Het Garantiefonds Reizen : inzicht in de vijf V’s

Twintig jaar geleden stond de reissector nog in zijn kinderschoenen. Het was toen al de mooiste sector ter wereld, dat weten wij allen: daarom hebben wij de reisindustrie als werkterrein gekozen. Deze jonge, snel groeiende sector nam twintig jaar geleden echter een zeer volwassen beslissing: de oprichting van een eigen garantiefonds, ter bescherming van de consument. Een gouden zet, maar vooral een bewijs van inzicht  in vijf gouden V’s: Verstand, Visie, Veiligheid  en Vooruitziende Voorzichtigheid. 

De reisindustrie is een hoog competitieve sector, met relatief lage instapkosten. Het product dat de klant koopt is niet tastbaar, en bestaan vaak uit verschillende componenten, die aangeleverd worden door verschillende partijen. Jaren lang was de reissector een gedroomd jachtterrein voor snelle winstjagers, gehaaide opportunisten en malafide boeven.

Deze drie categorieën hebben één gemeenschappelijk kenmerk: vroeg of laat crashen ze – gewenst of ongewenst- en laten ze een put van schulden achter. De financiële gevolgen zijn meestal groot. De imago-schade die wordt aangericht is moeilijker meetbaar, maar één zaak is zeker: telkens worden er aan het imago van heel de sector klappen uitgedeeld. Een consument die een product koopt en vervolgens bedrogen uit komt, dat is bijzonder erg. Een consument die zijn jaarlijkse vakantie in het water ziet vallen – en zijn geld kwijt is – dat is nog erger. Een consument die hulpeloos strandt in het buitenland, omdat een bedrijf failliet is gegaan – dat is een traumatische ervaring.

De professionele spelers in de reissector hebben de sector stap voor stap uitgebouwd tot de grootste industrie ter wereld. 9% van het wereldwijd Bruto Nationaal Product wordt gerealiseerd door de reissector. De impact voor het Bruto Nationaal Geluk wordt door psychologen en gedragsspecialisten nog vele malen hoger ingeschat.

De verschillende spelers in de reissector beconcurreren elkaar, op het scherp van de snee. De sector kende prijzenoorlogen, uitputtende juridische veldslagen en af en toe wat slagen onder de gordel. Tegelijkertijd begrepen de serieuze, professionele spelers dat ze ervoor moesten zorgen dat de consument nooit het slachtoffer zou worden van die hevige strijdtonelen. Ze verenigden zich in beroepsverenigingen en koepelverenigingen.
Uit deze en andere overlegplatformen ontstonden in de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw een aantal belangrijke initiatieven, die mee de groei en de bloei van de sector bepaald hebben in de voorbije twintig jaar. Opvallend: het zijn stuk voor stuk sector brede, vooruitstrevende  initiatieven op verschillende terreinen.

De Geschillencommissie Reizen zorgt ervoor dat klachten die leiden tot geschillen, een oplossing kunnen krijgen zonder dat een juridische procedure moet worden opgestart. Vandaag zijn in België geschillen rond reizen, die uitgevochten moeten worden voor een rechtbank, een zeldzaamheid.

Het Belgian Travel Network stelde de reisagent in staat om de eerste technologische revolutie succesvol te volgen. Vandaag is BTN4U nog steeds de belangrijkste bookingstool voor elke Belgische reisagent.

Het Garantiefonds Reizen was van bij de oprichting in 1995 een uniek initiatief. De reissector besliste om de consument te beschermen tegen financieel onvermogen van reisbureaus en reisorganisatoren. Twintig jaar later blijkt dat het Garantiefonds Reizen een absoluut voorbeeld is van zelfregulering. Omdat vanaf het begin de vijf V’s voorop stonden. Verstand, Visie, Veiligheid en Vooruitziende Voorzichtigheid. In een reeks artikels komen wij hier in de volgende weken graag op terug! 

30/06/2015 - door Garantiefonds Reizen