All together now

Lobby Like Hell

Wij zijn een vlieg op de wand, die alles hoort en ziet. Maar soms moet die vlieg even veranderen in een stekende mug. Er werd in de 20 afgelopen maanden goed werk geleverd door onze sector vertegenwoordigers. Er werd samen gewerkt, meer dan ooit tevoren. Een en ander resulteerde zelfs in een formele koepelvereniging tussen VVR en UPAV: de Belgian Travel Confederation. De aankondiging van BTC was een memorabel sectormoment. Dat zijn goede evoluties.

Verlenging maatregelen: no brainer?

Maar we hebben geen tijd om de tijd te geven aan de tijd. Na 20 maanden crisis en gelimiteerde reisactiviteit, moet er nu dringend weer op tafel geslagen worden. Er werd al aangedrongen om het overbruggingsrecht en de tijdelijke werkloosheid door overmacht te verlengen tot minimum het eerste kwartaal van 2022. Dat lijkt een no brainer gezien de omstandigheden, maar is verre van evident.

Voucherlening: mooie trofee

De voucherlening is een trofee, die na hard werk werd binnengehaald. De 210 miljoen die beschikbaar zijn zullen méér dan volstaan om de terugbetalingsnood te dekken – de dossiers worden nu opgemaakt en kunnen tot en met 30 november ingediend worden. Insiders gokken dat maximum 10% van het beschikbare bedrag zal opgevraagd worden.

Maar een trofee is helaas niet voldoende.

Vandaag zitten verschillende reisbedrijven in een ongemakkelijks spagaat situatie: enerzijds moet het winter- en zomerseizoen in de markt worden gezet, met de nodige communicatie- en sales inspanningen. We herhalen wat we eerder schreven: in de komende weken wordt er over heel wat vakanties in heel wat gezinnen beslist, maar het aankoopmoment zal later vallen. Het beslissingsmoment kan nu beïnvloed worden – wie het terrein vandaag niet bezet, zal mogelijk in “decision time” niet meespelen.

Anderzijds is er een boekingsaarzeling, ingegeven door de huidige stijging van de besmettingen en de ziekenhuisopnames. Die boekingsaarzeling dreigt nog minstens enkele weken te duren.

Stop and Go

Het resultaat is, afhankelijk van de specialisatie, een nieuwe druk op de cashflow van reisondernemingen. Na 20 maanden crisis weten we dat de consument bij normaliserende omstandigheden snel de weg naar het reiskantoor vindt, maar we weten ook dat bij slecht pandemie-nieuws de boekingsstroom even snel weer stopt.

De event sector ziet annuleringen – de reissector ziet kwakkelende boekingsstromen. In beide gevallen is een verlenging van de overheidssteun nodig.

Steun is niet evident

Die verlenging van steunmaatregelen – of het voorzien van nieuwe steunmaatregelen- gaat in tegen de heersende meningen in politieke kringen. Daar vindt men steeds meer dat het “wel genoeg is geweest” en ziet men met enig welbehagen dat de economie stevig groeit.

Samen lobbyen

 Om steun te krijgen zal er dus flink gelobbyd moeten worden. Daarom is het wellicht nodig dat alle sectorvertegenwoordigers nu razendsnel om de tafel gaan zitten, en samen een short list van bestaande en nieuwe maatregelen in verband met overheidssteun opstellen. Even iedereen fysiek of digitaal de koppen bij elkaar steken, en beslissen over inhoud en actieplan. Mét een mandaat aan een beperkt aantal personen, die steeds samen optreden. Opgelet: dit is het moeilijkste deel van lobby werk. Er zijn persoonlijke relaties gekweekt in de afgelopen 20 maanden, en er is wederzijds begrip. Nu met nieuwe eisen komen, zet die relaties onder druk. But it’s business – not personal.

Praten rond de tafel, zwijgen in de media

Het is in de afgelopen periode duidelijk geworden dat we in een lobbycratie leven: aangezien niemand precies weet wat er moet gebeuren, krijgen de hardste roepers de meeste politieke aandacht. Wel, laat ons nog maar eens heel hard roepen. Niet in de pers, maar in de directe politieke contacten. Want media-aandacht voor een “noodlijdende sector” kunnen we vandaag ook missen. Het is niet de consument die moet inzien dat de sector moet ondersteund worden – het is de overheid. De overheid moet deze sector nog even zuurstof geven, en de consument moet inzien dat de sector open is en openblijft. Dus: lobbyen in de achterkamers en zwijgen in de pers is het devies. Communiceren moet, maar het moet binnen de sector blijven.

De overheid mag de reissector zien als een sector in nood. De consument moet de reissector zien als een sector die de deuren wagenwijd open heeft. Niet simpel, maar niets is simpel deze dagen.

 

24/11/2021 - door Jan Peeters