Kaapstad of Westkaap

Ga Gerust!

Reist u binnenkort naar Kaapstad of de Westkaap?

Ga gerust, maar spring verantwoord om met water.

Kaapstad en de Westkaap zijn volledig toegankelijk, ondanks de droogte. Bezoekers komen aan in een regio van uitzonderlijke schoonheid. Maar hoe mooi de plaats ook is, deze blij enorm kwetsbaar. Door de ligging in een waterschaarste gebied is de regio erg vatbaar voor de gevolgen van de klimaatverandering, met periodieke droogtes tot gevolg.

Op dit ogenblik wordt de regio rond Kaapstad getroffen door een ernstige droogte, van het kaliber dat eens in de 1000 jaar voorkomt. Om de kortetermijn effecten van de droogte en een potentieel volledig watertekort tegen te gaan, heeft Kaapstad een aantal initiatieven in het leven geroepen om de watervoorraad te verhogen en een reserve aan te leggen voor extreme droogteperiodes.

Er zijn nog steeds voldoende plaatsen in de Westkaap die minder zijn getroffen zijn door de droogte, zoals de Tuinroute en Kaap Overberg.

...maar spring verantwoord om met water.

De gemiddelde neerslaghoeveelheid gedurende een aantal opeenvolgende jaren heeft elke inwoner en bezoeker ertoe verplicht na te denken over zijn waterverbruik. Verantwoorde consumptie is de nieuwe slogan, niet alleen in Kaapstad, maar in alle door waterschaarste getroffen gebieden ter wereld.

Heel wat bedrijven in toerisme en horeca namen proactief reeds een aantal maatregelen om hun waterconsumptie te verlagen.

In het geval van een onderbreking van het kraantjeswater, wat Kaapstad “Day Zero” noemt, zal er toch steeds water voorradig blijven voor de primaire behoeften, hygiëne en voeding, van zowel bezoekers als inwoners.

 “Day Zero”, is een vooropgestelde datum die volledig afhangt van de huidige waterconsumptie. Indien iedereen zich houdt aan het waterbesparingsplan kan Day Zero worden vermeden.
Het respect voor deze schaarse levensbron, van zowel inwoners van Kaapstad als van toeristen, is hierbij van levensbelang!

Veelgestelde vragen


  1. Wanneer je als toerist Kaapstad OF de Westkaap bezoekt, is er dan water?

Er is voldoende water voor de essentiële behoeften zoals zich wassen, toiletgebruik en andere dagelijkse hygiëne. Zelfs in geval van “Day Zero” zal er ondanks de strenge rantsoenering voldoende water zijn voor de dagelijkse behoeften. Momenteel zijn er al beperkingen van kracht in Kaapstad (zoals ook wij kenden vorige zomer: geen auto’s wassen of tuinen sproeien, ...) en inwoners en toeristen wordt gevraagd zich hieraan te houden.

  1. Wat betekent Day Zero?

“Day Zero” is het moment waarop de stad de normale waterbedeling via de waterleiding zou stopzetten. “Day Zero” is een vooropgestelde datum (momenteel rond 16/04/2018 volgens de huidige berekeningen) die volledig afhankelijk is van het huidige verbruik. Indien iedereen zich houdt aan het waterbesparingsplan kan “Day Zero” worden vermeden.

Bezoekers kunnen ook dan nog steeds genieten van de diverse topattracties die de stad en haar regio te bieden heeft.

  1. In geval van Day Zero, hoe lang zal de watertoevoer worden onderbroken?

Kaapstad is gelegen in een gebied met winterregens. Historisch gezien starten die winterregens in april, maar deze kunnen ook uitblijven tot de maand juni. We moeten er op voorbereid zijn nog een 3-tal maanden met beperkte watervoorraad te leven en hopen dat er tegen het einde van de winter genoeg neerslag is gevallen om de watertoevoer opnieuw te normaliseren. Dit zal afhangen van de hoeveelheid neerslag in de waterwingebieden die de dammen voeden.

  1. Hoe verspreid is de droogte in Zuid-Afrika?


De waterschaarste is geconcentreerd in delen van de Westkaap, meer specifek in Kaapstad en omgeving.

  1. Is er genoeg drinkwater voor toeristen?

Geen enkel probleem.

  1. Is er genoeg water om een bad te nemen of te douchen en om de zwembaden te vullen?

Momenteel is er geen enkel probleem om de dagelijkse hygiëne te verzekeren. Richtlijnen raden aan het douchen te beperken tot 2 minuten. Het gebruik van baden wordt ten stelligste afgeraden. Sommige hotels hebben hun zwembad gevuld met zeewater.

Bijna alle toeristenverblijven hebben maatregelen getroffen om het waterverbruik te beperken, en velen hebben gezorgd voor alternatieve voorraden.

  1. Zullen restaurants en bars open kunnen blijven?

Zeker en vast. De meeste horecabedrijven hebben proactief waterbesparingsmaatregelen ingevoerd en eigen alternatieve watervoorraden voorzien zodat zij hun professionele activiteiten zonder probleem kunnen verderzetten, zelfs in geval van “Day Zero”. Indien deze bedrijven sluiten hebben ze geen inkomen, zij hebben er dus alle belang bij maatregelen te nemen om te kunnen open blijven.

Restaurants en bars hebben tot op heden geen problemen gekend, maar moeten wel blijven rekening houden met de beperkingen in waterverbruik.

  1. Welke toeristische activiteiten zouden te lijden kunnen hebben onder de droogte?

De meest iconische attracties zoals de Tafelberg, V&A Waterfront, Cape Point en Kirstenbosch zullen toegankelijk blijven. Specifeke wateractiviteiten zoals bijvoorbeeld rafting kunnen een negatieve impact ondervinden.

  1. Zullen de hulpdiensten blijven functioneren in geval van Day Zero?

Alle hulpdiensten zoals politie, brandweer, medische urgentieteams en klinieken zullen blijven functioneren.

  1. Zullen belangrijke evenementen doorgaan?

Alle belangrijke evenementen hebben proactief actieplannen opgesteld om er voor te zorgen dat hun “voetafdruk” qua waterverbruik sterk wordt gereduceerd of zelfs tot nul herleid. Indien het echt niet anders kan wordt bvb water van buiten de regio ingevoerd.

 

Vragen, contacteer ons en we helpen je graag verder!

 

6/02/2018 - door Live To Travel