"Duurzaamste luchthaven in Europa worden”

Christel Vandenhouten (Brussels Airport)

Op 14 november organiseerden Travel360° en Joker/ViaVia het tweede congres over alle aspecten van duurzaam toerisme. Tijdens de 2019-editie lag de focus voornamelijk op sociale verantwoordelijkheid in de reissector. We doopten het congres "The Travel Responsibility We Reallly Take”. Toerisme professionals, studenten en docenten van de verschillende Toerisme Hogescholen vormden samen een aandachtig publiek. Wij nodigden 6 topsprekers uit, met elk hun eigen visie en verhaal. We hebben de inhoud van deze presentaties voor u nog eens op een rijtje gezet. 

 

“In het strategisch plan 2021 focust Brussels Airport op drie grote duurzaamheidsdoelstellingen die ervoor moeten zorgen dat wij de duurzaamste luchthaven in Europa worden”, stipt Christel Vandenhouten (Brussels Airport) aan. “Tegen 2025 willen wij een inclusief partnership met de hele luchthavengemeenschap. Tegen 2030 moet de milieu-impact tot een minimum zijn gereduceerd en tegen 2040 moet onze duurzaamheidsvisie verankerd zijn bij alle stakeholders”.

“De luchtvaartsector groeit. Wij volgen die marktgroei maar wij moeten ook rekening houden met de impact ervan op het milieu en de samenleving en dat samen met 320 partner-bedrijven op en rond de luchthaven. Wij hebben een rechtstreekse tewerkstelling van 24.000 personen en onrechtstreeks komen er daar nog eens 40.000 bij”, geeft Christel Vandenhouten (Brussels Airport) aan. “In onze strategie 2021 en onze visie voor 2040 voorzien wij een gebalanceerde groei. Daarin focussen wij op een maatschappelijk draagvlak en een duurzame ontwikkeling. Wij moeten duurzaam zijn en meer duurzaam worden. Wij moeten iedere medewerker ervan overtuigen dat hij of zij ook kan bijdragen tot die duurzame ontwikkeling. Wij verwachten ook een meer pro-actieve benadering van alle partners waarmee wij willen samenwerken”.

In de marge daarvan hekelde Christel Vandenhouten wel het ontbreken van een duurzaam wettelijk kader voor de luchthavenexploitatie met onder meer het vliegverbod over Brussel en de problemen rond lawaaihinder en aanvliegroutes in de Brusselse rand.

Inzetten op innovatie om doelstellingen te realiseren

“Bij Brussels Airport Company hebben wij een werkgroep corporate social responsability opgezet met vertegenwoordigers vanuit diverse departementen. Zij kijken onder meer naar het milieu, de arbeidsomstandigheden, het respecteren van de mensenrechten, ethisch verantwoord ondernemen en consumentgerichte aspecten van de luchthaven. Ook worden zij nauwgezet betrokken bij de verdere ontwikkeling van de luchthavengemeenschap”, aldus Christel Vandenhouten.

“Wat betreft het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen focussen wij op milieu en omgeving, het engagement van de luchthavengemeenschap, tewerkstelling en arbeidsomstandigheden evenals klantentevredenheid. In samenwerking met al onze partners willen wij de beste en meest duurzame luchthaven in Europa worden. Daarvoor moeten wij zeker inzetten op innovatie om de vooropgestelde doelstellingen te realiseren. Kijk alleen nog maar naar de uitdaging om de verplaatsingen naar de luchthaven duurzamer te maken. Op dit ogenblik komt 73% met de wagen, dat percentage moet naar minder dan 50% worden gebracht”.

 

16/01/2020 - door Travel360°