Vluchten Annuleren?

Mal Figuur

Geloof me: we slaan een mal figuur, als reissector. Dat is niet eens altijd onze schuld: de sector zit in een broodnodige herstart, en het regent stakingsaanzeggingen met als centraal thema enerzijds “we worden te weinig betaald” en anderzijds “de werkdruk is te hoog”. In het eerste kan ik inkomen, in het tweede moeilijk.

De bedrijven in de reisindustrie hebben omzet en cash nodig. We hebben op de meeste vlakken goede boekingsmaanden achter de rug, met na de leisure ook de zakenreizen die weer op gang komen. De recente aankondiging van de totale opening van de USA is voor velen het goede nieuws waarop ze al een tijdje aan het wachten waren.

De consument heeft gedurende maanden zijn “reishonger” omgezet in boekingen. Maar verhalen over drukke luchthavens, geannuleerde vluchten en nog meer ellende doen de consumenten -en vooral de gezinnen- die hun vakantie nog moeten vastleggen aarzelen.

Op dit moment heeft de reissector de communicatie niet meer onder controle. Vakbonden roepen hard dat de zomer chaotisch zal worden, en consumentenbonden beginnen zich te roeren. Er dreigt een kentering te komen in de publieke opinie, en dat is gevaarlijk.

In de UK heeft de Managing Director van TUI zich openlijk verontschuldigd over de vertragingen en afgelaste vluchten tijdens de Mei piekdagen. Hij verwees naar het “complexe ecosysteem” van diensten, waarvan de touroperator en de airline afhankelijk zijn. Dat klopt, maar dat is niet bepaald een boodschap die vertrouwen geeft.

Brussels Airlines heeft gekozen voor een pro-actieve strategie: ze roepen de vakbonden op om rond de tafel te gaan zitten voor een “verzoeningsvergadering”. Dat staat in schril contrast met de agressieve houding van Ryanair topman O’Leary, die de eisen van de personeelsvertegenwoordigers “onzin” noemt.

Het is hoog tijd dat de verschillende schakels in de ketting met een positief verhaal naar de consument komen, en die het deel van de vakantiegangers dat nog moet boeken, geruststelt. Wie vandaag wil staken, en dan net het begin van het piekseizoen uitkiest om het werk neer te leggen, is van kwade wil. Erger nog: tegen de achtergrond van een sector die de afgrond heeft gezien, is dat op het misdadige af. Stakingen zijn een wettelijk drukkingsmiddel, maar in de dienstverlenende sectoren zou men eens drie keer moeten nadenken. Het stakingsrecht moet gerespecteerd worden, maar we mogen niet vergeten dat het dateert uit de periode na de industriële revolutie, om de arbeiders te beschermen tegen uitbuiting door de baas. Vandaag zouden er slimmere en meer gesofisticeerde manieren moeten bestaan om druk te zetten. Het gekende refrein “we willen echt de klanten niet in de problemen brengen, maar we moeten wel” is onzin. Je moet just niks.

 

 

14/06/2022 - door Jan Peeters