Interview Mark De Vriendt – 1

Garantiefonds Reizen

Naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering van het Garantiefonds Reizen, kon de organisatie met gepaste trots communiceren: “Het Garantiefonds Reizen In Blakende Gezondheid”. General Manager Mark De Vriendt geeft in een gesprek toelichting bij de kernpunten achter het beleid en het succes. Vandaag deel 1, volgende week deel 2.

Mark, het hoogseizoen trekt zich op gang: de Belgen vertrekken vertrekken massaal op vakantie. Wat zou de boodschap moeten zijn aan elk van deze vakantiegangers?

“Die boodschap is zeer eenvoudig: vergewis je ervan, of de reisorganisatie die je gekozen hebt, verzekerd is tegen faillissement. Misschien niet de leukste opdracht zo vlak voor de vakantie, maar ze is wel heel eenvoudig uit te voeren: onze leden zijn herkenbaar aan een label, dat duidelijk zichtbaar is op hun website, op de deur van hun agentschap, in hun brochures en vaak ook in al hun communicaties. Wat ook kan, is even kijken op onze website www.gfg.be , want daar staan alle bij het Garantiefonds Reizen verzekerde reisagenten/organisatoren duidelijk vermeld.”

Duidelijk. Kan je stellen dat de bij een garantiefonds verzekerde bedrijven hun zaken beter voor elkaar hebben dan anderen?

(Lacht) “Nou, dat is wel een pertinente vraag. Het lijkt me echter niet gepast om over anderen te spreken. Maar weet je dat het al meer dan drie jaar geleden is dat het Garantiefonds Reizen nog een faillissement onder zijn leden heeft moeten vaststellen, en dit ondanks het ongemeen harde economische klimaat in de voorbije jaren? Onze leden zijn goede beheerders, halen een gezonde rendabiliteit en werken op een gedisciplineerde manier. Want, laat ons niet vergeten: gezonde bedrijven vormen de beste verzekering die er bestaat.”

Mag ik dan concluderen dat jij en je team het al drie jaar rustig aan kunnen doen, Mark?

“Dat zou een ernstige misvatting zijn, niets is minder waar! Immers, een verzekeraar die geen schade lijdt, is druk bezig met het vermijden van schade! Dat zijn inspanningen die in alle stilte plaatsvinden, maar dat is hard werken, vergis je niet. De opvolging van de leden gebeurt op regelmatige en objectieve basis. Onze expertise die wij in de afgelopen 20 jaar hebben opgebouwd, stellen wij pro-actief ten dienste van onze leden, en die maken daar graag gebruik van. Daarnaast zijn wij permanent bezig met een aantal “grote werven”, die veel aandacht vragen. Denk maar aan de nieuwe Europese Reisrichtlijn, en de omzetting daarvan in Belgisch recht in de vorm van een nieuwe Reiswet. En ook nog de nieuwe Privacyrichtlijn en de steeds toenemende rapporteringsverplichtingen voor verzekeraars (Solvency II). Ik kan je verzekeren, dat hier erg veel werk in kruipt. Dossierkennis, overleg met de sector, overleg met de politieke spelers, voorstellen formuleren: wij gaan nog erg drukke maanden tegemoet.”

Volgende week deel 2 van dit interview waarin we onder andere dieper ingaan op het begrip “mutuelle” en de concrete, tastbare gevolgen van deze aanpak voor de leden van het Garantiefonds Reizen.

28/06/2017 - door Garantiefonds Reizen