Wat als een verzekeraar ongerust wordt?

Over Feiten en Geruchten

Enkele weken geleden publiceerden wij een artikel, waarin we schetsten hoe het faillissement van Low Cost Travel Group voor onszelf en voor onze collega’s van EGFATT (European Guarantee Funds’ Association) veel leek op de kroniek van een aangekondigde ramp. Wij verwezen naar het verschil tussen de bestaande EU wetgeving en de toepassing ervan in de praktijk. Lees er gerust even het vorige artikel op na: it could happen to you.

Wij kregen via verschillende kanalen heel wat reacties op onze vaststelling. Het zijn moeilijk en onvoorspelbare tijden voor iedereen, dus iedereen wil graag zo goed mogelijk ingedekt zijn tegen mogelijk problemen, en iedereen wil graag dat wie over onrustwekkende informatie beschikt, dit zo snel mogelijk deelt. Net zoals de collega die direct reageerde op deze website (zie onderaan artikel) zouden heel wat reisindustrie professionals graag hebben dat het Garantiefonds informatie over de financiële achtergrond van spelers met rechtstreeks betrokken partijen, zoals reisagenten, deelt.

Volledig begrijpelijk.

Toch is dit in de praktijk niet mogelijk: GFG kan niet bij elk vermoeden van een mistoestand of van moeilijkheden zonder meer publiek verklaringen afleggen. Wij zijn zelf verzekeraar tegen faillissementen, en dergelijke informatie zou kunnen leiden tot een “self fulfilling prophecy”: verschillende spelers die stoppen met de verkoop van een bepaalde partij, waardoor deze laatste partij helemaal in de problemen komt en over kop gaat. Er zijn al voor minder aansprakelijkheidsprocessen gevoerd …

GFG bewandelt dus net als elke andere verzekeraar de weg die bij ongerustheid geldt: de bevoegde instanties aanspreken. En geloof me, dat hebben we gedaan in het geval van The Low Cost Travel Group maar dat doen we bij elke structurele aanleiding tot ongerustheid: wij nemen contact op met de bevoegde overheden, van België tot Europa. By the way: dit zijn activiteiten en inspanningen van het Garantiefonds Reizen die uiteraard onder de radar gebeuren, met de nodige discretie.

Het Garantiefonds Reizen komt niet enkel in actie wanneer bedrijven in faling gaan. In tegendeel, het merendeel van onze inspanningen is er precies op gericht om faillissementen te voorkomen, of om ten minste ervoor te zorgen dat bedrijven aan hun verplichtingen kunnen tegemoet komen, in alle mogelijke omstandigheden. Een zeer uitgebreid systeem van checks and balances is daarvoor neergezet, niet altijd tot grote vreugde van onze verzekerden – wij komen bij de minste twijfel aankloppen, en vragen tekst en uitleg. Wellicht heeft dit er mede toe bijgedragen, dat het Garantiefonds Reizen nu al 876 dagen telt zonder schade door faillissement van een reisorganisator, reisbemiddelaar of reisbureau in België en in Luxemburg.

Dit laatste betekent dat sinds 14 mei 2014 het Garantiefonds Reizen geen schade heeft geleden. Dat is niet alleen gunstig voor de leden van GFG – zij krijgen daardoor een behoorlijk deel van hun bijdrage terug. We mogen ook niet vergeten, dat dit ook erg belangrijk is voor elke partner van de reisindustrie: doordat onze leden stabiele spelers zijn, hebben ook niet leden van het Garantiefonds Reizen, airlines, car rentals, hoteliers, incoming agents maar ook vakbladen (!) drukkerijen, software developers … geen cent verloren aan een GFG lid.

Conclusie: als een verzekeraar ongerust wordt, dan schiet diezelfde verzekeraar in actie – maar helaas moet dat gebeuren in stilte, via de juiste wegen, en met de juiste middelen.

Hou onze boodschappen via deze website in de gaten: binnenkort komen wij met een zeer positieve, en voor alle spelers geruststellende boodschap.

6/10/2016 - door Garantiefonds Reizen