Vrijblijvend Reizen?

Verantwoordelijke Reissector

Er komen een aantal stevige discussies op de reissector af, die steeds feller zullen gevoerd worden naar mate we naar het einde van de corona crisis gaan. “Reizen” en “Op Vakantie Gaan” – het is in de ogen van de publieke opinie steeds minder een vrijblijvende beslissing. Ter vergelijking: de autosector wil vandaag de productie van benzine en dieselauto’s graag afbouwen ten voordele van de elektrische wagens – maar de consument blijft tegelijkertijd klassieke auto’s kopen. Belangrijk: de bulk van de elektrische auto’s zijn vandaag nog steeds duurder.

De vergelijking houdt ook op een ander vlak stand: een groot deel van de consumenten denkt er nog steeds niet over om géén auto te kopen, maar de keuze is niet meer vrijblijvend. Iedereen denkt even na, en de discussie loopt verder, zowel in de media als in vele gezinnen.

Nadenkend Op Vakantie Gaan

De overgrote meerderheid van de mensen die in 2019 op vakantie gingen, zouden dat in 2021 méér dan graag opnieuw doen. En velen zien het zitten om te vliegen, binnen en buiten Europa. Maar nogmaals: voor een steeds groter wordend deel van deze mensen is de beslissing niet meer vrijblijvend . Er wordt over nagedacht. En dat biedt kansen. Voor de reisindustrie.

Klassieke Verkoopargumenten Nog Steeds Geldig

De klassieke argumenten om de consument te doen overgaan tot aankoop van een reis, blijven uiteraard nog steeds overeind. De reissector verkoopt nog steeds dromen, een verrijkende ervaring en een ontsnapping uit het dagelijkse leven. Wellicht vandaag meer dan ooit.

Nieuwe Vragen

Toch mogen we niet vergeten dat de consument in de afgelopen maanden stevig door elkaar is geschud. Er worden vragen gesteld bij volume-gedreven vormen van toerisme, en laagdrempelige hedonistische vakanties worden met gefronste wenkbrauwen bekeken. Die vragen moet de reisindustrie niet uit de weg gaan. Meer nog: de sector moet daar duidelijke antwoorden op kunnen geven, om ook op lange termijn de consument te kunnen blijven overtuigen, en om ook op lange termijn – waarom niet?- te kunnen groeien.

De Verantwoordelijke Reissector

Ik spreek deze dagen liever over de “verantwoordelijke reissector” dan over de “georganiseerde reissector”, om het verschil te kunnen maken tussen de professionals die tegenover de klant hun verantwoordelijkheid nemen en de platformen die elke verantwoordelijkheid afwijzen. De scheidingslijn tussen deze spelers is al lang niet meer “offline vs online”, by the way. Online boeken kan zowel bij de “verantwoordelijke reissector” als bij de anderen.

Vandaag is de hele reissector, ongeacht in welk onderdeel men zich bevindt, in een crisis – die nog niet gedaan is. Vele bedrijven hebben deze crisis van dag tot dag gemanaged in 2020, en kunnen met de diverse planningen, hernieuwde scenario’s en herrekende budgetten een stevige boekenkast vullen.

Duurzaam Overleven = Succesvol Groeien

De focus is op overleven. Toch moeten we rekening houden met en antwoorden geven op de niet vrijblijvende vragen van een groot deel van de consumenten. Die vragen hebben in eerste fase te maken met veiligheid en gezondheid, maar worden dadelijk gevolgd door vragen over duurzaamheid in al zijn vormen.

Ik sprak in de afgelopen weken met verschillende toerisme-spelers, die stevig nadenken over hun eigen rol in het hele duurzaamheid verhaal. Bestemmingen en hotels hebben de boodschap vandaag het best begrepen, en nemen concreet, op het terrein, maatregelen om zowel hun ecologische voetafdruk te verkleinen als hun sociale betrokkenheid te verhogen.

Hun argumenten zullen moet overgenomen en verrijkt worden door elke schakel in de toeristische ketting. Op die manier neemt de verantwoordelijke reissector nog méér verantwoordelijkheid. Dat is moeilijk, vooral op de korte termijn, vooral in deze omstandigheden. Maar uiteindelijk zal “verantwoordelijkheid” één van de belangrijkste verkoopargumenten worden voor de consument-gedreven bedrijven binnen de reisindustrie.

It’s All About Satisfaction

Niet vrijblijvende beslissingen zijn vaak de moeilijkste, maar blijken achteraf de meeste voldoening op te leveren. En die voldoening van de consument, op alle vlakken, is de lange termijn verzekering van de verantwoordelijke reisindustrie. Hell, yes.

 

 

8/01/2021 - door Jan Peeters