Reissector aan Overheden

Open Brief

Gisteren, 30 maart, verstuurden alle beroepsverenigingen van de Belgische toeristische sector een gezamenlijk opgestelde Open Brief aan de Belgische Federale regering, aan de Europese Commissie en bij uitbreiding aan de consument en de pers. Het gaat om een boodschap van realiteitszin, waarbij de politici gewezen worden op hun verantwoordelijkheid: de plicht om een sector, die goed is voor 10% van het BNP wereldwijd, een kans geven om deze ongeziene crisis te overleven.

Sector Verantwoordelijkheid : Wie Doet Beter ?

De sector neemt ondertussen zelf, zoals steeds, haar verantwoordelijkheid. Zoals in de brief helder geformuleerd wordt, werden er in de afgelopen weken letterlijk kosten noch moeite gespaard om reizigers thuis te brengen, om te boeken en om hen perspectief te geven op uitvoering –weliswaar op een latere datum, door overmacht- van hun vakantie. Even samengevat : reizigers worden in corona tijden teruggebracht naar de plek waar ze het liefst willen zijn – thuis, bij hun geliefden -, er wordt een oplossing geboden voor geboekte vakanties, en dat alles mét bescherming. Eerlijk: welke sector doet beter ?

Beroepsverenigingen op één Lijn.

Er wordt ook verantwoordelijkheid genomen door alle beroepsverenigingen : rivaliteit behoort tot het verleden, vetes worden opgeborgen, meningsverschillen worden terzijde geschoven. Dit alles in functie van één groot doel: bescherming van de sector, en daardoor ook bescherming van de consument.

De Bescherming van een Goed Systeem

Want die consument mag één zaak niet vergeten: uiteindelijk dienen deze maatregelen voor de bescherming van een systeem, dat ervoor zorgt dat de consument kan reizen in goede omstandigheden, aan correcte tarieven en met een zelden geëvenaarde bescherming. Als dat systeem op de helling zou komen, is het ieder voor zich. En dan voorspel ik met zekerheid: dan wordt « the right to travel » opeens beperkt tot een verrassend klein aantal mensen.

 We publiceren de Open Brief volledig, hieronder.

 

 

Brussel, 30 maart 2020

 

Open brief van de Belgische toeristische sector

 

Mevrouw de premier,

Europees Commissaris,

Beste reiziger, journalist, en bij uitbreiding Belgische burger,

 

De coronacrisis treft alle sectoren zonder uitzondering, maar treft de toeristische sector recht in het hart. Onze sector werkt zich vandaag uit de naad om reizigers die nog steeds op bestemming zitten terug te halen. Hier worden kosten noch moeite gespaard in het belang van de klant.

Sinds begin maart worden reizen continu geannuleerd waardoor onze reisbureaus en reisorganisatoren bijzonder hard geraakt worden. Toch blijven zij voortwerken en hebben ze reizen geannuleerd, klanten geïnformeerd over hun toekomstige vakanties, mensen verzekerd, geholpen en terugbetaald waar en wanneer dit mogelijk was.

Minister Nathalie Muylle, heeft samen met haar kabinet meteen blijk gegeven van begrip en grote efficiëntie. In overleg met de sector en op basis van degelijke analyses en cijfers (*) leidde dit tot het ministerieel besluit van 19 maart 2020 dat een tijdelijk wettelijk kader voorziet in een systeem van tegoedbonnen voor de reizen die geannuleerd worden. Dit is van vitaal belang voor alle betrokken partijen. Reizigers kunnen hierdoor hun reis tot 1 jaar na datum opnieuw boeken en is er een verzekering tegen insolventie voorzien zodat de rechten van de klant gevrijwaard worden. Deze oplossing heeft geen enkele budgettaire impact voor onze regering en dus begroting. Dankzij deze maatregel werd een cash drain vermeden. Zonder deze maategel zouden vele actoren in de toeristische industrie op korte termijn failliet gaan.

Europa had snel en doordacht zeer concrete initiatieven moeten nemen vanaf de start van de crisis om de economie en consumenten te beschermen. Tot vandaag is hier voor onze sector nog niets gebeurd. Integendeel, de Europese Commissaris van consumentenzaken liet zich kritisch uit over deze levensnoodzakelijke oplossing. Realiseert men zich wel dat dit ministerieel besluit wel degelijk de klant beschermt en de toeristische en gelinkte sectoren de kans geeft om te overleven?

Italië was het eerste land dat ageerde, België volgde. Er werden nadien ook in Nederland, Frankrijk, Finland en andere landen gelijkaardige oplossingen opgezet. Hiervoor kijken heel wat landen naar België dat als voorbeeld wordt genomen. Een enorme spreekwoordelijke pluim op de hoed van de Belgische Regering die hierin samen met de sector het voortouw heeft genomen.

Mevrouw Wilmes, daarom vragen we u vandaag concreet:

  1. De verdere handhaving van dit systeem van tegoedbonnen, zodat onze sector kan blijven voldoen aan haar wettelijke en service verplichtingen. Als de toeristische sector en meer in het bijzonder de reisbureaus en reisorganisatoren kantelt, heeft dat onmiddellijk grote gevolgen voor de reizigers en voor andere economische actoren zoals het transport, de hotelsector, de horeca enz. Bovendien zijn de verzekeraars tegen financieel onvermogen niet opgewassen tegen een instorting van de hele sector.
  2. De sector heeft dringend behoefte aan een nood-/rampenfonds naar het voorbeeld van sommige Scandinavische landen. De reisorganisatoren hebben grote bedragen gestort aan lokale partners in de vorm van voorschotten voor de geboekte reizen en deze bedragen kunnen niet teruggevorderd worden, wat leidt tot zeer belangrijke verliezen. Dit fonds dient om dergelijke bedragen te dekken en ervoor te zorgen dat het verrichte werk wordt beloond. Nogmaals, de sector zal actief meewerken aan voorstellen om dit te realiseren. Laten we niet wachten tot het te laat is.
  3. Op iets langere termijn moet de Europese richtlijn en haar omzetting naar nationale wetgeving worden aangepast, zodat we niet meer in dergelijke situaties terecht kunnen komen en tegelijkertijd de rechten van de reiziger behouden blijven. Ook hier willen we actief en efficiënt in samenwerken.
  4. Een harmonisering van de steunmaatregelen die elke regio voorstelt aan bedrijven die verplicht moeten sluiten, met inbegrip van de reisbureausector.

Mevrouw de premier, minister, commissaris, beste reiziger, beste journalist, de boodschap die we willen brengen is zeer duidelijk: zonder bijkomende steun kan onze reisindustrie niet overleven.

We kijken mee met jullie uit naar een verdere steun voor de sector teneinde de reiziger maximaal te beschermen en ervoor te zorgen dat de toeristische industrie opnieuw een toekomst heeft. De sector wil meewerken aan oplossingen, met begrip en respect voor mekaar. Op ons als sector kan u alleszins rekenen. Wij werken nog de klok rond om, ondanks de moeilijke omstandigheden, de klanten zo goed mogelijk te helpen, want voor ons staat de klant centraal.

 

 

(*) Een impactberekening (berekend tot en met 5 april op basis van de huidige gekende maatregelen) voor onze sector op basis van de cijfers van de zelfstandigen en KMO’s leert dat de impact voor de reissector (reisbureaus en organisatoren, zonder rekening te houden met grote spelers zoals bijvoorbeeld TUI) reeds meer dan 1,1 miljard euro bedraagt. Op basis van de nieuwe maatregelen van de crisiscel en rekening houdend met de verlenging van 2 weken verhoogt de impact dan ook naar meer dan 1,5 miljard euro.

 

Algegemene Pers: this is serious News!

Ten uitzonderlijken titel, publiceren we hierbij ook de personen die door alle ondertekenende beroepsorganisaties werden aangeduid als woordvoerders. Beste nieuwsmedia, aarzel niet hen te contacteren. Dit is belangrijker dan Big News: het is Important News. Hell, yes!

 

Contact[1] :

  • Voor ABTO – Association of Belgian Travel Organisers, BTO – Belgian Travel Organisation en VLARA – Vlaamse Associatie van Reisagenten:

Pierre Fivet, woordvoerder – T: 0479 99 43 91 – E: [email protected]

  • Voor UPAV – Union Professionnelle des Agences de Voyages:

Anne-Sophie Snyers, secrétaire-générale – T: 0471 88 45 42 – E : [email protected]

  • Voor VVR - Vereniging Vlaamse Reisbureaus:

Koen van den Bosch, Gedelegeerd Bestuurder – T: 0492 25 17 48 – E: [email protected]

 

 

30/03/2020 - door Jan Peeters