Situatie van het coronavirus

Dominicaanse Republiek

Op 11 maart 2020 bestempelde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) het coronavirus (COVID 19) als pandemie.

Reeds vanaf de eerste week van februari heeft de Dominicaanse Republiek, met de steun van de WHO en de PAHO (Panamerikaanse gezondheidsorganisatie) een preventief urgentieplan in werking gesteld om het hoofd te bieden aan het potentiële risico op de introductie van het virus in het Dominicaanse grondgebied. 


Op 1 maart trad dit plan in zijn tweede fase en de kondigde de regering nieuwe preventiemaatregelen aan. 

Op 15 maart werd de beslissing genomen om alle vluchten komende van en gaande naar de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, China en Zuid-Korea voor een maand op te schorten.

Rekening houdend met de wereldwijde evolutie van COVID-19, heeft de regering van de Dominicaanse Republiek op 17 maart nieuwe maatregelen voor de instroom afgekondigd, overeenkomstig fase 3 van het preventief urgentieplan. 

Vanaf donderdag 19 maart om 6u00, worden de landsgrenzen gesloten voor land-, maritiem en luchtverkeer, zodat ook alle vluchten van en naar de Dominicaanse Republiek vanaf die datum geannuleerd zijn. De opschorting geldt ook voor de aankomst en het vertrek van alle cruises in alle havens van het land.

Er zullen enkel vluchten toegelaten worden voor de terugkeer van de buitenlandse staatsburgers naar het land van hun oorsprong, alsook voor het vertrek en de aankomst van vliegtuigen, cargo’s en brandstoffen om de bevoorrading van de bevolking te garanderen.

De activiteiten in bars en clubs worden voor de komende 15 dagen opgeschort, terwijl de restaurants enkel voeding aan huis mogen leveren. 

Evenzo worden alle nationale en internationale evenementen en de publieke, culturele, artistieke en sportieve optredens voor dezelfde periode opgeschort. 

Er wordt een quarantaine ingesteld voor de passagiers die tijdens de twee laatste weken in één van de volgende plaatsen verbleven zijn: de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, China en Zuid-Korea. 

De gezondheidsinspectie van de vliegtuigen en schepen werd sinds het begin van de crisis versterkt, om permanent het risico te evalueren en om de verspreiding van het virus te verminderen. 

Bovendien beschikken de luchthavens van de Dominicaanse Republiek over medisch materiaal om de temperatuur te meten, teneinde eventuele reizigers met koorts te identificeren. 

De leden van de Vereniging van hotels en toerisme van de Dominicaanse Republiek hebben een pre-epidemisch protocol in werking gesteld en de sanering van hun installaties versterkt. Hierbij volgen ze de richtlijnen van het ministerie van volksgezondheid en nemen ze maatregelen zoals de toegang van medewerkers, leveranciers en klanten met het oog op de hygiëne om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Dispensers van alcohol gel werden geplaatst op plekken die gemakkelijk toegankelijk zijn voor arbeiders en voor toeristen, en in het hele land zijn er informatieaffiches over het wassen van de handen. 

Er werden ook speciale ruimtes gecreëerd om een ziek persoon te isoleren voor behandeling door de autoriteiten van de volksgezondheid. 

De Dominicaanse Republiek beschikt over een zeer waakzame gezondheidszorg die heeft bijgedragen tot de vroegtijdige identificatie van vaststellingen in het land en die deze gevallen op het grondgebied zeer precies in kaart brengt.

De situatie zoals we die nu op wereldvlak beleven, is hoogst uitzonderlijk. Niemand heeft dit ooit eerder meegemaakt. Omwille van deze redenen hebben de Dominicaanse overheden ervoor gekozen om van de gezondheid van haar inwoners en haar toeristen een absolute prioriteit te maken. 

Het Bureau voor Toerisme van de Dominicaanse Republiek wenst iedereen veel moed, geduld en hoop.

Voor meer informatie over het coronavirus in de Dominicaanse Republiek, gelieve de website van het ministerie van volksgezondheid te consulteren: https://www.msp.gob.do/web/

 

24/03/2020 - door Dominicaanse Republiek