Afschaffing BTW op reizen buiten de EU

Op 24 april 2014 keurde het federale parlement een wet goed die de BTW op reizen buiten de Europese Unie afschaft. De wet is al van kracht sinds 1 mei 2014. Nauwelijks enkele dagen na haar goedkeuring dus en ondanks het feit dat de wet en het uitvoeringsbesluit nog steeds niet in het Belgisch Staatsblad verschenen zijn. Een hoogst ongewone situatie dus. Sommigen beweren alvast dat de verkiezingen van 25 mei hier niet geheel vreemd aan zijn…

Deze wetswijziging is in ieder geval een goede zaak voor de Belgische reisorganisators. Volgens ABTO, de vereniging van Belgische touroperators, was België het enige EU land waar BTW aangerekend werd bij reizen buiten de EU. De EU laat lidstaten onder bepaalde omstandigheden wel degelijk toe om BTW te heffen op reizen buiten de EU (zie de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 13 maart 2014 in de zogenaamde Jetair zaak). Wel is het zo dat mensen steeds meer over de grens gaan kijken wanneer ze reizen boeken, en dat de Belgische BTW regeling voor verre reizen een comparatief nadeel opleverde voor de Belgische reisorganisaties.

De invloed van de BTW afschaffing op de prijzen voor de consument moet overigens genuanceerd worden. Het BTW tarief dat tot 30 april aangerekend werd was 3,78%. Volgens minister Geens komt de afschaffing neer op een verlaagde prijs voor de reizigers. Maar volgens ABTO financierden de Belgische touroperators de BTW vaak uit eigen marges (omdat ze anders niet concurrentieel waren met concurrenten uit andere lidstaten). Als dit waar is, komt de afschaffing van de BTW op verre reizen eerder neer op wat extra ademruimte voor Belgische reisorganisaties, niet op een verlaging van de consumentenprijs.

In de kranten wordt alvast beweerd dat reisorganisator Jetair dreigde om zijn activiteiten uit België weg te trekken als het concurrentiële nadeel met de buurlanden niet snel verholpen werd. Toen bleek dat de regering hier plots - na meer dan tien jaar getouwtrek - snel werk van begon te maken, vielen de woorden “chantage” en “verkiezingskoorts”. Wat er ook van zij, de afschaffing van de BTW op reizen buiten de EU lijkt mij een goede en logische beleidsmaatregel, die voor zowel de reizigers als de Belgische reisbureaus een goede zaak is. De manier waarop deze maatregel tot stand kwam verdient geen schoonheidsprijs, maar de maatregel is op zich wel goed nieuws. De komende maanden zullen ongetwijfeld meer duidelijkheid geven over de concrete gevolgen van deze BTW afschaffing.

Bart Van Besien
Advocaat
Sirius Legal
[email protected]

4/06/2014 - door Sirius Legal