Volg niet alleen je GPS

Selectair Congres

“Het heeft weinig zin om een GPS te volgen waarop de verkeerde bestemming is ingevoerd. Je krijgt hierdoor misschien de indruk en het veilige gevoel dat je goed bezig bent, maar als de eindbestemming uiteindelijk de verkeerde blijkt, dan kom je bedrogen uit.” Met deze woorden trok voorzitter Pieter Demuynck het Selectair Congres in Kreta op gang.

Er schuilt veel waarheid in deze vergelijking. Er zijn namelijk heel wat sectorgenoten die relatief goed bezig zijn, tenminste als je naar de omzet kijkt. Jaar na jaar behalen ze een plusje of eens een klein minnetje en weten ze steeds opnieuw de schapen op het droge te houden. Velen doen dit op basis van een mooi uitgebouwd klantenbestand en plukken de vruchten van geleverde inspanningen uit het verleden. Door telkens opnieuw voor een correcte service te zorgen spreken ze een vaste doelgroep aan die jaar na jaar terugkeert. Dit is een goede basis voor elk reisbureau, maar er is meer nodig. De grote uitdaging is om constant die dingen te doen waardoor het klantenbestand verder uitgroeit. Een permanente instroom van jonge consumenten zal noodzakelijk zijn om ook op de lange termijn nog mee te spelen. Trouwe klanten worden oud. Sterker nog: op een dag gaan ze dood. Bovendien is loyauteit niet meer wat het geweest is. Overal loert de verleiding om de hoek waardoor zelfs de trouwste klanten afhaken om iets nieuws te proberen.

Bij Selectair hebben ze goed begrepen dat er meer nodig is. Pieter wijst zijn leden dan ook voortdurend op hun “ondernemerschap”. Reisagenten zijn al lang geen doorgeefluik meer, maar moderne ondernemers met heel veel uitdagingen. Rentabiliteit, samenwerking en innovatie zijn de pijlers voor een succesvol reisbedrijf. Het spotten van trends en het voelen van de polsslag van de consument zijn belangrijker dan ooit. Het bestuur en de leden van Selectair werken dan ook hard om hun GPS op koers te houden en bij te sturen waar nodig. Een slimme aanpak die loont. Selectair stelt zich hard op naar de-loyale leveranciers. Internationale groepen die halsstarrig vasthouden aan landsgrenzen – terwijl de consument dit al lang niet meer doet – worden gepasseerd. Tegelijk worden sterke partnerships met trouwe leveranciers en specialisten verder uitgebouwd. Kennis, ervaring en best practices worden tussen de leden onderling uitgewisseld.

De juiste koers bepalen is niet eenvoudig en vraagt veel inzicht. Op het congres werd daarom gastspreker Jos Heiremans uitgenodigd. Hij is senior advisor bij UNIZO en werkt rond thema’s als groei, strategie, innovatie en veranderingsmanagement. Hij was recent ook betrokken bij de ontwikkeling van de KMO GPS, een stappenplan om ondernemingen te helpen bij hun strategische keuzes. In een stevige uiteenzetting gaf hij een overzicht van de grote (disruptieve) krachten die inwerken op onze sector. Alles verandert: de manier waarop we werken, ons verplaatsen, produceren en ondernemen. Als bedrijf moet je je dan ook kunnen aanpassen en willen innoveren. “De meeste ondernemers zijn ooit, in de beginfase, pioniers geweest. Ze zijn dan overgeschakeld naar het managen van hun zaak en de groei ervan, meestal door een strategie van kwaliteitszorg. Maar innovatie gaat veel verder dan alleen maar kwaliteitszorg. De antwoorden moeten niet meer gezocht worden in het steeds beter doen van wat we doen. We moeten zoeken naar hoe we de dingen anders kunnen doen, of misschien moeten we zelfs wel heel andere dingen gaan doen.”, aldus Heiremans. Het spreekt voor zich dat dit tijdens de koffiepauzes en de lunch voldoende stof tot nadenken gaf. En dat is goed. Even opnieuw alles in vraag stellen. Je product, je doelgroep, je service, jouw kanalen en je relevantie.

Maar om dit écht goed te doen moet je voldoende tijd nemen. Daarom organiseert Selectair samen met UNIZO de ondernemersacademie. Op 12 en 26 november kunnen telkens maximum 18 Selectair leden deelnemen aan deze opleiding en strategische workshop. Concreet zal er de hele dag gewerkt worden met het KMO GPS, een tool die ontwikkeld werd in samenwerking met de Antwerp Managementschool. In 24 stappen kom je tot een herdefiniëring van je bedrijfsstrategie en de implementatie ervan.

Het siert een samenwerkingsverband als Selectair om op deze manier met deze materie om te gaan en hun leden te “challengen”. Jezelf in vraag stellen vergt moed en inzicht. Wanneer dit dan ook gebeurt in een open en constructieve sfeer onder een blauwe Griekse hemel, dan heb je alle troeven in handen om versterkt de toekomst in te zetten. Een toekomst waarin Selectair een duidelijke rol zal spelen!

Om te eindigen een hogenhuis cliché dat ook op de presentatie van Dhr. Heiremans verscheen, maar soms zijn cliché’s zo waar en zo toepasselijk dat je ze moet blijven herhalen.

It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change. – Charles Darwin

16/10/2015 - door Pieter Weymans