Iedereen is Toondoof

Lastige Communicatie

Ik had dit artikel ook gewoon niet kunnen schrijven, beste lezer. Hou dat in uw achterhoofd. Ik denk namelijk dat dit geen leuk leesvoer is. In deze vreemde tijden is commentariëren en een mening neerzetten geen evidentie. Iedereen in de sector heeft immers zijn/haar eigen problematiek, en iedereen hoopt op goed nieuws.

Laten we duidelijk zijn: dat goed nieuws is zich aan het vormen. Vorige week nog kopte de grootste krant van België in een paginagroot artikel: “ In alle vakantielanden gaat het de goede kant uit”. Er werd gewezen op het feit dat in nagenoeg alle Europese landen, de coronacijfers flink omlaag gaan, om vervolgens in te zoomen op de huidige situatie en het zicht op versoepelingen in de diverse vakantielanden. Dat geeft de toerisme sector maar ook de consument nog meer hoop op een goede internationale reiszomer, alvast wat Europa betreft.

Ook vorige week echter, publiceerde de VRT (Vlaamse Radio & Televisie, de gesubsidieerde evenknie van de NOS in Nederland) de resultaten van “De Stemming”, een onderzoek in opdracht van VRT en de krant De Standaard uitgevoerd door de universiteiten van Brussel en Antwerpen. In dit artikel gebruiken we de resultaten van dit onderzoek. Uitgangspunt: peilen naar de tevredenheid van de Vlaming over de aanpak van de coronacrisis. Algemeen resultaat: de politici doen het volgens de burger niet goed, en communiceren bijzonder slecht. En men heeft geen goed oog in de economische vooruitzichten.

Laat ons eerst enkele highlights uit het onderzoek naar voor brengen. Bij het oordeel van de burger over de politiek en de politici staan we niet stil: daar zijn andere media voor. Wij beperken ons (soms met spijt in het hart) tot de conclusies die er te trekken zijn met betrekking tot de reisbranche.

 

Geloof in Vaccin als Oplossing 

De grote meerderheid van de Vlamingen gelooft (gelukkig maar) in het vaccin als uiteindelijke oplossing voor de pandemie. De Vlamingen willen gevaccineerd worden, en 70% gelooft dat dit de oplossing is om uit de huidige crisis te geraken.

  

Twijfels bij Economische Relance  

Vertrouwen in een herstel van de economie is er echter niet echt: vrijwel 70% van de ondervraagden vreest, dat de economie zich niet voldoende zal herstellen. Men vreest met name dat de huidige maatregelen teveel de nadruk leggen op de aanpak van de medische situatie, en te weining rekening houden met de aangerichte economische schade.

  

Kortom: de Vlaamse burger gelooft in de vaccinatiestrategie (hoewel die 19% die blijkbaar niet willen gevaccineerd worden, een kanjer van een “problem in the making” dreigen te zijn), maar houdt zijn hart vast als het om de economische situatie gaat. En geeft hen maar eens ongelijk.

 

“De Maatregelen”: van matig akkoord tot vrijwel volledig akkoord.

Toch werd er over het algemeen van matig positief  tot vrij positief gereageerd op de diverse maatregelen, die de overheid heeft genomen. Het feit dat de niet essentiële winkels enkel op afspraak mochten werken, kon zelfs op minder begrip rekenen (slechts 44% ging akkoord) dan het sluiten van de horeca, of het verbod om thuis vrienden te ontvangen.

De instelling van een avondklok, toch stevig bekritiseerd als een ongeziene beperking van de vrijheid, kon bij 61% van de mensen op begrip en clementie rekenen, en 62% was akkoord dat de scholen op alle niveaus moesten overschakelen naar minstens gedeeltelijk afstand onderwijs.

Bij de maatregelen waarbij toch wel een grote meerderheid van de respondenten akkoord ging, vinden we het dragen van een mondmasker op het werk (76% akkoord) en het verplichten van vaccinatie voor personeel in woonzorgcentra (81% akkoord – die overige 19% heeft waarschijnlijk nog nooit een geliefde in een WZC moeten echterlaten)

Maar tussen deze twee stellingen staat een andere. Volgens de resultaten van “De Stemming” was meer dan twee derde van de Belgen akkoord met het reisverbod. Dat is veel.

Op het eerste gezicht lijkt dit niet overeen te komen met de “vakantiedrang” die diverse onderzoeken constateren. Het lijkt inderdaad vreemd: aan de ene kant lijkt het alsof iedereen zit te hunkeren om op reis te gaan, aan de andere klant vindt bijna 80% een goede zaak, dat België gedurende een bepaalde periode het slot op de reisdeur heeft gedaan.

Dit is slechts één van de zaken, die ons moeten doen nadenken over onze communicatie in de komende weken en maanden. Een groot deel van de potentiële reizigers zullen van de professionele sector verwachten dat er duidelijk en waarachtig gecommuniceerd wordt over de corona situatie in de diverse bestemmingen, over de genomen corona maatregelen en zelfs over het verwachte gedrag van de reizigers op de bestemming.

Corona heeft niet alleen de zin om reizen op scherp gesteld: de pandemie heeft de consument stevig beroerd. Als vrijwel 80% van de bevolking het tijdelijke “reisverbod” een goede zaak vond, dan moeten we met deze meerderheid erg zorgvuldig omgaan, als we hen willen overtuigen om te reizen. En dat begint bij onze eigen communicatie. Politici hebben in de afgelopen maanden keer op keer bewezen, hoe gevaarlijk het is “toondoof” te communiceren: ze begrepen de nuances en de echte bezorgdheden van de bevolking niet. Het is nu ook aan de reisbranche om te bewijzen dat we niet in de val van “toondoof communiceren” vallen.  It ain’t business as usual.

 

27/05/2021 - door Jan Peeters