Reisverbod voor Toeristen?

EU Raad vergadert

Terwijl we dit artikel schrijven, is de voorbereiding bezig van een videoconferentie van de Europese Raad, onder leiding van voorzitter Charles Michel. Op de website van de EU Raad worden geen concrete agendapunten aangegeven, maar wordt de inhoud van de vergadering als volgt omschreven:

De EU-leiders zullen spreken over het coördineren van de respons op de COVID-19-pandemie – waaronder de groot­schalige uitrol van vaccins – en de inzet van alle beschikbare instrumenten om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ze zullen beste praktijken uitwisselen over de maatregelen die ze hebben genomen, en hun vooruit­zichten voor de komende weken bespreken.”

“Wat vaccins betreft, zal de Europese Commissie toelichten hoe het staat met de vaccinatie­uitrol, en hoe kan worden gezorgd voor productie­verhogingen en voor gelijke toegang tot vaccins. De leiders zullen hun ervaringen delen over de uitvoering van de vaccinatie­campagnes. Ook zal worden besproken of een gemeen­schappelijke” aanpak voor vaccinatie­bewijzen in de EU aangewezen is.

“Daarnaast zullen de leiders spreken over samen­werking met derde landen op “het gebied van vaccins, zowel in de buurlanden van de EU als daarbuiten.

Een citaat uit de uitnodiging van Voorzitter Michel aan de diverse landen:

Het aantal besmettingen in Europa en de opkomst van nieuwe, meer besmettelijke varianten van het virus vragen om de grootst mogelijke voorzichtigheid. De vaccinatie­mogelijkheden zijn bemoedigend, maar we moeten waakzaam blijven en het testen en contact­onderzoek voortzetten, zonder grens­overschrijdend verkeer binnen de EU te verbieden.”

Met name dat laatste zinnetje is belangrijk. Ondertussen weten we dat de Belgische premier Decroo zal voorstellen om alle niet essentiële reizen te verbieden, en dat hij hierbij met name het toerisme bedoelt.

Vanuit de sector werd er de afgelopen weken stevig lobbying werk verricht om het concept “vakantiecorridors” vorm te beginnen geven. Bronnen dicht bij het kabinet van de premier alsook in de kringen van de Raad van Europa, leren ons dat men het idee op zich wel genegen is, en dat men her en der deze corridors ziet als een mogelijkheid om vanaf pakweg begin April vakantiereizen weer structureel mogelijk te maken, mét akkoorden tussen landen, gecoördineerd op Europees niveau.

Maar om onder andere deze oplossing mogelijk te maken, groeit de overtuiging dat er in de komende weken waar mogelijk nog hardere maatregelen moeten genomen worden. Naast de bestaande lockdown maatregelen, zou een tijdelijk verbod op niet essentiële reizen (vakantiereizen dus) wel eens Europees aangemoedigd kunnen worden, zo horen wij.

En, laten we eerlijk zijn: dat horen wij in de wandelgangen van de toerisme sector ook steeds vaker; “Nog even de blok er volledig op, om dan vanaf de lente weer richting enige vorm van normaliteit te kunnen gaan” is een uitspraak die off the record steeds vaker te horen is. Sterker nog, er zijn geruchten dat de grote bedrijven met rechtstreekse lobbying power hier ook op aansturen, om uit de “stop & go” situatie te komen en om, met een brede vorm van structureel negatief reisadvies tot einde maart, zich te kunnen voorbereiden op wat een “zestig procent zomer” wordt genoemd.

Hoe dan ook, het is hoog tijd dat we weer kunnen beginnen plannen maken, die meer dan 50% kans op uitvoering hebben.

21/01/2021 - door Jan Peeters