Europese richtlijn A1 formulier

Meeste zakelijke reizigers voldoen niet

Wanneer u op zakenreis gaat binnen de Europese Unie, bent u verplicht een formulier A 1 bij zich te hebben waarmee u aantoont dat u bent verzekerd bij sociale verzekeringen. De procedure is zowel omslachtig als duur – bedrijven betalen gemiddeld 70 euro per formulier. Bijna de helft van de zakenreizigers is hiermee niet in orde. 

 

De richtlijn is duur en wordt maar door enkelen in acht genomen: ook al moeten zakenreizigers op elk moment een A1-formulier (ook bekend onder de Engelse naam 'Portable Document A1') kunnen laten zien bij reizen naar een ander Europees land, heeft slechts 27 % van hen het formulier daadwerkelijk altijd bij zich. Dit blijkt uit een onderzoek door AirPlus International, een toonaangevende internationale aanbieder van oplossingen voor het dagelijkse beheer van zakenreizen. Het doel van het verplichte A1-formulier is om sociale dumping te voorkomen: het is bewijs van de status wat betreft sociale zekerheid van de reiziger in zijn/haar thuisland. Wie het formulier niet kan laten zien, moet een socialezekerheidspremie betalen in het land van bestemming.

 

Bijna de helft van de zakenreizigers overtreedt deze richtlijn

Sinds mei 2010 moet u verplicht het A1-formulier bij zich hebben, wanneer u reist naar een EU-land of naar Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland. Sinds het begin van dit jaar geldt voor werkgevers de verplichting om A1-formulieren elektronisch aan te vragen. De nieuwe procedure heeft de kwestie meer aandacht gegeven. Hoewel ze het risico lopen op controles en boetes in de afzonderlijke lidstaten, geeft 44 % van de zakelijke reizigers nog steeds aan dat ze niet op de hoogte waren van deze verplichting. 4% van de reizigers wist wel van de richtlijn, maar nam deze niet in acht. Dit betekent dat bijna 50 % van de reizigers nooit een A1-formulier bij zich heeft, terwijl minder dan één op de vier reizigers (24 %) aangeeft soms wel het vereiste formulier bij zich te hebben.

 

Een kostbare ergernis voor bedrijven

Op dit moment moet u het A1-formulier tonen iedere keer dat u de grens overgaat voor een zakelijke reis. Denk maar aan reizen naar handelsbeurzen, zakendiners of besprekingen met collega's van filialen van uw bedrijf. “De procedure kost bedrijven veel tijd: zakenreizigers moeten het formulier aanvragen vóór iedere reis en andere werknemers moeten ervoor zorgen dat de ziektekostenverzekering een elektronische aanvraagprocedure heeft”, vertelt Michael Fürer, Algemeen Directeur België bij AirPlus. De kosten voor de aanvraag worden geschat op ongeveer 70 euro per reis per reiziger. Binnen de EU hebben mensen zich ingezet om de verplichting tot het tonen van het A1-formulier bij zakenreizen af te schaffen en de regels te herzien. Dit voorjaar heeft de Europese Raad echter geweigerd de overeenkomst aan te nemen die de Europese Commissie al had toegezegd. Michael zegt hoop te hebben: “Nu de EU-instellingen – Commissie, Parlement en Raad – zijn samengesteld na de Europese verkiezingen van eind mei, kunnen ze zo snel mogelijk een nieuwe regeling in het leven roepen.” Zijn advies: “Tot dat gebeurt, moet iedere zakenreiziger altijd een A1-formulier bij zich hebben, om boetes en nabetalingen te voorkomen.”

AirPlus vroeg meer dan zevenhonderd zakenreizigers in negen Europese landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en het VK, of en hoe ze Portable Document A1 gebruiken.

 

8/08/2019 - door AirPlus International