Tegenwerking uit EU

corona voucher

Het ministerieel besluit rond de Corona Voucher ter bescherming van en om financiële ademruimte te geven aan de reisindustrie, werd op vrijdag 20 maart gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Dit besluit heeft kracht van wet. Dat is duidelijk, toch?

Het Doel van de Voucher: Bedrijven Helpen te Overleven

De tegoedbon werd bedacht, besproken en vervolgens goedgekeurd met maar één doel: de diverse spelers van de reisbranche te beschermen in deze cash arme tijden. Aangezien de basiselementen van het reisproduct – zowat alle bestemmingen, hotels, restaurants, events, bezienswaardigheden en transportmiddelen – vandaag niet beschikbaar zijn, is het product vandaag ook niet consumeerbaar. Het voordeel dat het product “reizen” en vakantie heeft is belangrijk: het bederft niet, er staat in principe geen houdbaarheidsdatum op.

Net daarom is de corona voucher een goed idee: op deze manier wordt een oplossing geboden voor de bedrijven die een pakketreis verkochten, maar vanwege de huidige situatie en omstandigheden de reis moeten annuleren, of die geconfronteerd worden met reizigers die zelf hun reis willen annuleren. Lees de bovenstaande zin nogmaals, beste lezer: het is dus een initiatief om de bedrijven te beschermen. Zodat de reisbedrijven in deze cash arme tijden niet verplicht worden om massaal reizen die niet kunnen doorgaan, terug te betalen. Want dat zou voor de meeste toerisme spelers wel eens de doodsteek kunnen zijn.

Gevolg van de doelstelling: Voucher moet Verplicht Aanvaard Worden

Juist omwille van deze redenering, werd het aanvaarden van de voucher door de reiziger verplicht gemaakt.

De corona voucher voor de reisindustrie is een maatregel die uiterst snel beslist en bekrachtigd werd. Verschillende actoren leverden bewonderenswaardige inspanningen: de Belgische Beroepsverenigingen (schouder aan schouder) en de bevoegde minister Nathalie Muylle.

Begin deze week konden de beroepsverenigingen hun leden – en via Travel360° ook de gehele reisindustrie- laten weten dat de maatregel een feit was.

Een Europees Commissaris zwaait met het Vingertje

En toen kwam een Eurocommissaris zich even met de zaak bemoeien. Een Belg, nota bene: Didier Reynders. De man staan al decennia bekend als een slim, sluw en tactisch handig politicus. Sinds dinsdag mogen we daar nog een aantal eigenschappen aan toevoegen: wereldvreemd, egocentrisch en ongevoelig voor snel evoluerende omstandigheden.

Twee Tweets: het Begin van de Aanval

Het begon met twee tweets, van Reynders, verzonden om 18.34 u dinsdagavond 23 maart:

Vlak daarna, wellicht om het evenwicht een beetje te behouden, nog een tweet van D. Reynders: 

Deze tweets werden uiteraard dadelijk opgepikt door de media, die de Europese Commissaris vervolgens een podium boden om zijn punt te maken. Dat gebeurde in De Tijd, en in Het Laatste Nieuws. Die krant is de grootste van Vlaanderen, en is de kampioen van het “light news” – ze neemt de positionering aan van een serieuze krant, maar kiest op regelmatige tijdstippen voor een aanpak, die richting sensatie gaat – zonder in de echte tabloid sfeer te vervallen. De offline en online versie van HLN worden wel massaal gelezen door de gemiddelde consument.

… en hier is de Richtlijn op Pakketreizen weer ..

Reynders verwees via deze kanalen naar de Europese regels, en had duidelijk stukjes van de Richtlijn op Pakketreizen geraadpleegd. Ondertussen weet iedereen dat dit een draak van een richtlijn is, die in België dan nog eens op de meest strenge manier geïnterpreteerd werd.

Maar Europees Commissaris Reynders (consumentenbescherming) dacht zijn rol op de meest enge manier te moeten spelen, door te verwijzen naar de bestaande Europese Regels en naar de pakketreiswetgeving, waarbij iedereen weet dat de EU –terecht- in normale tijden steeds de bescherming van de consument centraal stelt.

Maar dit zijn geen normale tijden. Het corona virus dreigt de hele reisindustrie ziek te maken. Als dat gebeurt, zullen er ook slachtoffers vallen – ook economisch is het virus dodelijk.

In één Woord: Wraakroepend

Het is dus wraakroepend dat een EU Commissaris vanuit zijn afgeschermde, ontsmette en wereldvreemde positie een sector in volle, acute crisis even op de schouder meent te moeten tikken om te verwijzen naar een bestaande regel, die ervoor zou zorgen – dixit Reynders- “dat de consument door het aanvaarden verplicht wordt om een risico te nemen en garant te staan voor de liquiditeit en de levensvatbaarheid van de touroperators” – einde quote.

De waarheid is echter dat de sector op dit moment, enkel en alleen door de coronacrisis, een acuut gebrek heeft aan liquiditeit. Dat is een keihard feit dat niet te ontkennen valt. De redenering van Reynders is dus louter theoretisch en houdt geen rekening met de crisis, die buiten de EU gebouwen fysieke en economische slachtoffers aan het maken is aan sneltreinvaart.

Nog zotter wordt het als Reynders goede raad begint te geven aan de reisindustrie: “Als ze willen dat de reizigers hun geld niet terugvragen en voor een voucher kiezen, dan zullen ze die optie aantrekkelijker moeten maken. Het is misschien mogelijk om te zeggen “we geven een voucher voor een iets hoger bedrag, of voor een nacht extra bijvoorbeeld. Daar kan men creatief in zijn. Maar het blijft de keuze van de consument” – einde quote.

Hier wordt duidelijk, dat iemand met een heel hoge positie in Europ geen snars begrepen heeft van de noodzaak, de urgentie en de doelstelling van de corona voucher maatregel. De regeling is noodzakelijk, omdat reizen massaal niet kunnen doorgaan door corona-overmacht. De regeling is urgent, omdat hierdoor reisbedrijven massaal in de cash nood komen. De doelstelling is duidelijk: ervoor zorgen dat deze bedrijven minder kans hebben om over kop te gaan, door de levering van aangekochte producten niet te moeten annuleren, maar uit te stellen.

Noodzakelijk, urgent en met duidelijke doelstellingen: dat zijn de ingrediënten van elke goede crisismaatregel.

… en hier is Test Aankoop weer …

De vraag is: waarom neemt EU commissaris Reynders deze positie in? Wellicht moeten we één en ander zoeken bij de consumentenorganisaties genre Test Aankoop. Ook hier is het een tweet, die ons op het spoor zette van Test Aankoop.

Op 16 maart wordt er een schot voor de boeg gegeven, waarbij Simon November van Test Aankoop erop wijst dat de consument in het geval van een voucher de keuze heeft: aanvaarden of terugbetaling vragen.

 

Een officiële TA tweet van 18 maart om 15u21 verwijst naar de genomen maatregelen. In een artikel op hun site betreurt Test Aankoop niet geconsulteerd te zijn (krokodillentranen in een hoekje van de kamer, wat erg!) en wil het zich alsnog in de discussie wringen.

 

 

Op 19 maar verwijst TA voor de eerste keer naar EU commissaris Reynders. Later zal blijken, dat het Test Aankoop is, dat de commissaris gecontacteerd heeft.

 

 

Diezelfde dag, 19 maart, blaast Test Aankoop warm en koud. Eerst sporen ze de consument aan om de voucher aan te nemen, verwijzend naar de problemen in de reissector, veroorzaakt door de impact van het corona virus.

 

 

 

Vervolgens hameren ze er nogmaals de boodschap in: je hebt de keuze, beste consument!

 

 

Het is op 25 maart, dus 2 werkdagen na de publicatie van de noodwet in het Staatsblad, dat Test Aankoop het grove geschut bovenhaalt en de wettelijkheid van de invoering van de voucher in vraag stelt – omdat die zou ingaan tegen de Europese richtlijn rond pakketreizen.

 

 

 

We moeten op zoek naar de Franstalige tweets van Test Aankoop/Test Achats, om uiteindelijk duidelijk te maken wat de agenda van Test Aankoop is: het laten afschaffen van het Belgisch ministerieel besluit rond de corona voucher. De tweet klinkt triomfantelijk, bedankt EU commissaris Reynders om “België op zijn plaats te zetten” en bevestigt dat hiermee aan de vraag van Test Aankoop voldaan werd.

 

Ieder zijn Agenda, ook in Crisistijden? Blijkbaar

Een lang verhaal, beste lezer – ik weet het. Maar het maakt duidelijk hoe verschillende partijen zich er niet voor schamen om een duidelijke crisismaatregel met een duidelijke doelstelling, af te schieten omdat het niet in hun agenda past. Noch Reynders, noch Test Aankoop vertonen in dit verhaal de combinatie van voortschrijdend inzicht, economisch doorzicht en begrip voor de economische ramp die zich aan het ontwikkelen is.

Een Vergelijking met de Bankencrisis

De toerisme industrie dreigt zich in dezelfde situatie te gaan bevinden als de banken in 2008/2009. Toen werd met man en macht gewerkt om “het geld van de mensen” te beschermen, maar werden ook de banken als bedrijven gered – met hun glimmende gebouwen, hun goed betaald personeel en hun zware organisatiestructuren.

Nu er een eerste voorbeeld is om via nuttige maatregelen “de vakanties van de mensen” te beschermen door de reissector te helpen, worden er langs verschillende kanten obstakels en valkuilen voorbereid. Dat is wraakroepend.

 

Naschrift: Buiten deze stuitende discussie zitten zowat alle spelers vandaag met de handen in het haar over de praktische toepassing van de corona voucher regeling. In de praktijk blijken er heel wat vragen en problemen te bestaan, voornamelijk bij de bepaling van het begrip “bruto reissom” en in de verdeling van de reeds betaalde gelden tussen de verschillende spelers – denk aan reisagenten , tour operators, airlines en hotels. Het toerisme is een ketting, ook wat betreft de “reis van het geld van de klant”. Er hangt paniek in de lucht, en er is dringend helderheid nodig. Een artikel om een en ander te kaderen is in de maak. Hou onze Travel360° communicatie in de gaten.

 

26/03/2020 - door Jan Peeters