Polsslag van de Sector

Coronacrisis?

Gisteren stuurde Travel360° een enquête uit naar de Belgische en Nederlandse reisprofessionals om de mening en het gevoel van de sector te polsen rond de huidige crisis, veroorzaakt door de verspreiding van het coronavirus. Meer dan 800 personen vulden de survey in, en de antwoorden lopen nog steeds binnen. In het Magazine van Travel360° dat volgende week verspreid wordt, vindt u een uitgebreide analyse met bedenkingen en mogelijke scenario’s. Vandaag delen we met u al enkele eerste resultaten, recht uit het survey systeem.

 

  1. De directe impact van de Coronavirus heisa: stevig

De grote meerderheid noteert een merkbare (37%) tot harde (56%) impact op de boekingen. Slechts een microscopisch kleine minderheid (3%) houdt vol dat de klanten blijven boeken.

We kunnen dus zonder meer spreken van een verlamming van de boekingen tijdens de cruciale eerste helft van maart. De grote vraag: in hoeverre kan dit op een later stadium weer ingehaald worden?

 

  1. Veel vragen van klanten over bestaande boekingen

Hoewel een kwart van de respondenten (24%) stelt dat de klanten alle antwoorden op hun vragen krijgen uit de media, krijgen de reisprofessionals zelf veel vragen om de oren over de bestaande boekingen. Het gaat dan meestal (54%) om de mogelijkheden tot annuleren – wellicht mocht de crisis langer aanhouden.

Blijkbaar wil iedereen de eigen case even voorleggen aan zijn of haar reisagent – hoewel de media zowat alle kenners aan het woord hebben gelaten om te bevestigen dat het advies van Buitenlandse Zaken een cruciale rol speelt.

 

  1. Grote impact, maar (nog) geen ramp

Opvallend: 37% van de professionals beschouwen de huidige crisis als een stevige klap die zal leiden tot een minder goed jaar, terwijl 30% akkoord is dat het een tijdelijke negatieve impact zal hebben, die we in de loop van het jaar dan wel weer zullen goedmaken. Tegelijkertijd vreest een kwart van de respondenten (26%) dat de huidige coronacrisis zal uitdeinen naar een economische crisis, en dat er nogal wat toerisme bedrijven in zwaar weer zullen terecht komen.

Voorlopige Grand Conclusion: de toerisme sector erkent dat er klappen worden uitgedeeld, maar is in zijn geheel opvallend realistisch en vooral weerbaar. We weten dat een dergelijke crisis erin hakt, maar er heerst een stevige mentaliteit van “we’ve been through this kind of shit before”. En, in een variante op een ander Engels gezegde, toepasselijk in de medische sfeer: “This will not kill us, it will make us stronger”.

 

Zoals gezegd: méér in de Travel360° Benelux print editie.

 

6/03/2020 - door Jan Peeters