Wereldwijd de Natuur Beschermen

Duurzaam cruisen is hoogste prioriteit

Tijdens een cruise met Hapag-Lloyd Cruises kan je de natuurpracht in alle facetten op uitzonderlijke wijze ervaren en beleven. Natuurbescherming en duurzaam cruisen zijn voor Hapag-Lloyd Cruises een topprioriteit. Ontdekkingsreizen staan bij Hapag-Lloyd Cruises dan ook voor duidelijk engagement en het nemen van verantwoordelijkheid naar het milieu toe. De rederij neemt dan ook een brede waaier aan maatregelen om het milieu te koesteren en te beschermen voor de volgende generaties. 

De schepen van Hapag-Lloyd Cruises varen vanaf juli 2020 op nauwelijks vervuilende zwavelarme brandstof. Het gebruik daarvan is al enkele jaren verplicht voor schepen die varen in Antarctica. Hapag-Lloyd Cruises kiest er al verschillende jaren en op vrijwillige basis voor om ook met zwavelarme brandstof te varen in broze eco-systemen zoals het Noordpoolgebied en Kamchatka. Deze brandstof bevat maximaal 0,1 % zwavel. Aanvullend worden de nieuwe expeditieschepen voorzien van een catalysator die de stikstofuitstoot met 95% vermindert evenals een installatie voor het wassen van de rookgassen.

Door te varen tegen een lagere, meer milieuvriendelijke, gemiddelde snelheid voor de onderwaterfauna wordt het brandstofverbruik tot een derde verminderd. Tevens werd de boeg van de schepen meer hydrodynamisch gemaakt waardoor schepen minder weerstand ondervinden en zuiniger kunnen varen. 

Vaarroutes optimaliseren en milieurichtlijnen volgen

Hapag-Lloyd Cruises optimaliseerde eveneens de vaarroutes en kiest voor zover als mogelijk voor de kortste routes zonder dat gasten moeten inboeten op uitzonderlijke ervaringen in de natuur.

Hapag Lloyd Cruises volgt nauwgezet de richtlijnen die de International Maritime Organization (IMO) uitvaardigt om CO2-uitstoot van de scheepvaart tegen 2050 minstens met de helft te verminderen. Vanuit dat opzicht schakelt de rederij vanaf juli 2020 integraal over op het gebruik van zwavelarme scheepsbrandstof, en dat niet alleen in beschermde regio’s.

Vooropgestelde richtlijnen om te varen in Antarctica worden steeds zorgvuldig gerespecteerd. Zo wordt onder meer geluidsoverlast vermeden en handhaaft men een minimale afstand van dieren en beschermde gebieden.

Hapag-Lloyd Cruises is ook aangesloten bij de International Association of Antarctica Tour Operators  en Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) die ijveren voor respectvolle en veilige cruises in het Zuidpoolgebied. Voor heel wat aspecten uit die gedragscodes is Hapag-Lloyd Cruises veel verder gegaan dan de opgelegde normen.

Zuinig omgaan met water en plastiek vermijden

Omdat drinkwater schaars is, heeft Hapag-Lloyd Cruises op zijn schepen een ontziltingsinstallatie geplaatst waarbij zeewater door osmose wordt omgezet in drinkbaar water. Ook werd een reinigingssysteem voor gebruikt water opgezet waardoor er uitsluitend nog gezuiverd water wordt geloosd.

Verder werden er heel wat kleinere initiatieven genomen om energievriendelijk en duurzaam te cruisen. Zo werd er volop ingezet op led-verlichting en wordt plastiekafval zoals rietjes en roerstaafjes vermeden en vervangen door alternatieven. Alle plastiek wordt aan boord ingezameld en vervolgens aan land gerecycleerd.

Duurzaam engagement

Ook heeft Hapag-Lloyd Cruises zich geëngageerd in de TUI Care Foundation die natuurbeschermingsprojecten, duurzame vakantiebestemmingen en tewerkstellingsprojecten voor jongeren ondersteunt.

Toeristen worden eco-ambassadeurs

Tijdens cruises worden gasten uitgebreid geïnformeerd over de verschillende initiatieven die de rederij neemt op het vlak van duurzaam cruises. Wetenschappers en natuurexperten focussen tijdens hun voordrachten en rondleidingen ook op het milieubewustzijn van hun gasten en leren hen hoe zij zich moeten gedragen in een broze natuurlijke omgeving opdat die nog lange tijd ongerept kan blijven bestaan. Gasten die als toerist naar Antarctica of het Noordpoolgebied keren vaak weer als volwaardige eco-ambassadeurs omdat zij dankzij Hapag-Lloyd Cruises de uitzonderlijke natuurpracht hebben leren koesteren en waarderen.

Meer info op onze website.

 

 

4/11/2019 - door Hapag-Lloyd Cruises