Europese Richtlijn Pakketreizen

Covid-19 Gedrag

In het eerste nummer van het maandelijkse online “Travel360° - The Magazine” (*) publiceerden wij een omvangrijk artikel over de Europese Richtlijn Pakketreizen. De titel dekt de lading: “De weeffouten in de Europese Richtlijn voor Pakketreizen”. De inhoud van het artikel analyseert de bestaande wet, en wijst op een kans om nu wijzigingen door te voeren.

We citeren even uit het bewuste artikel:

“In de komende 3 maanden, zou het theoretisch mogelijk zijn dat er argumenten worden aangevoerd om mogelijks de richtlijn pakketreizen te herzien. Uiterlijk op 1 januari 2021 moet de Europese Commissie een rapport met evaluatie sturen naar de Europese Raad en het Europees Parlement. Daar waar nodig kan het rapport vergezeld worden van een aantal nieuw wetgevingsvoorstellen.

Hier ligt een kans én een gevaar. Er zou een kans kunnen zijn op corrigerende wijzigingen, met als niet te negeren argument de grootste “buitengewone en onvermijdelijke omstandigheid, die maar zeer zelden voorkomt” uit de geschiedenis: Covid-19. 

Deze “buitengewone en onvermijdelijke omstandigheid, die maar zeer zelden voorkomt” duurt nu al zeven maanden, en er is voorlopig geen licht aan het einde van de tunnel. Het resultaat is dat een volledige sector in nood is, met aan de ene kant dwingende maatregelen die opgelegd worden door de overheid, en aan de andere kant een over beschermde en dus veeleisende consument. 

Als ooit de zwakke plekken in een wetgeving voor iedereen hyperduidelijk bloot gelegd worden, is het wel nu. Echter: volgens de Europese Commissie zou het nu “te vroeg” zijn om de gevolgen van Covid-19 al te evalueren. Men zou zich eerder willen baseren op wat men zou geleerd hebben uit het faillissement van Thomas Cook, vorig jaar.”

Hoogdringendheid & Focus

Het mag duidelijk zijn: er is hoogdringendheid, als we nog iets aan de wet willen veranderen. Maar, gezien de steeds langer durende corona crisis, is er ook behoefte aan focus. We hebben recent in België een goed voorbeeld van verkeerde focus gezien: terwijl de corona besmettingen elke dag stijgen, werd er een discussie gevoerd over het al dan niet mogen wijn verkopen bij afhaalmaaltijden. Wellicht belangrijk voor sommigen, maar geen voorbeeld van focus.

Vandaag is de focus voor de reisindustrie duidelijk, als het om aanpassingen in de Europese Richtlijn voor Pakketreizen gaat: de huidige reisadviezen missen fijnmazigheid, missen elke vorm van transparantie rond het beslissingsproces en zorgen voor een blijvende verlamming van de reismarkt, zowel op vlak van vraag als op vlak van aanbod. Zoals eerder deze week al geschreven: de toerisme sector is theoretisch open, maar zit praktisch vrijwel volledig op slot.

Reisverbod of Reisgedrag?

De vraag is dan ook: is de huidige logica in verband met de reisadviezen nog wel eerlijk en logisch? En: is het nodig dat er reisverbod wordt opgelegd, of moet het gedrag van de reizigers aangepakt worden? Het antwoord is eenvoudig: als we morgen nog een reisbranche willen hebben, moet de focus op het tweede. Mét aanpassing van het collectieve gedrag aan de Covid-19 realiteit, kunnen we de wereld draaiend houden. Zonder een dergelijke aanpassing kunnen we het schudden, op korte en middellange termijn.

Act Responsibly. Wherever.

Op uitzonderingen na, heeft het grootste deel van de Belgische en een groot deel van de Nederlandse bevolking ondertussen begrepen dat consequent afstand houden, mondmaskers dragen, handhygiëne verzorgen essentieel zijn. Het is niet belangrijk of je naar Mallorca afreist of niet, het is belangrijk welk gedrag je vertoont tijdens je Mallorca reis.

Corona is geen Onvoorziene Omstandigheid Meer.

Corona is vandaag geen “onvermijdelijk en niet te voorziene omstandigheid” meer. Het is een pandemie, waarbij de oplossing ligt in het gedrag van de wereldbevolking.

Gedragsprotocollen, geen Reisverbod

Een zeer belangrijke aanpassing van de Europese Richtlijn, zou er kunnen in bestaan dat de huidige bestaande afspraken en protocollen bij het organiseren van reizen, in de Richtlijn vastgelegd worden. Hotelketens, cruise maatschappijen, luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, en lokale spelers over heel de wereld hebben de nodige aanpassingen doorgevoerd en protocollen neergeschreven, met succes: de vakanties die via de georganiseerde reisindustrie doorgingen, hebben niet geleid tot corona-opstoten, noch ter plaatse noch bij terugkeer.

Corona = Gekende Realiteit

Het gaat om gedrag, niet om locatie. Aangezien de pandemie nog lang de wereld niet uit is, moeten we focussen op gedrag van onze klanten – en op hun verantwoordelijkheid. Want dat is ook een belangrijk element: na 8 maanden corona crisis – en met nog fors wat maanden voor de kiezen- leven zowel bedrijven als consumenten in een gekende realiteit. Dat betekent enerzijds dat consumenten weten dat er een epidemie woedt, zowel in hun thuisland als in hun bestemmingsland. Anderzijds betekent dit ook dat bedrijven bij de samenstelling en organisatie van de reis, alles zullen doen om positief corona gedrag te faciliteren.

Op die manier krijgen we, ook nog voor er sprake is van een breed verspreid en toegankelijk vaccin, een wereld waarin reizen zonder meer mogelijk is.

Het gaat om wàt je doet. Niet waar je dat doet. Dat geldt voor de studenten in onze thuisbasis Leuven, én voor de rest van de wereld.

 

(*) Travel360° - The Magazine: Technology focus

Wij zijn volop aan het werken aan de tweede editie van het maandelijkse online "Travel360° Benelux - The Magazine". Een belangrijk deel van het magazine heeft een technologie focusWe hebben een hele reeks van creatieve, commerciële voorstellen klaar, die rekening houden met, en zelfs inspelen op de huidige corona situatie. Information is Power, Communication is King. Nog nooit was communicatie zo betaalbaar. Wellicht is het een kleine investering waard. Contacteer ons gerust: 

[email protected]

[email protected]

[email protected] 

21/10/2020 - door Jan Peeters