de diverse maatregelen tot in 2021.

Er is ook de vraag naar perspectief voor reizen, zowel binnen als buiten Europa.

Vertegenwoordigers van de “groep van 450” zijn vorige week ontvangen op het kabinet van Vlaams minister Crevits en Federaal minister Muylle. Naar verluidt werd er met begrip geluisterd naar de noodkreet.

Conclusie: De Reissector Vreest een Totale Catastrofe

De hoop is weg. De angst slaat vele kleinere ondernemers om het hart. Zij vrezen dat er op politiek niveau niet voldoende kennis aanwezig is over de specifieke situatie van de vele KMO-spelers in de reissector. Een voorbeeld: de sterk gemediatiseerde corona voucher was een goed middel om een korte termijn problematiek aan te pakken. Vandaag is het grote aantal corona vouchers dat uitgeschreven werd een extra probleem in wording: indien de situatie niet verandert, zullen vele klanten vanaf dat het kan, terugbetaling eisen voor hun voucher – wat weer voor druk op de lege cash-kassa’s zal zorgen. Verwacht wordt dat het zeer moeilijk zal zijn om geld, dat al in de reisketting circuleert, weer terug te krijgen om klanten terug te betalen. En reken maar dat een aantal partijen niet zullen aarzelen om naar de rechter te trekken.

De hoop is weg. Waar we een kleine drie maanden geleden nog hoopten op een mini-hoogseizoen, is door de kleurencode-wildgroei en daaraan gekoppelde onvoorspelbaarheid de zomer een ware nachtmerrie geworden. Aangezien elk land de toegang aan burgers van een ander land kan weigeren, en daarnaast ook elk land zijn eigen burgers kan verbieden naar elk ander land te reizen, is de chaos compleet.

De hoop is weg. Na zomer 2020 komt een problematische winter 20/21 in zicht, én wellicht een zomer 2021 die nog steeds onder corona invloed zal staan. Dat is niet bepaald bemoedigend.

 

De Oplossing voor de Terugkeer van Hoop : een 360° Mindswitch

Er is in de huidige omstandigheden maar één oplossing, die tegelijkertijd de onderstutting van de sector door de overheid legitiem maakt. Die oplossing is een algemene mindswitch naar een Nieuwe Normaal- situatie. Die moet gebaseerd zijn op de beroemde uitspraak van Franciscus van Assisi: “Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen, geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen, en geef met het inzicht om tussen beiden het onderscheid te kunnen maken”.

Het Nieuwe Normaal is in dit geval geen zweverige marketing/trends omschrijving, maar bestaat uit concreet aanvaarden dat het gevaar op corona besmetting nog lang onder ons zal zijn, en het inzicht dat we niet verder kunnen met daardoor de hele maatschappij on hold te zetten. Leven houdt een bepaald risico in. We kunnen bepaalde risico’s zo klein mogelijk maken, maar we kunnen ze niet tot nul herleiden.

De wereld moet open, maar wel met een set aan verplichte maatregelen die dwingend en verplicht zijn. Mondmaskers op openbare plaatsen en in bepaalde , goed omschreven situaties. Handen wassen en ontsmetten, overal en altijd. Afstand houden op een redelijke manier. Geen handen geven en niet knuffelen/zoenen buiten je directe bubbel. Met een dergelijke set aan universeel te aanvaarden regels, kunnen we zonder te grote risico’s werken, reizen, ontspannen en een goed sociaal leven hebben.

Zonder deze verplichte maatregelen redden we het niet. Met het huidige stop-go-stop maatregelen beleid redden we het niet. Door te wachten op een vaccin redden we het niet. Door te aanvaarden dat we ons leven moeten aanpassen aan een nieuw Normaal kunnen we het samen redden. De keuze zou eenvoudig moeten zijn. Hell, yes!

(In de volgende dagen lichten we in de Travel360° nieuwsbrief in detail toe, hoe de (reis)wereld er na de "Nieuwe Normaal" mindswitch zou kunnen uitzien. Hier zal uit blijken dat de georganiseerde reissector in vele gevallen eens te meer al vele vooruitstrevende maatregelen heeft genomen, die als een voorbeeld kunnen gelden voor de organisatie van de rest van de maatschappij.)

 

 

24-08-20 - par Jan Peeters