Wanneer Opnieuw Verkoop?

Corona Stopt Ooit

Deze week blijkt een cruciale week te zijn in verband met het corona virus: aan het einde van de week zouden de specialisten een zicht moeten krijgen op de invloed van de lock-down maatregelen op de verspreiding van het virus. De eerste timings worden naar voor geschoven, uiteraard met het nodige voorbehoud. Er wordt gesproken over ergens midden Mei.

Nood aan Perspectief – het Travel360° Model

Het is dus nog veel te vroeg, maar enig perspectief op de toekomst is altijd goed. Vandaar dat we nu reeds een theoretisch model van mogelijke aanpak naar voor schuiven, om –steeds afhankelijk van wat er gebeurt in de Benelux en de rest van de wereld – te kunnen beginnen plannen te maken voor de heropstart van de activiteiten, in een geheel of gedeeltelijke post corona wereld.

Overzicht van de Corona Verspreiding Wereldwijd

Vandaag ziet de situatie er niet bepaald rooskleurig uit. Via deze link volgen wellicht de meesten onder jullie de ontwikkeling van het corona virus wereldwijd. De link geeft toegang tot een dynamische, permanent bijgewerkte interactieve wereldkaart, waar per land het totaal aantal zieke personen, de personen in behandeling, de genezen personen en de doden worden weergegeven. De situatie op maandag 23 maart om 13.30 ziet er als volgt uit. Enkel in China weten we vandaag dat de eerste crisis waarschijnlijk over haar hoogtepunt is.

 

 

Parameters voor een Post Corona Wereld

Toch zal er een wereld zijn na Corona, en de reisindustrie zal opveren. Voor het eerst moeten we echter rekening houden met “home-bound” en “outward-bound” parameters: als de situatie in de Benelux zal opklaren, moeten we nog afwachten en van nabij monitoren wat er in de rest van de wereld (de bestemmingen) gebeurt.

Evolutie bij Steile en “Afgeplatte” Piek

De grafiek met de steile en de afgeplatte piek is ondertussen bij iedereen bekend. Zonder stevige maatregelen zou het virus een steile piek kennen, waarbij de druk op de gezondheidszorg veel te groot zou worden – dat gebeurt er nu in Italië. In de Benelux hoopt men met de genomen maatregelen, de piek te kunnen afvlakken zodat de zielenhuizen en de andere gezondheidscentra de toestroom van zieken blijven aankunnen.

Drie Ijkpunten voor Heropstart Communicatie en Verkoop

In beide gevallen, is er een timing waarbij we opnieuw met onze klanten kunnen beginnen communiceren over reizen, en een timing waarop we opnieuw reizen kunnen beginnen verkopen. In beide “piek” gevallen, begint de communicatie wanneer de einddatum vrijwel officieel in zicht is, en vangt het moment van heropstart verkoop aan, ergens nadat de situatie zich volledig heeft genormaliseerd.

Een belangrijke aanwijzing om te kunnen beginnen denken aan opstart van de communicatie met de klanten, is het moment waarop de media minder aandacht zullen beginnen besteden aan het corona virus. De algemene media zijn hierin redelijk voorspelbaar: als de piek voorbij is en de situatie begint zich langzaam aan te normaliseren, zullen deze media hun aandacht weer op ander nieuwsfeiten richten. Het coronanieuws zal van de eerste pagina verdwijnen naar ergens binnen in de krant of de website, en van “prime time” nieuws naar één van de vele onderwerpen.

Het team van Travel360° heeft deze gegevens in de “pieken grafiek” gestoken, om een ruw beeld te hebben van een mogelijke “slowly back to normal” opstart. Zowel voor de hoge als voor de afgevlakte piek, hebben we het moment van vermindering van media belangstelling aangegeven, en het respectievelijke moment van mogelijke heropstart van communicatie over reizen en heropstart van en brede verkoop van reizen aangegeven.

 

            (Grafiek made by Annabelle Peeters)

Het is geen model met een 100% zekere timing, omdat op dit moment de situatie nog steeds perspectiefloos lijkt. Het is wel een model om de evolutie van de corona crisis aan te toetsen, en om langzaam maar zeker perspectief te krijgen op een mogelijk “draagvlak” bij de consument voor communicatie over en verkoop van reizen.

Cruciaal: Evolutie op Bestemmingen

Uiteraard moeten we de evolutie op de bestemmingen goed volgen. Maar reken er maar op dat ook de bestemmingen dit soort evolutie zullen volgen: zij zullen blijven communiceren over de situatie in hun land, en de reisindustrie professionals op de hoogte blijven houden van de evolutie. Ook Buitenlandse zaken zal de zaak nauwlettend in de gaten houden.

Reken ondertussen op ons om, vanuit het perspectief van deze grafiek, verder de situatie te analyseren en, wanneer nodig, modellen te blijven aanreiken om uw eigen actieplan aan te toetsen.

Ondertussen: stay safe, take care of yourselves and your beloved ones. Want dat is vandaag het actieplan, hell yes!

 

23/03/2020 - door Jan Peeters