Zuid-Afrika: 'GO' voor binnenlands toerisme

mist klaart gradueel op

Zuid-Afrika: 'GO' voor binnenlands toerisme

lichtpunt in zicht

Of tenminste...de eerste stappen zijn gezet...

Zuidelijk Afrika is tot hiertoe relatief gespaard gebleven van een grote dodelijke impact zoals in de meeste landen in Europa wel het geval was. Sommige landen zoals Namibië hebben geen enkele dodelijk slachtoffer gehad en de ziekenhuizen zijn leeg, Botswana 1 slachtoffer, Zambia 4, Kenia 50, Rwanda 0. Het meest bereisde land Zuid-Afrika telt momenteel 792 slachtoffers. Het geeft een onbehaachlijk gevoel om over impact-cijfers te spreken, want een sterfgeval is telkens bijzonder erg. Maar in de context van corona geeft dit een duiding hoe het gesteld is in de verschillende landen. Het hoofd van de WHO feliciteerde Zuid-Afrika en haar president zelfs met de grondige en doorgedreven aanpak in de bestrijding van het corona-virus. Het staat buiten kijf dat de economische impact exponentieel groter was, net zoals overal ter wereld. 

gelijklopend scenario als in België - niveau 3

We zijn enigszins verheugd dat men ondertussen in Zuid-Afrika sinds 01 juni is overgeschakeld naar niveau 3. Hiermee volgt Zuid-Afrika een gelijklopende versoepeling als België. Sinds 01 juni is binnenlands toerisme terug toegelaten (hoewel nog in beperkte mate). Zo mag er terug voor de lokale markt met de eigen wagen naar de nationale parken op dagexcursie gegaan worden, gidsen kunnen terug aan het werk voor privé lokale groepjes/bubbels. Hotels voor leisure zijn nog niet open en er is slechts een beperkt aantal binnenlandse vluchten mogelijk (business Travel only!)... 

Net zoals in België, wordt de impact strikt opgevolgd en bijsturingen zullen gedaan worden op basis van de eerste bevindingen. Bij een gunstige evolutie zal dit verder uitgebreid worden naar regionale bezoekers uit de buurlanden en daarna lonkt ook weer het internationale toerisme... 

CAN'T WAIT!

het indrukwekkende draaiboek

Africa Genius heeft reeds een inkijk mogen hebben in het zeer uitgebreide en gedetailleerde draaiboek dat door de overheid werd verstuurd naar alle partijen binnen het toerisme van hoe alles dient te verlopen. Niets wordt aan het toeval overgelaten om de bezoeker een zo veilig en aangenaam mogelijke corona-stressvrije reis te bieden. Eerlijk? We zijn alvast diep onder de indruk van kost noch moeite dat gespaard werd in het uitwerken van deze corona-protocols! 

spiegeltje spiegeltje aan de wand...

Het zal voor de meeste landen in zuidelijk en oostelijk Afrika zijn dat men relatief snel kan schakelen naar een opening voor internationaal toerisme (sommige landen zijn al terug open). De vraag zal eerder zijn wanneer Belgen terug mogen reizen en onder welke voorwaarden de landen Belgen terug toelaten... We duimen voor een verdere positieve evolutie!

Africa you beauty! We will travel soon! Hopefully...

4/06/2020 - door Africa Genius