ANVR-Congres inspired

Kinderspel

“ANVR Congres inspired” is een artikelreeks, gemaakt tijdens en vlak na het Nederlandse ANVR Congres. Het is telkens het resultaat van notities, reflecties en aansluitende gesprekken met één of meerdere deelnemers. En steeds naar aanleiding van één van de presentaties. Dit artikel gaat over de algemeen aanvaarde spelregels in onze business, en waarom die soms logisch zijn – en soms niet.

We hebben doorheen de jaren heel wat regels opgebouwd in de reisindustrie. Sommige zijn omwille van de veiligheid: je moet bijvoorbeeld verplicht door security als je aan boord van een vliegtuig wil geraken, als passagier. Net zoals je een veiligheidsgordel moet aandoen bij het opstijgen en landen.

Andere regels hebben te maken met praktische organisatie en administratie: je moet een geldig ticket hebben, op voorhand aangekocht, om aan boord te kunnen. Je kan niet wachten in de boarding zone van  luchthaven op een vliegtuig met enkele stoelen vrij, om dan in het toestel even af te rekenen.
Als je alle regels binnen de travel, hospitality en luchtvaartindustrie bij elkaar zou optellen, dan kom je tot een heel dik boek met regels. Regels die bepaald zijn door de bedrijven die in deze sectoren werken, of die opgelegd zijn door de overheid. Hoe dan ook: er is een heleboel wat niet mag.

Het zou een zeer interessante oefening zijn om al deze regels even te onderwerpen aan de “vraag de mening van een dertien jarige” test. Even een voorbeeld: een man die 102 kilo weegt, en zich aan de incheckbalie aanbiedt met 3 kilogram bagage, wordt met de glimlach ingecheckt. Een man van 60 kilo die 40 kilogram bagage meezeult, heeft aan diezelfde incheckbalie een probleem. Toch is het totaalgewicht van de eerste man 105 kilogram, en het totaalgewicht van de tweede man 100 kilogram. De eerste man zorgt dus voor meer kerosineverbruik dan de eerste. Maar de tweede man moet bijbetalen wegens overgewicht. Doe de test even met een kind van ergens tussen zeven en dertien jaar. Het kind vindt negen kansen op tien deze regel “stom”.

Wellicht moeten we durven alle door de jaren geaccumuleerde regels en regeltjes in de reisindustrie even aan het gezond verstand van kinderen durven onderwerpen. Het resultaat zou wel eens verfrissend kunnen zijn. Just sayin’.

Inspirator: Ramon Vullings

(Reeks ANVR-Congers inspired wordt vervolgd)

 

12/10/2015 - door Jan Peeters