Uw Vertegenwoordigers aan het Woord

Video-Debat

ABTO, VVR, Vlara, BTO en SOS Travel gingen in op onze uitnodiging, om tijdens een Zoom gesprek van gedachten te wisselen over de inspanningen die gedaan worden om tijdens deze zware crisis met name de overheid aan te sporen om de juiste ondersteuningsmaatregelen te nemen voor de reisbranche.

Het hele gesprek duurt een uur – dus trek er voldoende tijd voor uit, want tijdens dat uur krijg je en zeer duidelijk beeld van het geleverde werk, de doelstellingen voor de toekomst en de visie op de ontwikkeling van de reisbranche.

Uw vertegenwoordigers geven informatie, analyseren de toestand, en geven af en toe forse kritiek op bepaalde zaken … en op elkaar. Een bepaald spanningsveld is duidelijk, doorheen het interview.

Eén uitspraak van een vertegenwoordiger van een beroepsvereniging: “Ik heb in de vele decennia dat ik actief ben in deze sector, nooit een dergelijke mate van samenwerking gezien als nu”. Wie het was en hoe op deze uitspraak gereageerd werd, ziet u in het interview.

 Wij danken Koen van den Bosch (VVR) , Pierre Fivet (ABTO), Carl Appels (VLARA), Jan Van Steen (BTO), Christel Somers (SOS Travel) en Steven Vervaeck (SOS Travel) voor hun deelname. Anne-Sophie Sneyers (UPAV) moest op het allerlaatste moment afzeggen, omdat een ministerieel kabinet haar aanwezigheid wenste op een meeting. That’s life!

Een uur is lang. Maar het is de moeite om de polsslag van Uw vertegenwoordigers even te meten. Het is bij ons weten de eerste keer dat al deze partijen samen aan de (virtuele) tafel zitten. Enjoy ….

 

 

 

27-11-20 - par Jan Peeters