Test Aankoop wil Oude Normaal

Is Dat Wel Normaal?

Vanaf het begin van de Corona crisis voelden bepaalde consumentenorganisaties zich als een vis in het water. Immers, wetgeving en regeltjes in de hand, konden zij er de consument op wijzen dat “zijn rechten aangetast werden”. En zo konden deze organisaties zich opwerpen als de “verdediger van de zwakke consument tegen op winst beluste bedrijven”. Soms leek het alsof ze de aanbieders van voedselbonnen in de oorlog, verweten de keuze voor de consument te beperken. Terwijl de bommen rond de oren vlogen.

Ok, toegegeven: dat was een ietwat kromme en gechargeerde vergelijking. Maar wat de consumentenorganisaties, het Belgische Test Aankoop voorop, vandaag verkondigen is even krom en gechargeerd. Even uit hun eigen nieuwsbrief van gisteren 22/06 citeren. En, beste lezer: het gaat over ons, reisprofessionals. Het gaat om een sector die in één jaar wellicht zo’n 75% tot 80% van zijn omzet weggeveegd ziet. Het gaat om een sector die – heropeningen van bestemmingen of niet- in overlevingsmodus is.

De Corona crisis leidt tot meer oproepen voor hulp. No shit, Sherlock?

Sinds het begin van de coronacrisis ontving Test Aankoop maar liefst 30% meer oproepen dan voordien. Meer dan 20.000 klachten over reizen en luchtvaart werden geregistreerd.  Ryanair neemt hiervan 26,6% voor haar rekening, gevolgd door TUI met 21,1%. Brussels Airlines is goed voor 17,7% van het aantal meldingen en vervolledigt samen met Edreams (7,84%) en Booking (7,21%) de top vijf.”

Travel360° commentaar: Vind je het gek, beste Test Aankoop? De corona crisis brak uit net voordat de belangrijkste boekingsperiode van het jaar zou afgelopen zijn. Vele reizen waren geboekt, en de verschillende spelers in de reisindustrie hadden het voorschotgeld al aan diverse partijen (denk aan hoteliers, luchtvaartmaatschappijen, lokale spelers) doorbetaald. Gedurende drie maanden leefde iedereen in onzekerheid. Na enkele weken bleek het begin van het zomerseizoen in het gedrang te komen – enkele weken later was het zelfs niet zeker of enige vorm van hoogseizoen (Juli – September) mogelijk zou zijn. Zelfs vandaag zijn er nog maar krap 10 % van alle landen ter wereld open voor toerisme. Beste Test Aankoop, lijkt dit op business as usual? Ik dacht van niet.

 

 

 

Reizen riskeren niet meer 100% te zijn als vroeger. No Shit, Sherlock?

 “Nu er terug gereisd mag worden, betekent dit niet dat de zorgen voorbij zijn. Test Aankoop stelt vast dat heel wat consumenten hun reis zelf willen annuleren omdat ze ongerust zijn om besmet te worden of omdat de voorzorgsmaatregelen een zorgeloze vakantie bemoeilijken, maar ook zien we dat heel wat luchtvaartmaatschappijen nog steeds blijven weigeren om reizigers wiens vlucht werd geannuleerd, terug te betalen ofwel deze terugbetaling oneindig lang rekken of dat zelfs de vouchers, die juridisch zeer betwistbaar zijn, lang op zich laten wachten.”

Travel360° commentaar: eerlijk blijven, beste Test Aankoop. Een stelling poneren met te constateren “Nu er terug gereisd mag worden” is een smerig trucje. Immers: je laat het uitschijnen dat we met z’n allen “back to normal” zijn. Quod non. Nogmaals: de situatie is allerminst normaal. Aanbieders van reizen moeten angstvallig het politieke nieuws volgen, om pas sinds kort te weten dat Spanje terug open gaat, en om ervan uit te gaan dat in alle waarschijnlijkheid Turkije weer de grenzen zal openen. Hebt u er ook maar enigszins een idee van, beste Test Aankoop, welke financiële risico’s er verbonden zijn aan het op het allerlaatste moment pakweg een vliegtuigketting op te zetten? Denkt u écht dat de reissector nu alle boekingen kan stilleggen voor een bestemming waarvan we voor 90% weten dat ze binnen 9 dagen open gaat?

 

 

 

By the way, ook dat zinnetje “omdat ze (de consumenten) hun reis willen annuleren omdat de voorzorgsmaatregelen een zorgeloze vakantie bemoeilijken” is er ver over. Wat zou u dan willen, beste Test Aankoop? Zou u willen dat we dan maar ineens met z’n allen de boel sluiten, in afwachting dat het Oude Normaal weerkeert? Terwijl we goed weten dat heel de wereld vandaag voorzorgsmaatregelen moet nemen, enerzijds omwille van het gezonde verstand, anderzijds omdat de overheden dat opleggen? Nogmaals een gechargeerde vergelijking: met deze zienswijze zou u in oorlogstijd de bedrijven aanklagen omdat ze tijdens een vijandelijke aanval “een zorgeloze winkelervaring niet zouden kunnen garanderen”. Bommen over je hoofd? Niet tevreden, geld terug!

 

Regels zijn regels. Ook al dateren die van een tijd, die voorbij is! No Shit, Sherlock?

 “Test Aankoop benadrukt dat het lang geduurd heeft om in Europa tot het sterke reisrecht voor de consument te komen dat we vandaag kennen. De consumentenorganisatie stelt evenwel vast dat er sinds het begin van de coronacrisis al te zeer gemorreld is aan de rechten van de reiziger en dat sommige reisaanbieders misbruik maken van de situatie. Het is hoog tijd dat de consument opnieuw centraal komt te staan, aldus Test Aankoop.”  

 Ook dit is een mooie manier van krompraten. “Sinds het begin van de coronacrisis is er gemorreld aan de rechten van de reiziger”. Zeg eens eerlijk, kan het nog lager? Want, beste Test Aankoop, u hebt gesprekken gehad met vertegenwoordigers van de reisindustrie, die onze situatie heel duidelijk hebben uitgelegd. Naar verluidt had u toen veel begrip, om de volgende dag weer met dezelfde retoriek ten strijde te trekken.

 

Geen beter beschermde consument dan de vakantiereizeiger

Er is geen beter beschermde consument dan de reiziger, die klant is bij de georganiseerde reisindustrie. “Sinds het begin van de coronacrisis” hadden wij echt wel wat beter te doen dan “morrelen aan de rechten van de reiziger”: de verschillende spelers van de reissector hebben dag en nacht gewerkt om duizenden consumenten te repatriëren uit landen waar de lock down net was ingesteld, of waar een lange quarantaine dreigde.

Compromissen tussen intelligente mensen? Is dat mogelijk?

Vervolgens heeft de reisindustrie om een afwijking gevraagd van de Europese reiswetgeving, en aan de consument tegoed bonnen gegeven, zodat de reis op een later moment zou kunnen doorgaan. Het was dàt, of massaal vele faillissementen. Wie eerlijk is, ziet dat de tegoed bon goed is voor de consument – die heeft zekerheid doordat de betaalde bedragen gegarandeerd zijn door de eigen garantiefondsen van de sector- en voor de bedrijven – die moesten geen cash terugvragen aan leveranciers, wat waarschijnlijk zou geleid hebben tot het eerste grote financiële bloedbad van de corona crisis.

Conclusie: ik kan alleen maar vaststellen dat consumentenorganisaties zoals Test Aankoop zich vandaag gedragen zoals politiemensen, die foute parkeerders zouden beboeten terwijl de hele stad in brand staat. Je doet je job, je volgt de regeltjes, maar het is Absurdistan tot in het kwadraat.

Beste consumentenorganisaties, mogen wij u vragen om van uw troon af te komen, de wereld te bekijken zoals-ie vandaag is, en om mee te werken aan het gezamenlijk overleven –bedrijven, werknemers en consumenten- van deze crisis? En wellicht is dit teveel gevraagd: wellicht zou het ook geen slecht idee zijn om alle energie die vandaag gaat naar het toepassen van regels uit het “oude normaal”, te richten op een introspectie, over hoe consumentenorganisaties zich best zouden aanpassen in een wereld waar het “nieuwe normaal” vaste voet aan wal heeft?

 

23/06/2020 - door Jan Peeters