Goede Vrijdag

Geloof Erin!

Het is Goede Vrijdag, een vakantiedag in vele landen. Wij maken ons op voor een lang Paasweekend. De paasvakantie die daarna volgt, zit op vlak van reizen nog vastgeklikt in het Belgisch reisverbod – maar dat eindigt op 18 april, en vanaf 19 april worden buitenlandse vakanties weer mogelijk.

 

Get Ready!

Vandaar deze boodschap: maak u klaar, beste toerisme professionals, zorg dat je team, je marketingcommunicatie en je communicatielijnen met al je al dan niet buitenlandse vertegenwoordigers op scherp staan, en zorg ervoor dat je via de juiste kanalen de juiste boodschappen naar de reisdistributie stuurt. Want het gaat opeens héél hard gaan.

Wie naar de situatie van vandaag kijkt en weigert de mogelijke ontwikkeling over de volgende weken te zien, die zal zich meer dan waarschijnlijk ontmoedigd, murw en uitzichtloos voelen. Begrijpelijk.

Als je alle ontwikkelingen die vandaag aan de gang zijn even op een rijtje zet, dan is het echter mogelijk om een pad te zien, dat ons naar een redelijk zomerseizoen kan brengen. In een eerste fase mid haul, maar mogelijks ook al een set eerste long haul mogelijkheden.

 

Zes vaststellingen.

 

  1. Soms moet je even over de grens kijken, om dan te weten dat het ook in eigen land in orde zal komen. De Nederlandse aanvraag voor oprichting van Voucherfonds met een kredietfaciliteit van 400 miljoen euro, is deze week door Europa goedgekeurd. Dit wil zeggen dat aan het SGR (Nederlandse Garantiefonds) 400 miljoen ter beschikking wordt gesteld, om aan reisbedrijven te lenen als ze vouchers aan de consument willen/moeten terugbetalen. Het gaat hier om de tijdelijke, “officiële” vouchers voor aankoop van pakketreizen, die gedekt werden door het SGR. Het principe van éérst terugbetalen, dan geld krijgen geldt hier.

 

  1. In België heeft een belangrijke vergadering tussen de verzekeraars GFG en Amlin en de vertegenwoordigers van de verschillende kabinetten vandaag plaatsgevonden, om een dergelijk Voucherfonds mogelijk te maken. Wel even oppassen: in Nederland is er eerst heibel geweest over de wie het geld zou ontvangen en wie zou terugbetalen. Nu de situatie in Nederland helder is, kunnen we er wellicht van uitgaan dat het zal gaan om een middel lange termijn lening, en dat het geld zal ter beschikking gesteld worden van de garantiefondsen. Ook zal meer dan waarschijnlijk hier het principe gelden, dat eerst de klant moet worden terugbetaald, voor er geld uit het fonds zal betaald worden. Wij weten, dat vanuit verzekeraars en beroepsverenigingen wordt aangedrongen om de administratieve last zo klein mogelijk te maken, en om de snelheid van betaling vanuit het fonds zo snel mogelijk te maken.

 

  1. Volgende week zijn er 250.000 vaccins voorzien om even zoveel Belgen in te enten. Die snelheid en volume zal vanaf dan kunnen vol gehouden worden, temeer omdat vanaf 6 april de vaccins van Johnson & Johnson zullen kunnen toegediend worden.

 

  1. Er wordt verder gewerkt aan een EU vaccin “paspoort”, dat gevaccineerde en geteste reizigers zal toelaten om in de EU te reizen. Vandaag worden daar de klassieke juridische en morele robbertjes over uitgevochten, maar ondertussen worden er verdere stappen gezet richting OK.

 

  1. De maatregelen en protocollen in diverse bestemmingslanden zijn indrukwekkend, en laten veilige reizen toe. Koppel dat aan de strenge maatregelen in diverse Europese landen, en de hoop is groot dat de huidige corona cijfers binnen pakweg twee maanden er heel anders zullen uitzien – wat ons zou toelaten om, op een nog steeds gecontroleerde manier, deze ellende achter ons te laten.

 

  1. Vanaf het moment dat reizen officieel weer mogelijk is, zal het oerend hard gaan. De vakantievraag is nog nooit in de geschiedenis zo hoog geweest. Iedereen in de reissector, of je nu B2B, B2C, multichannel of omnichannel werkt, moet zich nu voorbereiden om “in de markt te staan” als de consument deze latente vraag zal willen omzetten in boekingen.

 

Ik voeg nog één vaststelling toe aan deze lijst: deze week is er bekend gemaakt, dat na vaccinatie de kans op besmetting krijgen of doorgeven zéér klein is. Dat is de vaststelling van het Amerikaanse Center for Disease Control en Prevention. Dat is ook erg goed nieuws, want dat betekent dat na vaccinatie van grote delen van de bevolking, het virus veel minder mogelijkheden zal hebben om zich verder te verspreiden.

Is er hoop voor vakanties op korte termijn? Ja, zeker weten. Als je alle vaststellingen samenvoegt, en je gelooft in het voortschrijdend inzicht op alle vlakken, dan zorg je er nu voor dat je klaar bent voor de herstart. Hell, yes!

2/04/2021 - door Jan Peeters