De Wereld Jongeren Dagen

Krakau 2016

Van 26 tot 31 juli 2016 zal men in Krakau de 31e Wereld Jongeren Dagen vieren. Krakau verwacht rond 1 miljoen jonge pelgrims!

De WJD, door Paus Johannes Paulus II in 1986 in het leven geroepen, zijn een jaarlijks gebeurtenis die elke jongere in staat stelt om andere jongeren, afkomstig uit heel de wereld, te ontmoeten. De WJD die elk jaar op lokaal vlak en op Palmzondag worden gevierd, nemen om de twee tot drie jaren een internationale dimensie aan en worden dan in een metropool georganiseerd.

Johannes Paulus II had als ambitie, dankzij de WJD, om dicht bij de jeugd te staan, het vertrouwen van de Kerk in de jongeren te beklemtonen, zijn geloof in Jezus Christus te verkondigen alsook zijn gehechtheid aan de leer van het Evangelie. Benedictus XVI en Paus Franciscus hebben, zodra verkozen, hun genegenheid voor de jeugd willen tonen door de intuïtie van hun voorganger verder te zetten. 
De WJD zijn een "feest van het geloof", waar jongeren uit alle horizonten en alle uithoeken van de wereld elkaar ontmoeten en de liefde van God ervaren.
De jonge pelgrims van de Wereld Jongeren Dagen worden eerst verwelkomd door families van het gastland, tijdens de dagen vooraf in de verschillende bisdommen overal in het land: men noemt dit de "Dagen in het Bisdom". Zij stromen vervolgens samen in de metropool voor een week van culturele en spirituele samenkomsten, om te eindigen met een gebedswake en een nacht waar alle aanwezige jongeren samenkomen op eenzelfde plaats. De eucharistieviering die dan wordt opgedragen door de Heilige Vader, is het hoogtepunt van de WJD.

De WJD in Krakau beginnen, na de "Dagen in het Bisdom" met een eucharistieviering ter opening op dinsdag 26 juli 2016 's avonds.
Van woensdag 27 tot vrijdag 29 juli 2016 worden de voormiddagen gewijd aan de catechese met de bisschoppen. De namiddagen kunnen de jongeren deelnemen aan jeugdfestivals waar groepen uit alle werelddelen culturele activiteiten voorstellen (concerten, spektakels, tentoonstellingen).
Op donderdag 28 juli 's avonds wordt de Paus in Krakau verwelkomd. 's Anderendaags, vrijdag 29 juli bidden de Paus en de jongeren samen tijdens de kruisweg.
Zaterdag 30 juli trekken alle pelgrims naar de plaats voor de nachtwake met de H.Vader. Zondag 31 juli is er ter afsluiting de eucharistieviering en de aankondiging van de volgende WJD.

Meer informatie: www.krakow2016.com

15/10/2015 - door Polen Travel BE