BOOK 2020: Laaiende Reacties

Centraal in alle Kantoren

BOOK2020 heeft vanaf dag 1 na de levering een plaats gevonden in de Vlaamse reiskantoren. De aanpak wordt gesmaakt, en de systemen binnen BOOK2020 worden actief gebruikt. Vooral het “team & planning” aspect wordt geapprecieerd: “Eindelijk een tool die duidelijk werd ontwikkeld met da dagdagelijkse werking binnen een reiskantoor voor ogen”. Een andere opmerking: “Mijn vriend, die in een boekhandel werkt, vroeg of hij een exemplaar aan enkele uitgeverijen mocht laten zien. Hij vond het een prachtidee”.

Met BOOK2020 is het team van een reisagentschap te allen tijde georganiseerd en gefocust. Elke maand wordt er even nagedacht over de drie echt belangrijke zaken: “de business”, maar ook “de happiness” en “de health” van elk teamlid. Doelstellingen worden besproken, en neergeschreven in BOOK2020.

 

 

Elke week worden alle activiteiten gepland volgens Het Kwadrant. Afhankelijk van het oordeel van de teamleden, gaat een activiteit, in het kwadrant “Dringend en Belangrijk” – hot stuff dus, mét prioriteit. Een activiteit kan ook “Belangrijk maar niet Dringend” zijn: absoluut te plannen, maar niet noodzakelijk dadelijk uit te voeren.

In het kwadrant Dringend maar niet belangrijk komen vooral activiteiten terecht die van buitenaf worden opgelegd. Antwoorden op de telefoon van een aandringende verkoper, bijvoorbeeld. Het kwadrant waar de afval van de week terecht komt, heet “Niet Dringend, Niet Belangrijk”. Geen prioriteit, geen belang: gooi ze maar in dit kwadrant, de Facebook updates, de “hoe is het” mailtjes en zo veel meer tijdvreters.

 

 

Elke dag kunnen er dringende, niet geplande zaken genoteerd worden, waarvan het hele team best op de hoogte is. Wij hoorden de uitspraak “Heb je al in BOOK2020 gekeken?” al verschillende keren in reisagentschappen.

 

 

Binnnenkort komen de eerste ladingen BOOK2020 STICKERS eraan: boodschappen van partnerbedrijven, die de aandacht willen vestigen op een evenement, op een product, op een studiereis … als je die op de juiste datum in BOOK2020 plakt, kan je die mee in de planning opnemen!

 

 

11/02/2020 - door Jan Peeters