GFG breekt records

De GFG Duivels?

Een grote meerderheid van de leden van het Garantiefonds Reizen is ook supporter van de Rode Duivels. Al deze personen hadden zowel vorige week als deze week reden om te juichen. Een historische 8-1 overwinning van het nationale voetbalteam, en een historische creditnota vanwege GFG. Records alom.

 

Het Belgische Garantiefonds Reizen is niet zomaar een verzekeringsbedrijf: het GFG is een “mutuelle”. Het GFG is een onderlinge verzekeringsmaatschappij, voor en door de reissector. Het is dus geen commerciële organisatie, die winst moet maken. GFG functioneert volgens een principe dat zichzelf in stand houdt: alle aangesloten leden, reisbemiddelaars en reisbureaus betalen een klein percentage op hun omzet. Hiermee betaalt GFG –naast haar werkingskosten- de eventuele schadegevallen van de betrokken reizigers.

 

Dat principe heeft een heel belangrijke consequentie: als er onder de leden van onze mutuelle gedurende een bepaalde tijd geen schadegevallen te betreuren zijn, dan kan een deel van de bijdrage weer teruggestort worden aan de leden. Uiteraard moet GFG nog steeds over voldoende middelen beschikken om eventuele toekomstige schadegevallen te kunnen opvangen. Een pro-actieve aanpak is dan weer erop gericht zo snel mogelijk signalen op te vangen, en waar mogelijk door een preventieve aanpak faillissementen te vermijden. Zo is de cirkel rond: de bijdragen van de leden worden voor een klein deel gebruikt voor de werking, die dan op haar beurt alles doet om het aantal schadegevallen tot een minimum te beperken!

 

Vorige week heeft het GFG aan haar leden een record ristorno gedaan: elk GFG lid heeft 36,63% van zijn bijdrage voor 2015 teruggestort gekregen. Dit is het resultaat van de hierboven beschreven “ronde cirkel”: een onderlinge verzekeringsvereniging met professionele leden en een goede werking.

 

Er is ook minder goed nieuws. Niet voor de Rode Duivels, want die kunnen hun 8-1 record in één van de volgende matchen nog scherper stellen. Wat de leden van het Garantiefonds Reizen betreft, is een nieuwe record ristorno niet mogelijk. De reden hiervoor is zeer eenvoudig: vanaf 2016 is de bijdragevoet voor de leden immers met een derde verlaagd! Met het zinnetje “er is ook minder goed nieuws hebben wij u dus aan het begin van de alinea even op de verkeerde voet gezet. Excuses daarvoor …

 

Conclusie? De reissector werkt professioneel, de leden van GFG zijn betrouwbare, goed gerunde bedrijven, en het team van GFG houdt op een actieve manier een oogje in het zeil. Vandaag, op 15 november 2016, staat de teller “dagen zonder schade” op 915.

PS: De 8-1 overwinning van deze week was geen écht record: ooit, aan het begin van deze eeuw, maakten we San Marino in met 10-1. We know. 

15/11/2016 - door Garantiefonds Reizen