60j Medische & Technische Bijstand

Touring

60j Medische & Technische Bijstand

958 was een bijzonder jaar: ruim 42 miljoen mensen bezoeken Expo 58 in Brussel en Touring heeft met de lancering van Touring Assistance een wereldprimeur beet. Een korte geschiedenis.

Tien jaar na de creatie van Touring-Wegenhulp, introduceert Touring Club in 1958 Touring Assistance. Een wetswijziging inzake douanes en accijnzen zorgde er in dat jaar voor dat voertuigen probleemloos het land in en uit konden rijden. Echter, het ‘openen van de grenzen’ bracht nieuwe risico’s met zich mee en daarin zag Touring Club, dat toen reeds tien jaar ervaring had met assistentie in eigen land, nieuwe opportuniteiten.

Bijstandsboekje

Als oplossing voor mogelijke calamiteiten in het buitenland, bedacht Touring Club het ‘bijstandsboekje’, een absolute wereldprimeur in 1958.

Dat boekje bestond uit uitscheurbare bonnen die in het buitenland konden ingeruild worden voor specifieke diensten. Het bijstandsboekje startte goed gevuld met een reeks bonnen voor repatriëring, betaling van douanerechten, juridische en technische bijstand.

 Later kwamen daar nog bonnen bij voor onder meer luchttransport, medische assistentie en kosten ten behoeve van personen, sleepkosten, verzending van wisselstukken en zelfs het sturen van een vervangingschauffeur voor het geval de eigenaar van het voertuig niet in staat zou zijn om zelf achter het stuur huiswaarts te keren.

Medisch urgentieteam staat centraal

De sleutel tot het onverwijld succes van Touring Assistance is de uitbouw van een mondiaal urgentienetwerk dat 24/7 klaar staat om bijstand te verlenen. Cruciale schakels binnen dat netwerk zijn het intern medisch team - dat vanuit Brussel de klok rond een urgentieteam kan ontplooien - en de eigen ticketingdienst die de eventuele repatriëring intern kan afhandelen.

Assistentie in het buitenland, waarom?

Het nut van een bijstandsverzekering voor het buitenland mag genoegzaam bekend zijn, toch vertrekt 39% van de Belgen straks op vakantie zonder enige dekking (geen medische noch pechbijstand, aldus ons jaarlijks vakantieonderzoek). Nochtans weegt de kost van die bijstand niet op tegenover de potentiële kosten die het resultaat zijn van problemen in het buitenland. Materiële schade is vervelend net als onderbrekingen van mobiliteit maar erger zijn de problemen van medische aard.

 

Wat als je gerepatrieerd moet worden? Wat als jouw ziekenhuisopname in het buitenland buitensporig veel geld dreigt te gaan kosten?  Met een reisbijstandsformule van Touring vertrek je zonder zorgen op vakantie. Wereldwijd.

15/05/2018 - door Touring