Nieuwe Raad Van Bestuur

Nieuwe records!

Het Garantiefonds Reizen (GFG) heeft op zijn Algemene Vergadering van 29 juni 2016 een nieuwe Raad van Bestuur verkozen, op voordracht van ABTO, BTO, UPAV en VLARA (volledige lijst en foto in bijlage).

Erik Van Hoornyck (BTO) wordt de nieuwe Voorzitter van de Raad van Bestuur, met Geert Raes (ABTO) als Ondervoorzitter. Jean-Philippe Cuvelier (UPAV) blijft Penningmeester en Emerald De Strycker (VLARA) wordt de Secretaris van de Raad van Bestuur. De nieuwe Raad van Bestuur werd verkozen voor 3 jaar. Erik Van Hoornyck was reeds tot grote tevredenheid Voorzitter van 2007 tot 2010.

Tijdens dezelfde jaarvergadering werd de jaarrekening voor 2015 goedgekeurd, en kon een positief resultaat van 100.000 euro opgetekend worden. De eigen middelen bereiken aldus 4 miljoen euro en de egalisatievoorziening groeide aan tot bijna 13 miljoen euro, waardoor de totale reserves nu bijna 17 miljoen euro bedragen (record 1). Voor de kenners: sinds 1 januari 2016 is GFG volledig “Solvency II compliant”, met een SCR (Solvency Capital Requirement) van 440% op 31/12/15.

Hoewel de klassieke waarschuwing past dat het verleden geen garantie voor de toekomst biedt, vooral niet in deze onzekere tijden, kon de Algemene Vergadering met genoegen vaststellen dat GFG reeds 777 (!) dagen zonder faillissement of schade opereert (record 2). Als dat niet de beste bescherming voor reizigers (B2C) én tussen partners in de reissector (B2B) is!

Terwijl op 1/1/2016 de algemene bijdragevoet van 0,20% naar 0,15% verlaagd werd (en nog lager naarmate een bedrijf langer lid is van GFG), zal op de jaarbijdrage 2015 een recordbedrag aan ristorno’s uitgekeerd worden (record 3). Ieder lid dat ten minste een jaar lid was, zal ongeveer 30% van zijn bijdrage 2015 terugkrijgen. Zo werkt een “mutuelle” ten dienste van de sector…

Het Garantiefonds Reizen verzekert bijna 500 bedrijven in de reissector (het ledenbestand neemt sinds lang weer toe), die in totaal een kleine duizend verkooppunten in België en Luxemburg vertegenwoordigen. De omzet aan reisorganisatie die GFG hierdoor beschermt ten gunste van de reiziger, bedraagt 2,6 miljard euro.

Meer info op www.gfg.be en bij Mark De Vriendt, tel. 02/240 68 00, mail@gfg.be

5/07/2016 - door Garantiefonds Reizen