VVR – UPAV: De Koepel

Event Vanavond

Vanavond ontvangen VVR en UPAV zo’n 270 deelnemers voor hun eerste gezamenlijke event in de recente geschiedenis. Op de agenda staat de voorstelling van de koepelorganisatie VVR-UPAV, bijdragen van ministers en/of top kabinet medewerkers en een toelichting van geplande initiatieven. Er bewoog al een en ander voor de corona crisis, er bewoog zeer veel tijdens diezelfde crisis en de doelstelling is dat deze beweging verder gezet wordt in de komende maanden en jaren.

Toerisme regionaal? Niet voor de outgoing branche.

Links en rechts zal ongetwijfeld met het nodige scepticisme gereageerd worden op de zich concretiserende toenadering tussen VVR en UPAV. Maar ach, elk initiatief is gedoemd om kritiek te krijgen. Wat ons betreft: elke stap in de richting van één krachtige stem voor de reissector, is een goede stap. De corona crisis heeft ons geleerd dat de stelling “toerisme is een regionale materie” geen steek houdt: toerisme als economische activiteit zit op alle niveaus in de diverse regeringen, en tot nader order is een stevige stem op federaal niveau noodzakelijk om de outgoing travel sector te kunnen beschermen, en om ervoor te zorgen dat onze noden aan bod kunnen komen.

Europa: one voice, please!

Ook op Europees niveau geldt dat een nationaal versnipperde sector slechts met moeite gehoord zal worden. Binnen de Europese beroepsvereniging ECTAA wordt België vandaag vertegenwoordigd door Jan van Steen (BTO/ABTO). Eigenlijk zit die daar onder een FIT (Federatie van de Toeristische Industrie) petje – inderdaad, nog een vereniging. Pas op, en dan hebben we in België ook nog VLARA, FBAA, en wellicht een aantal andere verenigingen die nu op hun teen getrapt zijn omdat ik ze niet vermeld heb. Tja.

Over eendracht. En macht.

Kortom: enige eendracht zou niet slecht zijn, om morgen meer macht te hebben om de hele outgoing toerisme industrie te vertegenwoordigen, en om de overheid te overtuigen om dit deel van de toeristische sector meet te vermelden en te laten wegen in beleidsplannen.

Tijdens de corona crisissen zijn verschillende kabinetten zich een hoedje geschrokken toen ze merkten hoeveel verschillende verenigingen opkwamen voor de belangen van de verschillende onderdelen van de outgoing toerisme industrie. Laat het event van vanavond een belangrijke stap zijn naar een ééngemaakte vertegenwoordiging, zodat we bij de vorming van de volgende regeringen volwaardig mee aan tafel zullen zitten.

Wij zullen er zijn, binnen enkele uren in het Sheraton Airport Hotel. Om via al onze kanalen te kunnen rapporteren, interpreteren en opiniëren. Als het goed is, gaan we het zeggen. Beloofd. Als het minder goed is, zullen we niet zwijgen. Ook beloofd. Ondertussen: alle succes, want het initiatief verdient nu al lof. Tot vanavond.

 

19/10/2021 - door Jan Peeters