Innoverend werken in Google Cloud

Master Pricer en andere shopping-applicaties

Amadeus ontplooit Master Pricer in Google Cloud en brengt ook andere shopping-applicaties over naar de publiek toegankelijke Cloud. Bestaande computersystemen, inbegrepen IBM’s Transaction Processing Facility, worden ingeruild voor een 100% cloud-gestuurde, innoverende, omgeving voor de reissector.

In de huidige, digitale wereld komt het erop aan om een snelle, eenvoudige en betrouwbare shopping-experience te bieden. De reissector vormt daarop geen uitzondering. Vorig jaar steeg het aantal internationale reizigersaankomsten tot 1,4 miljard, en dat is twee jaar vroeger dan oorspronkelijk was verwacht. Niet alleen het aantal reizigers stijgt, ook de vraag naar gepersonaliseerde toepassingen neemt toe. De steeds gesofisticeerder wordende reiziger vraagt meer gepersonaliseerde arrangementen binnen de kortst mogelijke tijdspanne. Gelijktijdig moeten reserveringssysteem performant kunnen inspelen op onverwachte piekmomenten, zoals bijvoorbeeld Black Friday.

Bestaande en beschikbare reserveringssysteem moeten hieraan tegemoet komen en zonodig worden aangepast. Tegen die achtergrond heft Amadeus zijn informatica-omgeving geoptimaliseerd en is men gestart met het overbrengen van shopping-applicaties naar Google Cloud en het gefaseerd afbouwen van bestaande computersystemen.

Amadeus Master Pricer wordt hierdoor wereldwijd één van de eerste reisapplicaties die volledig functioneert binnen de privaat en publiek toegankelijke cloud. De overschakeling naar een cloud-gebaseerde omgeving is voor Amadeus een belangrijke stap voorwaarts naar een snellere, interactieve en betrouwbare dienstverlening aan zijn klanten. Vanuit die optiek schakelt Amadeus in diverse regio’s meerdere shopping-applicaties over naar de cloud. Hierdoor kan Amadeus veel alerter en performanter inspelen op onverwachte pieken in de verkoop.

Met de overschakeling naar een cloud gebaseerde omgeving is Amadeus de eerste technologie-aanbieder uit de reissector die aanvangt met het geleidelijk afbouwen van bestaande computersystemen. Hierdoor zet Amadeus een verdere stap in een tien jaar geleden opgestart proces waarin innovatieve en gebruiksvriendelijke toepassingen worden ontwikkeld ten voordele van de reissector in al zijn geledingen.

Voor meer informatie lees onze blogpost op https://amadeus.com/en/insights/press-release/amadeus-moves-core-shopping-application-onto-Google-Cloud

 

28/03/2019 - door Amadeus Benelux