Selectair: Inspiratie-Congres

Reflecties & Verandering

Twee congressen in tien dagen: het doet wat met een mens. Het UPAV congres was van een uitzonderlijke inhoud – voor we het wou zien en horen. De “entente” tussen de beroepsverenigingen en –nog veel belangrijker- tussen de mensen, werd niet meer onder stoelen of banken geschoven. Het aspect “duurzaamheid” werd op een volwassen en pragmatische manier bespreekbaar gemaakt. Het Selectair congres in San Sebastián ging nog een stap verder.

 

De tijden zijn voorbij, wanneer congressen van samenwerkingsvennootschappen (of mogen we al van strategische co-marketing units spreken?) een opportuniteit waren om zichzelf op de borst te kloppen: “we zijn groot, we zijn belangrijk, en we hebben tal van initiatieven”. Uiteraard werd tijdens dit Selectair aandacht gegeven aan de verschillende initiatieven van de groepering.

 

Maar er was méér. Veel meer, daar in Spaans Baskenland.

 

De gesprekken gingen na aankomst al snel over vrij reisindustrie-existentiële onderwerpen. Het feit dat het congres plaatsvond amper een week nadat Thomas Cook België dan ook finaal en totaal de boeken neerlegde, was daar uiteraard niet vreemd aan. Het grote aantal De Selectair reisagenten dat aanwezig was op het Bilbao-congres, had zin om over de “Nieuwe Realiteit” voor alle spelers in de toerisme sector te praten.

 Wat er gebeurde met Thomas Cook bleek voor velen een eye opener – en voor anderen het logisch tussentijds resultaat van een proces, dat zij hadden zien aankomen. Vrijwel iedereen is er nu van overtuigd: dat proces is niet meet te stoppen nu. Maar welke zullen de meest zichtbare elementen zijn van dat “verandering Van tIjdperk” waar de zeer goede gastpreker Jan Rotmans zo op hamerde? Wij discussieerden met tientallen aanwezigen, en vonden aanleiding tot 4 directe reflecties. Reflecties die zonder enige twijfel aanleiding zullen zijn tot fundamentele veranderingen in onze sector. Wij nemen de stelling van de gastspreker van het Selectair Congres als uitgangspunt: “Het is een Verandering van Tijdperk, het is geen Tijdperk van verandering”

  • Verandering van Tijdperk voor… Reisagenten

Uiteraard is het verdwijnen van een vrij grote speler als Thomas Cook een punt van grote aandacht. Verschillende spelers krabben zich in de haren. Zij, die in het faillissement geld kwijtraakten, hebben de tijd gehad om hun rekening op te maken. Zij, die een significant deel van hun verkoop zien opdrogen, hebben nog niet de tijd gehad om zich fundamenteel te heroriënteren. Iedereen begrijpt: dit is het einde van een tijdperk, dat zich al enige tijd aankondigde.

  • Verandering van Tijdperk voor … TO’s

Geloof me: ook de tour operators maken zich zorgen. De mega-olifant in de kamer is uiteraard TUI. Het was hun schuld niet, maar deze grote speler is in een periode van krap een week gegaan van een positie als dominante speler, naar een positie die wel eens als “monopolist” zou kunnen beschreven worden in juridisch-politieke kringen. Dat officiële stempel is nog niet voor morgen, maar reken maar dat in Brussel, met de hulp van Hannover, een batterij juristen aan het werk zijn gezet.

Wat de meeste niche specialisten betreft: voor hen is de uitdaging vooral het koppelen van automatiseringsefficiëntie aan productkennis. Je kan niet eindeloos mensen blijven aannemen, elke keer als je omzet stijgt.

  • Verandering van Tijdperk … Luchtvaart

De luchtvaartsector is door de jaren heen de meest agressieve en dominerende speler geweest binnen de reissector. Airlines weten als geen ander dat zij een exclusieve plaats kunnen opeisen binnen de toerisme-ketting. De opkomst van lot cost heeft hun attitude niet veranderd, immers: de meeste low cost maatschappijen wensten vanaf de opstart geen zaken te doen met de reisagent. En, eerlijk: deze aversie was wederzijds. Dat had tot gevolg dat de klassieke carriers in het distributieveld grotendeels hun positie behielden.

Toch voelen ook zij de verandering van tijdperk, met name vanuit de klant: transparantie en flexibiliteit zullen nodig zijn. En vergeet niet het begrip “vliegschaamte”: dit afdoen als een tijdelijk fenomeentje, is de werkelijkheid ontkennen.

  • Tijdperk van Verandering voor …. Cash

Het toerisme is een sector waarin het geld van de consument vaak lange omzwervingen maakt, en functioneert als belangrijkste olie in de machine. Tijdens de Thomas Cook afwikkelingen hebben vele klanten tot hun verbazing vernomen, dat hun voorschotten + saldo’s er maanden over doen vooraleer ze bijvoorbeeld de hotels bereiken. In Frankrijk betaalt de reisagent de tour operator pas enkele weken na terugkeer van de klant – ook dat is in de kranten gekomen, en leidt tot wrevel.

 Conclusie: met de keuze van hun congresthema, sloeg Selectair de nagel op de kop. Uiteraard was het thema al “Tijdperk van verandering of verandering van tijdperk” al maanden geleden gekozen. Maar zo gaat dat met goede keuzes: ze worden meestal door de actualiteit versterkt. Dit was een sterk congres, met de typische Selectair toets: een combinatie van uitstekende organisatie, aandacht voor inhoud, en pure verwennerij op culinair vlak. Maar dat is niet alles: de essentie van een Selectair congres is die uitzonderlijke goede sfeer van professionalisme en camaraderie. 

 

 

8/10/2019 - door Jan Peeters