Relance Strategie DNDT

Digitalisering centraal

Met zijn empirisch onderbouwde strategie voor de heropleving van het inkomend toerisme kiest de Duitse Nationale Dienst voor Toerisme (DNDT) doelbewust voor digitale instrumenten om versterkt met de klant te communiceren. Naamsbekendheid en inspiratie staan centraal. In alle stadia van de klantencommunicatie – van charmecampagnes tijdens de lockdown op de internationale markten en digitale evenementen en workshops voor de reisindustrie tot gerichte productcampagnes – wordt vol ingezet op de digitale mogelijkheden via conversational interfaces, artificiële intelligentie (bv. chatbots), machine learning of predictive analytics.

Samen met de toeristische marketingorganisaties van de deelstaten en tal van andere projectpartners zorgt de DNDT voor een innovatief en verantwoord datagebruik en de ontwikkeling van een performante data-infrastructuur. Dit zorgt voor de intensivering van de datacompetentie van het Duitse toerisme. Het project voldoet volledig aan alle actiegebieden van de nieuwe datastrategie van de federale regering.

Petra Hedorfer, voorzitter van de Raad van Bestuur van de DNDT: "Analisten zijn het erover eens dat het herstel van het internationale toerisme na de coronacrisis in 2021 zal inzetten. Nu komt het erop aan de naamsbekendheid van Duitsland als reisbestemming te vergroten en door middel van anticyclische marketing de vraag naar ons aanbod te sturen. Digitale formats en technologieën openen voor ons nieuwe perspectieven om de klantendialoog heel precies vorm te geven, onze contacten in de internationale toeristische sector uit te breiden en nieuwe inzichten te delen met onze partners binnen het Duitse toerisme. Van de crisissituatie in 2020 hebben wij al gebruikgemaakt om ons digitale profiel aan te scherpen. Samen zullen wij ervoor zorgen dat het inkomende toerisme in Duitsland sterker uit de coronacrisis komt."

 

Open Data-/Knowledge Graph-project gaat in uitvoering

Om de groeiende technologische en commerciële uitdagingen van een mondiale platformeconomie aan te gaan, moeten wij ervoor zorgen dat het toeristische aanbod van Duitsland als reisbestemming op alle digitale kanalen te vinden is en gericht op de klanten wordt afgestemd, onder andere met behulp van AI-ondersteunde toepassingen. Dit houdt in dat de datacontent van alle betrokken partijen in de toeristische waardeketen volledig moet worden geregistreerd, semantisch gestructureerd en via de verschillende interfaces toegankelijk gemaakt. Dit biedt ook extra kansen voor nieuwe bedrijfsmodellen, onder meer in de start-upsector. Opdat dienstverleners en bestemmingen zich kunnen onderscheiden in de concurrentiestrijd met mondiale spelers, zet de DNDT vaart achter het Open Data/Knowledge Graph-project van de Duitse toeristische industrie. De eerste gebruikstoepassingen zijn gepland voor het tweede kwartaal van 2021.

 

Virtuele events om voeling met industrie niet te verliezen

Digitale formats zullen ook in 2021 de kern uitmaken van de dialoog met de internationale reissector. Daarom neemt de DNDT als exposant deel aan de belangrijke vakbeurs ITB Berlin NOW van 9 tot 13 maart samen met alle buitenlandse vertegenwoordigingen. De gelegenheid voor de DNDT om vooraanstaande toeristische experts uit alle bronmarkten bijeen te brengen om relancestrategieën na de coronacrisis en projecten voor een gezamenlijke internationale marktaanpak voor 2021 uit te werken en in dialoog toekomstperspectieven te ontwikkelen.

In het kader van zijn duurzaamheidsstrategie organiseert de DNDT op 12 maart, parallel aan ITB NOW, de dag van het ‘Toegankelijk reizen'. Bij zijn 10e verjaardag vindt dit evenement voor het eerst virtueel plaats.

Ook de grootste Incoming-workshop voor reisbestemming Duitsland, de Germany Travel MartTM (GTM), gaat vanwege de huidige ontwikkelingen in de coronapandemie en de positieve ervaringen van vorig jaar weer online als virtualGTM. Afspraak van 25-27 april 2021.

 

Digitale toepassingen voor een intenser contact met de klant

In de virtuele ruimte zet de DNDT ook nieuwe formats in voor de dialoog met de eindklanten. Zo biedt de integratie van AI-ondersteunde chatbots reeds tijdens de zoek- en planningsfase meer servicekwaliteit voor potentiële bezoekers. Voor de sociale-mediamarketing zet de DNDT naast virtual reality, augmented reality en mixed reality in op gamification om vooral de jongere generatie te bereiken en warm te maken voor Duitsland als reisbestemming.

 

12/02/2021 - door German National Tourism Board