Selectair Congres

The Morning After…

Alweer een geslaagd congres, een top sfeer en een vereniging die blaakt van zelfvertrouwen. Als directie zou je van minder trots worden. En dat zijn ze ook, maar voorzitter Pieter Demuynck en zijn team beseffen maar al te goed dat Selectair nu niet op zijn lauweren mag gaan rusten. Het moment is rijp om door te gaan met innovatie en te anticiperen op veranderingen in de toekomst.

De toon werd al gezet op het congres: “We moeten onszelf voortdurend in vraag durven stellen” en dat doen ze, de mensen van Selectair. Zelfkritisch en met open geest kijken ze naar de toekomst, maar het zal ook nodig zijn. De uitdagingen zijn niet min. De inspanningen die geleverd moeten worden zullen groter zijn dan ooit.

“We moeten er voor opletten dat we nu niet stilvallen”, vertelde een ontspannen Pieter gisteren nog tijdens onze laatste lunch op Kreta. “We spelen met Selectair al jaren een pioniersrol en die moeten we vasthouden. Samen met de voltallige directie zijn er de komende weken een aantal strategische sessies gepland. Om ons hierbij te helpen hebben we een extern bureau onder de arm genomen. Dit is te belangrijk en we willen het grondig aanpakken. We willen verder uitbouwen wat we al goed doen, maar vooral ook leren wat we kunnen verbeteren.”

De daad bij het woord dus. Een congres organiseren rond visie, strategie en oriëntatie, maar meteen als bestuur het goede voorbeeld geven. Tijdens deze oefening zullen heel wat thema’s aan bod moeten komen. Wij van Travel360° hebben alvast wat zaken opgelijst waarvan we vermoeden dat ze een plekje op de agenda zullen veroveren.

Relatie met de partners

De relaties met de partners zijn goed. Getuige hiervan de grote aanwezigheid van top-preferred leveranciers en de workshops tijdens het congres. Toch zijn er ook nog heel wat andere leveranciers in het aanbod te vinden. Allicht dringt verdere keuze en selectie zich op. Om de rentabiliteit te verhogen zal meer focus en sturing nodig zijn. Hiervoor moeten de juiste tools ontwikkeld worden, in eerste instantie voor rapportage en analyse. Ook de leveranciers hebben hun bekommernissen en uitdagingen. Dat bleek nog maar eens uit de openhartige speech van Jetair-topman Dirk Van Holsbeke op zaterdag avond. Pakketvakanties staan meer dan ooit onder druk. De strijd met de direct-sellers moet nu aangevat worden, voor het te laat is. Jetair zal hiervoor de komende maanden een agressief aanvalsplan uitrollen. Dit willen ze samen met hun partner Selectair doen, maar hiervoor moeten ze eerst om de tafel om er verdere invulling aan te geven. Scherpere prijzen, andere commissies, aanvullende producten,…? Dit worden geen evidente gesprekken, maar ook hier kan de lange-termijn relatie een goed vertrekpunt zijn.

IT en technologie

De huidige website dateert inmiddels weer van 2010 en is aan vernieuwing toe. Daar is iedereen het over eens. Het IT-team ontwikkelde de afgelopen jaren ook een aantal waardevolle tools. Sommigen daarvan opereren los van elkaar. Dit heeft impact op snelheid en efficiëntie. Het vernieuwen van de website zal daarom verder moeten gaan dan het aanbrengen van een vers vernislaagje. Als Selectair zich verder wil gaan profileren als omnichannel-speler dan zal een nieuwe architectuur nodig zijn waarbij systemen, communicatietools en de website naadloos geïntegreerd zijn. De niche-producten van de Selectair huis TO’s – vaak pareltjes -  kunnen prominenter naar voor worden gebracht. Ook de spin-off websites, waar verschillende leden gebruik van maken zullen hun plek opeisen in het geheel. Het vinden van de juiste partner(s), met voldoende kennis van onze sector en state-of-the art IT-solutions zal cruciaal zijn.

Marketing en communicatie

Selectair, een sterk merk? Een belangrijke vraag waar geen eenduidig antwoord op te geven is. Sterk naar de leden, ja! Sterk naar de consument? Een open vraag. Wat het antwoord ook wordt, ook hier zullen verschillende communicatiekanalen op elkaar afgestemd moeten worden. Van nieuwsbrieven, over flyers, tot volledige marketingcampagnes en de uitstraling in de etalages. Het verder uitbreiden van de consumentendatabase zal een prioriteit zijn. Direct sellers communiceren naar massaal veel consumenten. Selectair kan (en moet?) hier ook een plek opeisen. Communicatie en contentmanagenemt zal hoe dan ook belangrijker worden. Hiertoe werd recent een nieuwe kracht aangetrokken. Kathy Salden zal vanaf vandaag aan de slag gaan als marketing-coördinator. Gezien ze van buiten toerisme komt zal ze allicht een pak nieuwe inzichten met zich meebrengen. Bovendien is haar achtergrond als copywriter ideaal om de all-round communicatie van Selectair naar een nieuw niveau te tillen.

Kortom, heel veel uitdagingen. Maar zoals steeds zal Selectair deze challenges niet uit de weg gaan en nu al beginnen timmeren aan de weg van morgen. Na een geslaagd congres back to business. We wensen ze alvast veel boeiende meetings en alle succes toe!

19/10/2015 - door Pieter Weymans