Project Future 360° Travel

Kick Off The Future

De situatie over “in het buitenland op vakantie gaan” evolueert eens te meer dagelijks – maar nu krijgen we, in tegenstelling tot drie maanden geleden, de eerste hoopvolle en positieve berichten. Bestemmingen ontplooien openingsplannen, hotelketens hebben protocols klaar om gasten te ontvangen, en airlines kondigen de heropstart van routes aan. Het ziet er naar uit dat in de komende weken het toerisme een kick start krijgt, richting zomer 2020. Fingers crossed.

Hoop doet Leven – Maar Hoop is een Slecht Business Model

Het is opvallend hoeveel onzekerheid er nog steeds is, en hoe we leven op hoop. Elke bank zal je vertellen dat “leven op hoop” een onbetrouwbaar business model is. Vandaag heeft de grootste industrie ter wereld geen andere keuze, dan te hopen op verdere indijking van het virus, te hopen op een minimum aan opflakkeringen, te hopen op de wens van de consument om op vakantie te gaan, en te hopen dat diezelfde consument de corona-geïnspireerde maatregelen zal volgen, en zal kunnen genieten van deze vorm van vakantiebeleving.

De “unknown unknowns” zijn nooit zo talrijk geweest. Ga daar maar eens aanstaan, als ondernemer.

En Dan? Hoe Gaat Het Verhaal verder?

Tegelijkertijd wordt er fors gespeculeerd, gebrainstormd en nagedacht over hoe de wereld er zal uitzien na corona. Al dadelijk duikt dan de eerste belangrijke vraag op: zal er een “post corona” werkelijkheid zijn, of moeten we leven met permanente maatregelen om de verspreiding van Covid-19 en varianten of zelfs nieuwe virussen te voorkomen?

Travel360° Op Zoek naar Wijsheid, Inzicht en Creativiteit: Project Future 360° Travel

Wij wisselden van gedachten met verschillende spelers, binnen en buiten de reisindustrie. Wij spraken met ex key note speakers van Travel360° congressen, maar hadden ook gesprekken met professionals die we vroeger ontmoet hebben in het internationale travel congressen circuit. We wensten absoluut een idee te krijgen van hoe de reiswereld –met nadruk op “wereld”- vandaag naar mogelijke post corona scenario’s kijkt, om dan op basis van deze informatie onze eigen visie op te bouwen. Op deze manier is “Project Future 360° Travel” geboren.

Onzekerheden. Onbekende Factoren. Overal ter Wereld.

Opvallend tijdens deze gesprekken is de “zekerheid van de onzekerheid”: nog nooit in de geschiedenis zijn er zoveel onbekende factoren in het spel geweest, en nog nooit speelde het spel zich af op hetzelfde moment over heel de planeet.

Drie Parameters zijn bepalend

Toch proberen wij om een aantal scenario’s te distilleren, om te zien hoe de reisindustrie uit het huidige moeras zou kunnen geraken. Hierbij zijn volgens ons drie parameters belangrijk: de economie, de verdere ontwikkeling van het virus, en de invloed van dit alles op het reisgedrag van de consument.

De Economie: V, U of L?

Eerste parameter: de ontwikkeling van de economie. De grote vraag hierbij is: op welke manier en over welke periode van tijd zal de economie zich herstellen van de pandemie-schade? Er wordt gesproken van een V-curve (diepe, harde crisis gevolgd door vrij snel en volledig herstel), een U-curve (diepe crisis gevolgd door recessie met een herstel dat pas later in gang komt) of zelfs een L curve (diepe, harde crisis die lang aanhoudt – een depressie zonder dadelijk zicht op herstel).

Het Virus: Hoe Sterk, Hoe Snel, Hoe Koppig?

Tweede parameter: de verdere ontwikkeling van dit of andere virussen. Aangezien er absoluut geen zekerheid is over een snelle ontwikkeling van een vaccin, laat staan van een wereldwijde distributie van zo’n vaccin, ziet het ernaar uit dat de mensheid zal moeten leren leven met het corona virus. De intensiteit en de verdere verspreiding hebben we blijkbaar voor een belangrijk deel zelf in hand, door ons gedrag. De vraag dringt zich dan ook dadelijk op: hoe verzoent zicht dit met een wereld die weer open gaat, en waarin weer gereisd zal worden?

De Consument: Blij, Angstig, Bezorgd, Benieuwd, Gedisciplineerd?

Derde parameter: de ontwikkeling van het consumentengedrag. We bereiden ons voor op de zomervakantie, met alle noodzakelijke Covid-19 gerichte maatregelen, zowel voor binnenlandse als buitenlandse vakanties. Hoewel zo’n 65% van de Belgische en Nederlandse consumenten aangeeft uit te kijken naar “op vakantie gaan”, zijn er nog enkele vragen niet beantwoord. Hoe zal de consument reageren op de verschillende maatregelen? In welke mate zal de angst voor besmetting, quarantaine en/of ziekenhuisopname binnen enkele weken nog meespelen? En: zal de gemiddelde consument op vakantie voldoende discipline opbrengen om de corona regels te respecteren?

Vier Mogelijke Modellen

Op basis van verschillende interpretaties van deze –en andere- parameters hebben wij vier scenario’s ontwikkeld en beschreven, die zich zouden kunnen voordoen in de periode na de eerste corona pandemie. We geven hieronder aan in welke richting de modellen gaan – volgende weken beschrijven wij elk model in detail, als onderdeel van het Project Future 360° Travel.

In Model A beschrijven we hoe we vanaf deze zomer de eerste stappen zetten naar wat we voor de crisis als normaal beschouwden: een steeds groter wordende toerisme sector, met steeds meer mensen die op reis gaan en steeds nieuwe bestemmingen die zich aanbieden. In dit scenario is alles tegen 2021 weer zoals het was.

In Model B gaan we ervan uit dat de impact van de pandemie veel steviger, langduriger en meer omvattend is dan we vandaag denken. De economie wereldwijd buigt en barst, er wordt een bloedbad aangericht in de reisindustrie. Het virus steekt telkens opnieuw de kop op, korte en langere lockdowns blijken keer op keer nodig, en grenzen gaan open, maar moeten opeens weer tijdelijk gesloten worden. Het wordt een periode van opstarten en stoppen, van plannen maken, uitvoeren maar ook vaak schrappen.

Model C beschrijft een heel andere ontwikkeling: het virus komt geleidelijk aan onder controle, maar de gevolgen voor het gedrag, de morele regels en de gewoontes van de samenleving zijn enorm. In de reisindustrie leidt dat tot het definitieve einde van het massa toerisme, maar ook tot het einde van de “race to the bottom” op prijsniveau. De mensheid heeft nieuwe waarden ontdekt – maar zal die ook soms met de voeten treden, uiteraard.

Met Model D gaan we weer een totaal ander kant op. Een groot deel van de wereld gaat virtueel, bedrijven worden volledig herdacht, vele massaal gerichte productie activiteiten verdwijnen. Het grootste deel van de airlines heeft het niet overleefd. Op vlak van reizen wordt de wereld opnieuw ingedeeld in de “have” en “have not” consumenten, waarbij slechts een elite zich het “echte reizen” kan veroorloven. De rest kiest tussen thuis blijven, verblijven bij vrienden en familie, of zoekt z’n weg in het groeiend aanbod aan virtueel reizen.

Travel360°Legt de Korte Termijn naast de –mogelijke- Lange Termijn

Volgende week begint de race naar het hoogseizoen 2020. Vandaag, één maand voor het begin van de zomervakantie in zowat heel Europa, hebben we nog geen idee over welke grenzen wanneer open gaan, welke nationaliteiten waar welkom zullen zijn, of hoe de vakantiebeleving in binnen- en buitenland eruit zal zien.

Terwijl al deze korte termijn vragen –hopelijk- één na één beantwoord zullen worden, zal Travel360° vanaf volgende week tegelijkertijd ook één na één de hierboven kort geschetste scenario’s uitgebreid beschrijven, in separate artikels. We zullen elk van de vier scenario’s zo concreet mogelijk maken, alsof het scenario zich aan het ontwikkelen is. Op die manier hopen wij dat elke travel professional terwijl hij/zij zich focust op de day-today- ontwikkeling, ook zal kunnen denken over de lange termijn.

Wij hopen op veel meningsverschillen, opmerkingen, controverses, afwijkende meningen en debat. Want elk van de vier scenario’s zal waarheden, inzichten maar ook veronderstellingen en vreemde hersenspinsels bevatten.

Het Doel: Debatteren, Nadenken, Inzichten ontwikkelen. Samen. Future 360° Travel.

Aan het einde van de reeks vatten wij nog eens alle scenario’s en de reacties samen, en organiseren we een debat over de toekomst, op basis van deze scenario’s en uiteraard een massa andere informatie. Afhankelijk van de situatie op dat moment, zal het debat online of live zijn. Liefst dat laatste, uiteraard. Want dan kunnen we achteraf een drink organiseren, en eindelijk bijbabbelen. Met of zonder mondmasker, met of zonder 1,5 meter afstand maar zeker met passie, overtuiging en doorspekt met humor. 

Wij publiceren het eerste, volledig uitgewerkte Model A volgende week dinsdag 2 juni, in onze nieuwsbrief. In de dagen daarna verschijnen artikels met de uitgewerkte andere modellen. Het is vandaag een “work in progress”, en zullen daarom ook zoveel mogelijk reacties (telefonisch, op de site, via Zoom, via mail …) kunnen mee nemen als voortschrijdend inzicht. Project Future 360° Travel is hiermee officieel gestart, hell yes!

 

29/05/2020 - door Jan Peeters