UK Reisbranche Verdeeld

Het is overal wat …

Geef toe, het was een vreemd beeld tijdens de Belgische Kamercommissie Economie, Consumentenzaken en Digitalisering, die de diverse belangengroepen van de zelfstandige ondernemers de kans gaf, om hun problematiek en grieven tijdens korte interventies rechtstreeks te communiceren aan de parlementsleden. De Reisindustrie dook op met 5 personen, die met z’n allen een achttal verenigingen vertegenwoordigen. Het lijkt op verspreide slagorde, maar het is wat het is.

 

In tegenstelling tot wat over het algemeen gedacht wordt, is België geen uitzondering op vlak van een versnipperde aanpak. In de UK bijvoorbeeld is ABTA de leidende beroepsvereniging, maar er zijn verschillende splinterverenigingen en ad hoc opgerichte actiegroepen, waarvan er enkelen aaneenhangen met één gemeenschappelijke hashtag.

 

Dit leidde recent tot een “draadje” op Twitter, waarbij verschillende UK opinion leaders – Communicatiespecialisten en hoofdredacteuren van vakbladen- zich even lieten gaan. Hoffelijk, beleefd: maar de boodschap is duidelijk. Er is in de UK teveel verspreide slagorde, en te weinig “united we stand”.

 

We copiëren de Twitter conversatie onder het motto: “Ach, het is overal wat”.

 

 

 

 

Dat het overal wat is, zeg ik u .... 

 

 

 

 

 

 

 

 

19/02/2021 - door Jan Peeters