De vijf V’s van het Garantiefonds Reizen: het belang voor de Belgische ondernemers.

Toen het Garantiefonds Reizen twintig jaar geleden werd opgericht, ging iedereen ervan uit dat het om een initiatief van “onderling verzekerde partijen” zou gaan. De gecumuleerde bijdragen van elke partij moesten het fonds in staat stellen de consument te beschermen, wanneer één van de onderling verzekerden in faling zou gaan. Dat is nog steeds de essentie. Vandaag blijkt echter dat de vijf V’s – Verstand, Visie, Veiligheid en Vooruitziende Voorzichtigheid – ook stroomopwaarts moeten doorgevoerd worden. Bij de bedrijfsvoering. Een woordje uitleg bij een minder gekende rol van het Garantiefonds Reizen.

De wetgeving rond de bescherming van de consument overstijgt de reissector en overstijgt België. De wetgeving is federaal en Europees. In België gelden onder andere de verplichtingen van de reiscontractenwet van 1994. Een vereist minimum aan netto eigen middelen én duidelijke ratio’s op vlak van solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf maken deel uit van die verplichtingen. Het Garantiefonds Reizen controleert op jaarbasis of aan deze vereisten nog steeds voldaan wordt, en wijst waar nodig eigenaars, ondernemers en managers op hun verplichtingen.

Dit zorgt soms voor wrijving: ondernemers die in volle Sturm und Drang gewezen worden op hun verplichtingen (tiens, een zesde V!) en gevraagd worden om naast Visie ook hun Verstand te gebruiken, om Veilig en vooral met Vooruitziende Voorzichtigheid hun plannen uit te voeren. Een voorbeeld: het Garantiefonds Reizen vraagt nu ook om tussentijdse balansen te kunnen inzien. Dit levert een interessant bij-effect op: goedkope opportunisten of ronduit malafide partijen worden op deze manier ontmoedigd, voor ze gevaarlijk kunnen worden.

Deze actieve opstelling van het Garantiefonds reizen, maakt dat ondernemers die met het logo kunnen uitpakken, zichzelf voorzien van een degelijk kwaliteitslabel. Bedrijven die lid zijn van het Garantiefonds Reizen zijn het dan ook aan zichzelf verplicht om het label duidelijk en trots te tonen aan hun klanten. Op deze manier helpt het Garantiefonds Reizen mee aan een steeds betere structurering van de sector.

Dit jaar bestaat het Garantiefonds Reizen 20 jaar! Dat wordt uitgebreid gevierd op woensdag 16 september, met een feestelijke avond in Hotel Dolce La Hulpe.

6/08/2015 - door Garantiefonds Reizen