Garantiefonds zonder schade

Nieuw record

Morgen, zaterdag 13 februari breekt de reisindustrie een nieuw record: het Garantiefonds Reizen is dan 640 dagen onafgebroken zonder schade. Hiermee wordt het vorige record gebroken, dit was de periode van 27/02/1997 tot 27/11/98. In een periode van economische turbulentie, politieke spanningen en wereldwijde crisissen mag de georganiseerde reisindustrie dus best even stilstaan bij dit moment, dachten wij zo.

640 dagen zonder schade, zonder faillissementen, zonder crashes onder de leden van het Garantiefonds Reizen: eerlijk gezegd, dit maakt ons zeer blij. Enkele maanden geleden mochten wij met u allen het glas heffen op ons twintig jarig bestaan, en dat werd een memorabele avond. Minstens even memorabel is dit nieuwe record.

Wij leven in een onzekere wereld, en de reisindustrie is een kwetsbare bedrijfstak. Toch hebben de leden van het Garantiefonds Reizen in de afgelopen 640 dagen bewezen, dat de consument met een gerust hart beroep kan doen op hun diensten. Solvabele, solide bedrijven worden geleid door ervaren managers en eigenaars, met gevoel voor verantwoordelijkheid en met een stevige visie. Wij salueren hier graag, ter gelegenheid van dit moment, de vele kapiteins die hun schip door woelige waters loodsen.

Graag refereren wij hier aan een tekst, die wij publiceerden aan de vooravond van het feest voor het twintigjarig bestaan van het Garantiefonds Reizen. Vandaag, aan de vooravond van een nieuwe recordperiode zonder schade, is deze tekst nog steeds meer dan relevant. Als u de tekst toen niet gelezen had: lees hem nu. Als u de tekst toen al wel gelezen had: lees hem even opnieuw. Some things never change.

Toen het Garantiefonds Reizen twintig jaar geleden werd opgericht, ging iedereen ervan uit dat het om een initiatief van “onderling verzekerde partijen” zou gaan. De gecumuleerde bijdragen van elke partij moesten het fonds in staat stellen de consument te beschermen, wanneer één van de onderling verzekerden in faling zou gaan. Dat is nog steeds de essentie. Vandaag blijkt echter dat de vijf V’s – Verstand, Visie, Veiligheid en Vooruitziende Voorzichtigheid – ook stroomopwaarts moeten doorgevoerd worden. Bij de bedrijfsvoering. Een woordje uitleg bij een minder gekende rol van het Garantiefonds Reizen.

De wetgeving rond de bescherming van de consument overstijgt de reissector en overstijgt België. De wetgeving is federaal en Europees. In België gelden onder andere de verplichtingen van de reiscontractenwet van 1994. Een vereist minimum aan netto eigen middelen én duidelijke ratio’s op vlak van solvabiliteit en liquiditeit van het bedrijf maken deel uit van die verplichtingen. Het Garantiefonds Reizen controleert op jaarbasis of aan deze vereisten nog steeds voldaan wordt, en wijst waar nodig eigenaars, ondernemers en managers op hun verplichtingen.

Dit zorgt soms voor wrijving: ondernemers die in volle Sturm und Drang gewezen worden op hun verplichtingen (tiens, een zesde V!) en gevraagd worden om naast Visie ook hun Verstand te gebruiken, om Veilig en vooral met Vooruitziende Voorzichtigheid hun plannen uit te voeren. Een voorbeeld: het Garantiefonds Reizen vraagt nu ook om tussentijdse balansen te kunnen inzien. Dit levert een interessant bij-effect op: goedkope opportunisten of ronduit malafide partijen worden op deze manier ontmoedigd, voor ze gevaarlijk kunnen worden.

Deze actieve opstelling van het Garantiefonds reizen, maakt dat ondernemers die met het logo kunnen uitpakken, zichzelf voorzien van een degelijk kwaliteitslabel. Bedrijven die lid zijn van het Garantiefonds Reizen zijn het dan ook aan zichzelf verplicht om het label duidelijk en trots te tonen aan hun klanten. Op deze manier helpt het Garantiefonds Reizen mee aan een steeds betere structurering van de sector.

11/02/2016 - door Garantiefonds Reizen