ABTO zoekt voorzitter

Scherp profiel!

De Association of Belgian Tour Operators (ABTO) is één van de vele beroepsverenigingen, die in België telkens een deel van de reisindustrie wensen te vertegenwoordigen. ABTO heeft 23 leden, met een uiteenlopend profiel. Enkele voorbeelden: Jetair en Thomas Cook zijn tour operators met eigen distributie activiteiten én een airline, Sunweb is een direct seller, Vacansoleil biedt campingvakanties aan, MSC Cruise is een cruise maatschappij, en spelers als Wings ’n Wheels en Caractère zijn niche-tour operators. Je kan stellen dat het een vrij diverse club is.

De Raad van Bestuur is vrij groot: iets meer dan de helft van de leden heeft ook een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur. Een voorzitter, twee ondervoorzitters, een penningmeester en 11 bestuurders: dat is veel volk. Resultaat: ook de raad van Bestuur is een stevige en diverse club, waarin ongetwijfeld soms tegenstrijdige belangen zullen moeten verdedigd worden. De voorzitter van ABTO moet ervoor waken dat de belangen van alle leden verdedigd worden, en dat is soms een delicate klus.

Sinds het overlijden van voorzitter Claude Pérignon (TUI) werd de functie waargenomen door de twee ondervoorzitters Jean-Luc Hans van BT Tours (zelf een oud-voorzitter) en Geert Raes van Wings ’n Wheels. Woensdag 27 april stond de verkiezing van de nieuwe voorzitter op de agenda van de algemene vergadering. Kandidaten: Geert Raes en Luc Coussement (TUI). Een voorzitter moet een twee derde meerderheid halen tijdens de algemene vergadering. Als dat niet lukt, volgt één maand nadien een nieuwe verkiezing, waarbij een normale meerderheid voldoende is.

Tijdens de stemming op 27 april slaagde geen van beide kandidaten erin een 2/3 meerderheid te behalen. Over naar de volgende vergadering dus: 18 mei. Ondertussen kunnen kandidaten en hun sympathisanten lobbyen, kan in de coulissen druk overlegd worden, en kunnen posities bepaald worden. Niemand zal toegeven dat dit gebeurt, maar in de praktijk gebeurt het natuurlijk wel. Niets menselijks is ons vreemd, immers? Nou dan.

Als je het profiel van de twee kandidaten bekijkt, dan is het verleidelijk om de verkiezing te limiteren tot “big vs niche”. Uiteraard speelt dat ook – hoewel ook dit door elke betrokkene zal ontkend worden- maar dat mag de kwestie niet zijn. Een mogelijk “dominantie van ABTO door de grote spelers” is immers een theoretisch debat, wellicht goed voor vurige tooggesprekken, maar in de echte wereld doet het weinig ter zake. Immers: ABTO heeft de grote spelers nodig om geloofwaardig te zijn en mee te tellen in het debat, en de grote spelers hebben de andere leden nodig om niet de indruk te geven dat ze enkel pro domo lobbyen. De discussie “groot vs klein” mag dus terug naar waar ze huis hoort: in de rubriek “onbelangrijke varia”.

 Veel belangrijker is dat ABTO voor zijn voorzitter goed nadenkt over het juiste profiel. Een voorzitter van één van de zes (of zeven, dat ga ik echt niet opzoeken) beroepsverenigingen in België moet intern gewicht in de schaal kunnen leggen, en moet waar het nodig is de discussie kunnen stoppen om een beslissing te forceren. Het moet iemand zijn die met charisma de vereniging kan vertegenwoordigen, en die tegenover de media op een open, duidelijk manier zijn punt kan maken en een standpunt kan verdedigen. The camera should like him.

Mogen wij hier nog een belangrijk punt aan toe voegen? De volgende ABTO voorzitter moet een visie kunnen uitdragen over de toekomst van de reisindustrie, en moet de beroepsvereniging verder open gooien voor nieuwe spelers. Ook absoluut noodzakelijk: voeling met de wereldwijde marktontwikkelingen, kennis van de evolutie van de consument, een niet aflatende nieuwsgierigheid naar de laatste ontwikkelingen en marktevoluties. Dit moet maken dat de volgende voorzitter de deuren en ramen van het ABTO-huis kan open zetten, ook als de leden beginnen te klagen “dat het nu toch wel heel erg waait hierbinnen”.

Tot slot: ABTO heeft ook een permanente bruggenbouwer nodig, die wil meewerken om die eindeloze en nutteloze versnippering tussen de Belgische branche organisaties op termijn te beëindigen. Als vandaag een minister wil praten met de reisindustrie, dan weten zijn medewerkers echt niet wie ze moeten bellen. Dat moet anders, tenminste als we vooruit willen.

 

Rendez-vous op 18 mei. By the way: het mag uiteraard ook een vrouw zijn. Zeer graag zelfs. Geloof het of niet, maar nog nooit in de geschiedenis heeft een vrouw aan het hoofd van een beroepsvereniging in de Belgische reisindustrie gestaan. Just sayin'.

28/04/2016 - door Jan Peeters