Thomas Cook Group 2013-2015

Back to black

19 miljoen Britse Pond, of 26 miljoen euro: dat is de netto winst van Thomas Cook Group in het boekjaar 2015. CEO Peter Fankhauser en CFO Michael Healy zijn serieuze, rustige mensen. Geen juichkreten dus tijdens de persconferentie ter gelegenheid van de communicatie van de jaarresultaten, maar wel duidelijke tevredenheid en trots. En opluchting, wellicht. Thomas Cook Group is back in the black, met de eerste net profit in drie jaar. Het resultaat van een fenomenale turnaround operatie.

Even een flash back naar 2012. Thomas Cook Group had een bijna-dood ervaring achter de rug. Een nieuwe CEO, Harriet Green, was enkele maanden voordien benoemd. Harriet Green had net het organisatieschema flink door elkaar geschud, want ze had een complex bedrijf aangetroffen, opgedeeld in aparte koninkrijkjes met aparte organisaties, aparte strategieën en aparte IT support. De huidige CEO Peter Fankhauser was lang baas geweest van zo’n koninkrijk: Thomas Cook UK.

In 2012 werd dan ook een fors verlies genoteerd, maar er werd uitgekeken naar de toekomst. De voornaamste reden: het topmanagement van Thomas Cook zag opportuniteiten in wat men in management taal een een “target rich environment” noemde: een organisatie die moest veranderen, een kostenstructuur die moest worden aangepakt, een productengamma dat een nieuwe focus moest krijgen, een merkenportefeuille die moest gedynamiseerd worden. Meer dan genoeg werk aan de winkel, in 2012.

Terug naar 2015.  Harriet Green verliet exact één jaar geleden Thomas Cook, en liet toen de uitspraak noteren: “My work is done”. Peter Fankhauser zit dus precies één jaar in het zadel als CEO. Na de periode van stormachtige omwentelingen, focust deze tour operating man van vele oorlogen nu op de klassiekers: productmix, distributiemix, marge en bottom line resultaat.

Met succes: alle essentiële kerncijfers zijn positief, eindelijk is na de organisatie- en de marketing turnaround, ook de turnaround in financiële resultaten een feit. (We hebben de cijfers even omgerekend naar euro voor u)

De EBIT (Earnings Before Income Taxes) marge is gestegen van 1,6% of 179 miljoen euro naar 4% of 440 miljoen Euro. De netto winstmarge vertoonde in 2012 een negatief resultaat van 536 miljoen euro, en bedraagt nu dus 26 miljoen euro. De netto schuld is geëvolueerd van 1,1 miljard euro in 2012 naar 339 miljoen.

 

 

Dit is een zelden geziene ommekeer, met hoopgevende resultaten op alle fronten. Als je de performance van de individuele units bekijkt, blijkt dat de UK de grootste sprong voorwaarts heeft gemaakt. De Nordics opereerden al op een uitzonderlijk hoog winstbijdrage niveau België en Nederland zitten in de unit “Continental Europe”, waar met name Frankrijk nog een stevige uitdaging is.

Thomas Cook is back to black, en dat is een heel wat positievere boodschap dan in de gelijknamige Amy Winehouse song.

 

30/11/2015 - door Jan Peeters