Het Gaat om Gedrag

Reizigers en Corona

Maandag schreven wij in deze nieuwsbrief over de belangrijke rol die de professionele reisindustrie speelt in het aanbieden van corona-beschermde reizen deze zomer. Wij wezen op het belang van maatregelen, protocollen en testen. Tijdens de eerste week van het hoogseizoen, werd duidelijk dat reizigers het aantal gekende besmettingen de hoogte doen ingaan. En dat is niet altijd een slechte zaak, maar leidt wel tot grote misverstanden. Een poging tot duidelijkheid. 

Test-hausse

In principe moeten alle reizigers voor vertrek een PCR test ondergaan, tenzij ze een corona certificaat hebben dat door het land van  aankomst geaccepteerd wordt. Dat betekent dat het aantal testen in één ruk de hoogte in is gegaan. Dat leidde niet tot meer besmette gevallen. Nogmaals; dat leidde niet tot meer besmette gevallen. Lees de laatste zin opnieuw, alsjeblief.

Ontdekkingen van Bestaande Besmettingen

Het feit dat vele, voornamelijk jongere, reizen zich moesten laten testen (100% testzekerheid op de luchthaven) zorgde ervoor, dat er bestaande besmettingen boven water kwamen. Die bevindingen stuwden het aantal “besmette mensen” omhoog. Conclusie: door controles op vertrekkende consumenten, hebben we een beter zicht op de reële verspreiding van het virus, en het reële aantal besmettingen.

Als in de afgelopen en komende dagen het aantal besmettingen in België omhoog gaat, komt dat voor een deel door het efficiënte controlesysteem van de professionele reisindustrie.

Een goed uitgebouwd “contact and tracing” systeem zou op deze manier heel wat onbewust besmette mensen in kaart kunnen brengen, en vaccineren. Uiteraard.

Party is Over? Niet Noodzakelijk.

Over naar de op reis besmette jongeren, met name in de zuiderse uitgangsbuurten. Ze kwamen uitgebreid in beeld, de afgelopen dagen: jongeren die ter plekke in quarantaine moesten, of die voortijdig weer naar huis moesten vertrekken. Sommigen waren zelf besmet, anderen waren in de omgeving geweest van besmette personen. De overheersende teleurstelling: het feesten is gedaan, voorlopig.

Professionele Organisaties Doen hun Vak, en Nemen hun Verantwoordelijkheid

Ook hier hebben de begeleidende professionele organisaties (Summerbash en Jongerentravel werden vaak genoemd en waren ook bereikbaar voor de pers) hun verantwoordelijkheid genomen. Klanten werden in quarantaine gezet, testen werden waar nodig overgevlogen uit België, evacuatie schema’s werden bestudeerd, niet besmette bubbels werden gecreëerd en het vervolg van het zomerprogramma wordt waar nodig in vraag gesteld. Belangrijk is: het zijn de reizigers die zelf de lokale en de door de organisatie opgelegde regels overtreden hebben. Met andere woorden: het ging om gedrag van individuen. Niet om een onverantwoordelijke positie van de reisorganisatoren.

Dit gedrag van individuen leidde in het recente en niet zo recente verleden tot escalaties zoals La Boum in België, overlast op grote pleinen in Nederland en tot corona regels negerende voetbalfans. En tot talloze verborgen corona feestjes, by the way. 

Er is één zekerheid: het aantal feestende jongeren en ouderen die op vakantie een besmetting opdoen – of, erger nog, onwetend met een besmetting op reis vetrekken – is vele malen groter in het zelf organiserende circuit dan bij de klanten van de professionele reisindustrie. Nogmaals: de professionals doen er alles aan om problemen te voorkomen. Dat is hun vak. De argeloze reiziger die zelf zijn reis in elkaar steekt, is alleen aan zijn lot overgelaten. Tja, dat is hun zaak.

Het is je Gedrag, Stupid

In beide gevallen geldt: reizigers die met hun gedrag de corona regels en de corona ethiek overtreden, die zijn verantwoordelijk voor zichzelf en voor hun omgeving. Het gaat er niet om naar waar je reist, maar hoe je jezelf gedraagt. En de professionele reisindustrie waakt over het gedrag van hun klanten. Maar op het einde van de rit is gedrag een persoonlijke, individuele zaak. Wie zonder mondkapje in een discotheek rondhost, vertoont verkeerd gedrag. Voorlopig toch nog. Het is nog even jammer, maar helaas: ook op vakantie moeten we het MIEB principe (Muilen In Eigen Bubbel) volgen. 

 

 

 

 

 

7/07/2021 - door Jan Peeters